Full kontroll på klimatet
  i och runt VA-anläggningar

  Wood’s kartlägger och åtgärdar problem med farligt, illaluktande svavelväte och fukt i pumpstationer. Upptäck våra svensktillverkade lösningar som säkrar arbetsmiljön, minskar skador på känslig, dyr utrustning samt förbättrar luften i och runt pumpstationerna.

  Boka möte

  Mätutrustning

  Mäter och skickar data från pumpstationen i realtid så att luftkvaliteten kan säkras.

  Se produkter

  Kolfilterlösningar

  Hanterar effektivt problem med svavelväte upp till 50 ppm i nya och befintliga pumpstationer.

  Se produkter

  Avfuktare

  Gör det möjligt att spara energi utan få problem med fukt som skadar känslig utrustning.

  Se produkter

  Svavelväte (H2S) – en mycket
  giftig och illaluktande gas

  Svavelväte, H2S, är en färglös, mycket giftig gas med lukt av ruttna ägg som känns redan vid mycket låga nivåer. Gasen bildas vid förruttnelse i till exempel pumpstationer och VA-system med låg tillgång till syre. Längd på vattenledningar, temperatur, flödeshastighet och tryck påverkar svavelvätebildningen. Med vår mätstation mäter du enkelt svavelvätenivån och kan följa den i realtid.

  Upptäck vår mätstation

  Få koll på nivågränsvärdena

  Svavelväte har allvarliga effekter på centrala nervsystemet och kan leda till medvetslöshet och i värsta fall andningsförlamning och död. Svavelväte mäts i ppm (miljondelar). Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde för exponering av svavelväte under en arbetsdag är 5 ppm och korttidsgränsvärdet (ca 15 min) är 10 ppm. Med våra kolfilterlösningar hanteras effektivt höga nivåer av svavelväte och säkrar arbetsmiljön och känslig utrustning.

  Upptäck våra kolfilterlösningar

  Sänk energikostnaderna och minska korrosion

  Hög luftfuktighet i pumpstationer skapar problem med kondens vilket i sin tur skapar korrosion och skador på viktig utrustning och ömtåliga komponenter. För att få kontroll på luftfuktigheten värms många pumpstationer året om upp till 15°–20°C. Ofta med värmefläktar som drivs av direktverkande el. Med avfuktare kan värmen sänkas med upp till 10°C. Det sparar stora mängder energi och kostnader.

  Upptäck vår avfuktare

  ProMore hjälper dig att följa
  utvecklingen i realtid

  Från mätstationerna skickas data till vår egenutvecklade mjukvara, ProMore. Det gör att du kan följa utvecklingen i pumpstationerna i realtid, men också se trender och jämföra mot föregående perioder. På så sätt säkerställs arbetsmiljön och eventuella problem upptäcks snabbare, så rätt åtgärd kan sättas in i rätt tid.

  Upptäck våra kolfilterlösningar

  Urval av Uppdrag

  Vill du veta mer?

  Eric Tedsjö
  Projektansvarig Wood’s Hydro Solutions
  +46 733 35 83 14   |   eric@woods.se

  *” anger obligatoriska fält