Ozonrör till Wood’s Airmaster WOZ 2000 (tidigare BLC 2000). Ozonröret är en förslitningsdetalj och måste bytas med tiden.
Vi rekommenderar byte en gång per år.

I samband med byte av ozonröret så bör man rengöra ozonaggregatet.