Din sökning gav tyvärr inga träffar

Du kan alltid prova att förfina din sökning och försöka igen.

Avfuktning
Är det bra ur miljösynpunkt att använda en avfuktare?

– Ja, det är det. Förutom att en avfuktare håller huset fritt från fukt och motverkar problem med till exempel mögel så är det ett energieffektivt alternativ till att torka tvätt – som dessutom ger 780W värmeenergi för varje liter vattenånga som kondenseras. Wood’s avfuktare tillverkas i Sverige och innehåller det moderna kylmediet R290, en typ av propan som har bevisat låg miljöpåverkan, ej skadar/förorenar vatten och varken innehåller flour eller klor.

Vilken avfuktare är mest energieffektiv?

– För att svara på detta måste man se till vilken rumsstorlek som är aktuell för avfuktare och hur den ska användas: är det för att hålla luftfuktigheten på en viss nivå eller för att torka tvätt?

Man bör också titta på hur mycket energi som går åt för att förånga varje liter vatten. Det är dock inte alltid det bästa alternativet att skaffa en maskin med den högsta dygnskapaciteten, de allra kraftfullaste avfuktarna är utvecklade för att snabbast möjligt torka ut ett utrymme efter exempelvis vattenskada eller översvämning och i dessa fall är energieffektiviteten inte högsta prioritet. En lämplig avfuktare för att hålla luftfuktigheten på en bra nivå samt torka tvätten är utvecklad för att vara så energieffektiv som möjligt och har många smarta inställningar, som timerfunktion och fuktighetsmätare, som gör att den blir både energismart och effektiv vid rätt användning.

Vad heter avfuktare på spanska och engelska?

– På spanska heter avfuktare deshumidificador, på engelska – dehumidifier. En avfuktare är en bra investering i exempelvis hus och lägenheter i Spanien, där klimatet under höst och vinter kan vara fuktigt, med stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Temperaturskillnader mellan inomhus och utomhus skapar kondens och fukt inne, det kan vara svårt att torka tvätten och det kan även bli problem med fukt och mögel. En avfuktare från Wood’s LD-serie är ett energisnålt och smart sätt att både bli av med oönskad fukt inomhus och med en torkrumsavfuktare blåses även torr, varm luft ut och ger ett skönare inomhusklimat. För varje liter vattenånga som förångas får man tillbaka 780W i värmeenergi. Med hjälp av smart timerfunktion och inställning för önskad luftfuktighet samt möjlighet att enkelt ansluta en slang för avrinning av vatten så kan avfuktaren arbeta även när huset eller lägenheten står tomma, vilket både minskar den totala uppvärmningskostnaden och håller huset friskt.

Vad betyder det att jag får tillbaka värmeenergi?

– Att man får tillbaka värmeenergi när man använder Wood’s avfuktare i LD-serien innebär att avfuktaren är konstruerad för att omvandla kondenserad vattenånga till värme. Fukten avskiljs från luften och avfuktaren utvinner värmen från luften, som ytterligare värms upp under avfuktningsprocessen. Detta betyder att användning av avfuktare i Wood’s LD-serie ger tillbaka 780W värmeenergi för varje liter vatten som kondenseras.

Vad kostar det att ha en avfuktare?

– Förutom investeringskostnaden så kostar det så mycket som avfuktaren används i timmar, multiplicerat med ditt elpris per kWh. En avfuktare gör dock mycket mer än att bara avlägsna oönskad luftfuktighet. Med till exempel torkrumsavfuktaren LD40 från Wood’s får du värme i retur, för varje liter vatten som kondenseras genererar LD40 hela 780W i värmeenergi. Detta gör att ditt hus också värms upp samtidigt som tvätten torkas och källaren, rummet eller utrymmet hålls fritt från fukt.

Varför ska jag ha en avfuktare och inte en värmefläkt?

– Förutom det faktum att en värmefläkt inte tar hand om den fuktiga luften utan bara blåser runt den i huset så drar en avfuktare betydligt mindre energi än en värmefläkt. I Villalivets test i september 2022 jämförs bland annat Wood’s avfuktare LD40 med en värmefläkt för torkning av tvätt. Värmefläkten drog nära sex gånger så mycket ström som avfuktaren, trots att den bara gick halva tiden. Och då är problemet med den fuktiga luften ändå kvar i huset.

Måste avfuktaren vara i gång hela tiden?

– Nej, avfuktaren måste inte vara i gång hela tiden, bara när den behövs. Använd timerfunktionen för att undvika att avfuktaren körs onödigt länge och/eller ställ in önskad relativ luftfuktighet, så stänger avfuktaren automatiskt av sig när denna är uppnådd.

Vad kan jag göra för att köra min avfuktare så smart och energisnålt som möjligt?

– Det är mycket du kan göra själv för att din avfuktare ska dra så lite energi som möjligt, här är ett par konkreta tips:

 1. Stäng alltid till dörren eller avgränsa utrymmet där avfuktaren ska arbeta, så att effekten koncentreras till det aktuella utrymmet.
 2. Använd timerfunktionen för att begränsa den tid som avfuktaren är i gång.
 3. Täta gärna ventiler för att förhindra att fuktig luft kommer in och gör att avfuktaren får gå i onödan.
 4. Om du har ett elavtal där priserna är lägre på natten, kör avfuktaren nattetid, när elpriset är som lägst.
Måste jag ha en värmefläkt och en avfuktare i min källare?

– Nej, det räcker med en avfuktare. Att byta ut värmefläkten mot en avfuktare ger en stor energibesparing, då den både torkar tvätten, avfuktar luften i utrymmet och genererar värme. I Villalivets test i september 2022 jämförs energiförbrukningen för bland annat Wood’s avfuktare LD40 med en värmefläkt. Värmefläkten drog nära sex gånger så mycket ström som avfuktaren, trots att den bara gick halva tiden. Och då är problemet med den fuktiga luften ändå kvar i källaren. Det bästa valet för en kall och fuktig källare är en avfuktare med kraftigt utblås och goda värmekonverteringsegenskaper, som Wood’s LD40, där du får 780W värmeenergi tillbaka för varje liter vattenånga som kondenseras.

Hur mycket ström drar en avfuktare?

– Det beror på vilken avfuktare du väljer samt hur och när den används. I instruktionsmanualerna för Wood’s avfuktare anges energiförbrukningen tydligt. För Wood’s LD40 är den till exempel 4,3 kWh/24 timmar vid 20 grader omgivningstemperatur och 70% relativ luftfuktighet (normalförhållanden). Detta innebär att det är enkelt att räkna fram hur mycket avfuktare drar på totalt 24 timmar, men det finns mycket man kan göra själv för att få ut så mycket som möjligt för de investerade kilowattimmarna, se nästa fråga och svar.

Vad betyder det när M10G:s ”comp”-lampa blinkar blått?

När ”comp”-lampan blinkar så är inte kompressorn aktiv, detta sker antingen när man uppnått fuktighetsnivån man ställt in eller när maskinen går i avfrostningsläge.

Det finns Wood’s avfuktare med större och mindre volym på tanken. Vilken ska man välja?

– En stor tankvolym är alltid att föredra eftersom en mindre tank kan fyllas under ett dygn om det är högsäsong och fuktigt i utrymmet.

Går det att koppla en slang till Woods avfuktarna för kontinuerlig avfuktning utan tömning av behållaren, om så går det till alla modellerna?

– Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på SW-seriens maskiner och DSC50FM. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen istället kan upprätthålla rätt fuktnivå hela tiden. Till de flesta modeller används en vanlig ½-tum trädgårdsslang, på de mindre modellerna används en 10mm slang.

Varför ska jag köpa en avfuktare istället för en värmefläkt?

– En Woods avfuktare är gjord för källare och kalla utrymmen och kondenserar på ett energieffektivt sätt bort fukten från luften. Varje liter fukt som finns i luften besitter c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas).

Kan man köpa en avfuktare med för stor kapacitet?

– Det är alltid bättre att köpa en maskin med stor kapacitet som fungerar ordentligt under de perioder av året då det är mer fuktigt (sensommaren och hösten). Många använder dessutom sina avfuktare i källaren till att torka tvätt samtidigt som man torkar ur källaren. Det går alldeles utmärkt, men man bör då tänka på att man tillför fukt i utrymmet, (genom tvätten) och man då ska se till att använda en maskin med god kapacitet (t.ex. SW-serien: SW22, SW38, SW42 och SW59).

Tester och jämförelser görs ofta på väldigt höga temperaturer och/eller fuktnivåer. Hur ska man jämföra olika maskiner mot varandra och vid vilka värden?

– De flesta avfuktare som finns på marknaden är tillverkade och anpassade för att användas i länder där temperatur och fuktnivåer är väldigt höga. Avfrostningsfunktionen m.m. gör dem därför inte lämpliga att använda i utrymmen som är kallare och även något torrare. Vi rekommenderar att man skall ställa in avfuktaren på 50% R.F. eftersom man vill undvika bakterier och mögel. Normala temperaturer i källare och andra utrymmen i är i Norden 15 – 20 °C. Vid normal användning rekommenderar vi att man ställer in avfuktaren på 50% R.F. Så fort fuktnivån går över 50% R.F. så startar maskinen, det betyder i praktiken att en stor del av maskinens användning sker mellan c:a 55-65% R.F. Det är under dessa förhållanden som kapacitet och inte minst energieffektivitet är som mest intressant. (Tester kan även göras vid lägre temperaturer för exempelvis krypgrunder). I vissa tester och broschyrer kan man se att värden vid 90% R.F. och 30°C förekommer. Detta är helt ointressant eftersom tester vid värden på 90% R.F. är helt fiktiva då fukt sprutas in i ett utrymme under 24 timmar. Då kan även en avfuktare med sämre luftgenomströmning och kapacitet få bra värden.

Vad ska jag välja till min krypgrund, en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare?

– En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken. (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån). Woods har under de senaste 8 åren sålt mer än 17 000 avfuktare för användning i krypgrunder och används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Wood’s avfuktare är tillverkade för nordiska förhållanden i Sverige och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +2 grader).

Vad betyder relativ fuktighet?

– Fuktigheten som finns i luften är beroende av temperaturen i luften. Desto högre temperatur desto mer fukt kan luften bära. Detta förhållande är exponentiellt så till exempel: 5 °C och 80% R.F. innehåller c:a 3 gram fukt per m³ luft samtidigt som 15 °C och 80% R.F. innehåller 8 gram fukt per m³ luft.

Vilken fuktnivå skall man ställa in maskinen på?

– Vi rekommenderar att man ska hålla 50 % relativ fuktighet i hela det utrymme som maskinen ska avfukta. Detta för att slippa tillväxt av mögel, (som växer över c:a 70 % R.F.) och bakterier som växer över c:a 55 % R.F. (Läs mer om mögelsvamp under fliken mögelsvamp mm).

Vad är det för fördelar med kondensavfuktare jämfört med sorptionsavfuktare?

Det finns egentligen bara en fördel med en sorptionsavfuktare och det är att den även fungerar när det är under +5°C. Å andra sidan så är luften så tunn då så att den knappt innehåller någon fukt (i gram/m³ sett), dessutom så växer inte mögelsvamp under +7°C.Fördelarna med Wood’s kondensavfuktare är däremot många:

 • De har betydligt lägre effekt (150-400W) mot sorptionsavfuktare (600-1200W).
 • De är lätta att installera (bara att ansluta till jordat uttag) och du slipper omständiga rördragningar etc som krävs till många sorptionsavfuktare.
 • De kräver ingen service (rengör endast filtret med jämna mellanrum).
 • De är billiga att köpa. En komplett avfuktare kostar mellan 3000 och 7000 kr.

 

Det enda som behövs köpas till är en stump trädgårdsslang (½tums pvc-slang). Sorptionsavfuktare kostar i regel 30’000-45’000 kr inkl. installation.
Löser en kondensavfuktare problemen lika bra som en sorptionsavfuktare?
– JA! Vi har sålt över 600 000 avfuktare i Skandinavien och ingen har någonsin ringt till oss och sagt att de har fått problem med fukt/mögel efter att de installerat en Wood’s avfuktare!

Vad ska man tänka på när man väljer avfuktare till att torka tvätten?

Det som skiljer en avfuktare med högre effekt mot en svagare, är att den torkar tvätten betydligt fortare och mer energieffektivt. Hur lång torktiden blir i slutändan beror på flera variabler så som tvättmängd, centrifugeringshastighet på tvättmaskinen, källarens ventilation etc. Med SW42FW och DS40FS brukar oftast torktiden på en maskin tvätt vara 2-3 timmar. Med en svagare avfuktare torkar det över natten. Det behöver inte bara vara tvätt man torkar, utan Wood’s avfuktare kan tack vare sin överlägsna kapacitet även torka veden i pannrummet, den blöta golfbagen och barnens regnkläder samtidigt som mögel och unken källarlukt hålls borta.

Klarar en Wood’s avfuktare av att avfukta hela källarplanet samtidigt som man torkar tvätt?

Visste du att en avfuktare är som en liten värmepump? Låt oss förklara:Wood’s luftavfuktare förbrukar mellan 0,240-0,803 kW i maxläge – när det är väldigt varmt och väldigt fuktigt (30 graders värme och 90% relativ fuktighet). Ju lägre temperatur och fuktighet, desto lugnare går maskinen. Detta är betydligt mindre än torkskåp och torktumlare som i regel förbrukar 2 kW. Varje vattenmolekyl som finns i luften bär på energi, och när vatten tas bort från luften så frigörs värme, närmare bestämt 0,63 kWh/liter vatten. Det innebär att all energi som maskinen förbrukar kommer tillbaka som värme (samtidigt som det frigörs värmeenergi då vattnet kondenseras), som elementen slipper bidra med. Väldigt fiffigt! Dessutom är det enklare att värma torr luft än fuktig, så man sparar uppvärmningskostnader även på det viset. Till och med då man använder avfuktaren i krypgrunden kan man känna att golven på bottenplanet blir en aning varmare. Ju starkare avfuktaren är, desto mer energieffektiv blir den (får ut fler liter vatten per insatt kWh).

För att sammanfatta så är svaret; JA! En luftavfuktare från Wood’s kan avfukta hela källaren samtidigt som den torkar tvätten.

Garanti
Kan jag få förlängd garanti på min produkt?

Garantiprogram

Med vissa produkter har du möjlighet att delta i Wood’s garantiprogram och därmed förlänga garantin på din produkt. Det krävs då att du registrerar produkten och i de fall det är aktuellt även byter ut produktens filter regelbundet.

Läs mer om Wood’s garantiprogram och se aktuella modeller på:
warranty-woods.com

Gör det själv
Hur sätter jag upp 2.4GHz och 5GHz för Wood’s Connect Smart App?

Om din router stöder både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, men bara ett Wi-Fi-namn visas på Wi-Fi-söksidan på din mobiltelefon, utför dessa steg:

 1. Gå till routerns trådlösa sida. (Inmatningsadressen anges vanligtvis på etiketten på baksidan av routern).
 2. Gå till inställningssidan för 2,4 GHz och ställ in Wi-Fi-namnet (SSID) till xxx-2,4G, där xxx anger Wi-Fi-namnet. Spara inställning.
 3. Gå till inställningssidan för 5 GHz och ställ in Wi-Fi-namnet (SSID) till xxx-5G, där xxx anger Wi-Fi-namnet. Spara inställning.

När de föregående inställningarna är klara kommer de nya Wi-Fi-namnen att visas på sidan för Wi-Fi-inställningar på din mobiltelefon.

Obs: När Wi-Fi-namnen har ändrats måste du återansluta enheterna som använder den här trådlösa routern. Lösenordet förblir detsamma om det inte har ändrats.

Följande länkar beskriver hur du konfigurerar routrarna för några populära märken.

Configure a Netgear router

Configure an ASUS router

Configure a D-Link router

Configure a TP-Link router

Går det att koppla en slang till Woods avfuktarna för kontinuerlig avfuktning utan tömning av behållaren, om så går det till alla modellerna?

– Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på SW-seriens maskiner och DSC50FM. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen istället kan upprätthålla rätt fuktnivå hela tiden. Till de flesta modeller används en vanlig ½-tum trädgårdsslang, på de mindre modellerna används en 10mm slang.

Jag vill använda min Woods avfuktare i ett förråd som på vintern är kallt. Behöver jag en värmefläkt?

– Temperaturen får inte understiga +5°C. eftersom avfrostningen inte fungerar under denna temperatur. Därför kan det vara smart att använda en värmefläkt med ett så kallat frostskydd som alltid ser till att temperaturen inte understiger +5°C. MRD14, MRD20, MDK11, MDK21/26 och SW-serien har en funktion som stänger av maskinen då temperaturen går ned under +5°C. Maskinen går igång igen när temperaturen stiger över +5°C.

Krypgrund
Vad ska jag välja till min krypgrund, en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare?

– En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken. (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån). Woods har under de senaste 8 åren sålt mer än 17 000 avfuktare för användning i krypgrunder och används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Wood’s avfuktare är tillverkade för nordiska förhållanden i Sverige och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +2 grader).

Vilken luftavfuktare ska jag ha till min krypgrund (det låga utrymmet i grunden mellan marken och huset)?

DSC50FM – För öppna krypgrunder upp till 100m²- DSC70ES – För krypgrunder över 100m² (upp till 250m²) eller där vinklar eller skiljeväggar gör att luften är svår att rotera. Vi rekommenderar den också för dem som har väldigt mycket fukttillströmning i grunden, t.ex. om huset ligger på sank mark eller i en liten svacka.

DSC50FM är svensktillverkad avfuktare som vi tillverkar för att förebygga fuktproblem i krypgrunder. Denna modell har svagare kompressorer och en högre luftgenomströmning. De kan på så sätt rotera luften bättre, även i ett utrymme där det är lågt till tak. Vad som kan vara en nackdel med att ha en för stor (stark) luftavfuktare i krypgrunden är att den bara avfuktar sitt närområde. Den hinner inte slunga runt all luft nere i krypgrunden innan den känner att det är torrt nog, och då stängs den av. DSC50FM har sedan många år följt med som standard i Sveriges största hustillverkares alla nybyggnationer.

DSC-70ES togs fram som ett kraftfullt alternativ för stora eller uppdelade krypgrunder. I och med att den är fjärrstyrd så går avfuktaren till dess att det är torrt där displayen står, vilket gör att inte luftavfuktaren stänger av när närområdet är torrt. Den kommer att gå till dess att hela utrymmet är torrt.

Luftfuktare
Får man hälla/använda eteriska oljor i vattentanken på en luftfuktare från Wood’s?

Nej, detta kan skada luftfuktaren så man ska inte hälla några eteriska oljor i maskinen eller vattentanken.

När ska jag starta min luftfuktare?

Om luftfuktaren används i sovrum, var noggrann med att stänga dörren in till sovrummet så att inte fukten försvinner ut i andra utrymmen. Starta gärna luftfuktaren i god tid innan du går och lägger dig för att snabbt uppnå önskad luftfuktighet.

Kan jag ha igång min luftfuktare året runt?

Det är vanligare att en luftfuktare används för kontor och offentliga miljöer året om. Men torr luft kan uppstå även i privatbostäder eller lägenheter, så kontrollera luftfuktigheten med en hygrometer. Är fuktigheten låg, då kan en luftfuktare hjälpa till att skapa rätt nivå på fukten för din inomhusluft.

Ska jag ha min luftfuktare på under natten?

Absolut, luftfuktarna från Woods är väldigt tystgående och energisnåla och med rörliga munstycket kan du själv rikta ångan dit du önskar.

När ska jag använda min luftfuktare?

Särskilt på vintern då luften i våra hem, och på vår arbetsplats kan vara extra torr. En luftfuktare gör helt enkelt luften fuktigare, en person som känner av torra slemhinnor,  har astma, allergi, eller en luftvägsinfektion kan med fördel använda en luftfuktare, många upplever även att slemhinnor inte är lika torra när de tillför fukt till inomhusluften under vintern. Om luftfuktigheten understiger 40-50% RF under en längre period.

Vart ska jag placera min luftfuktare?

En luftfuktare kan med fördel placeras högt på en hylla eller byrå, 1-2meter upp ifrån golvet. När den står lite högre upp är det enklare för ångan när den faller mot att fånga upp fukten som avges av luftfuktaren. Det är också lättare att rikta flödesriktaren när maskinen är placerad lite högre upp från golvet.

 

Vad är fördelarna med luftfuktaren Vienna HSW100

Wood’s Vienna HSW100 är en enhet som producerar osynlig kall vattenånga för att öka fuktnivån i luften(fuktighet). Enheten har en vattennivåsensor för att se till att du vet när det finns tillräckligt med vatten för att enheten ska fungera. Den torra luften passerar genom det våta filtret och fukt sprids i rummet. Mineraler och andra föroreningar kommer att fastna i filtret. Ren och osynlig ånga släpps i hela rummet med hjälp av en kraftfull men tyst fläkt. Den kalla dimman sprids lätt i luften. Wood’s luftfuktare har otroligt låg energiförbrukning i kombination med en mycket låg ljudnivå. Vienna HSW100 kan användas alla årets dagar, året runt och kommer fortfarande inte att konsumera mer än 20 kWh under hela året. Filtret är ett antibakteriellt filter av bikakepapper som är både miljövänligt och hälsosamt.

Varför har man filter till luftfuktarna?

Filtret binder kalket i vattnet så att inte kalk följer med ut och lägger sig som vitt damm på omgivande ytor.

Vad är det för skillnad på en ultrasonic och hybrid luftfuktare?

En ultrasonisk luftfuktare har ett membran som slår sönder vattenmolekylerna så att synlig ånga blåses ut med fläkten. Då är imman i regel rumstempererad, då varken kyla eller värme tillförs. En hybrid är i regel en kombination av varm- och kall ånga. Den har ett värmeelement i som värmer upp vattnet så att ångan som kommer ut upplevs mer tropisk och varm.

När ska jag använda min luftfuktare?

När den relativa fuktigheten understiger 50% RF rekommenderas att använda en luftfuktare. Normalt är att den relativa fuktigheten är 15-30% under senhösten och vinter, så det är främst under höst och vinter som en luftfuktare bör användas.

Behöver du en luftfuktare?

Särskilt på vintern är luften i våra hem, och på vår arbetsplats extra torr. På vintern när utomhusluften är kall, orkar inte inomhusluften bära lika mycket fukt. När luften ventileras in, och värms upp till den inomhustemperatur vi önskar, så blir den relativa fuktigheten ännu lägre. Den torra luften kan ge kliande, torra ögon, fnasiga händer som i bland kan ge svidande torrsprickor eller spruckna nagelband. Men också torra bihålor och slemhinnor, vilket för vissa kan leda till obehag i näsa och svalg som gör att vi är mer mottagliga för virus och bakterier. En luftfuktare höjer fuktigheten i rummet och minskar besvären som uppstår med torr luft.

Luftkonditionering
De medföljande fönsterskenorna passar inte mina fönster, hur kan jag lösa detta?

Många AC som säljs på den svenska marknaden har inte fönsterskenor anpassade för svenska fönster. Då går det bra att komplettera med ett Window Sealing Kit eller Door Sealing Kit, eller Skylight Sealing Kit om du har takfönster. Köper du en AC från Wood’s så ingår fönsterkit.

Hur långt från fönster, dörr eller ventil bör jag placera min AC?

Ju kortare utloppsröret för varmluft är, desto bättre kyleffekt får du ut av din AC. Alltså bör du placera din AC så nära dörr eller fönster som möjligt. Om du ändå behöver ha din AC en bit ifrån fönster eller dörr kan du optimera effekten genom att isolera röret, antingen genom att vira en frottéhand runt röret eller med annat lämpligt material för isolering som kan köpas i en vanlig bygghandel.

Den varma luften från röret kommer in igen, vad ska jag göra?

För att undvika att den varmluft som röret transporterar ut från bostaden kommer in igen kan ett Window Sealing Kit eller Door Sealing Kit användas. Om man bara hänger ut slangen genom fönstret så kan värmen lätt sugas in igen, beroende på hur husets eller lägenhetens ventilation fungerar.

Kan jag ha en AC utan slang som leder ut varmluft?

Nej, tyvärr inte. Den varmluft som AC:n avlägsnar måste ledas ut från huset eller lägenheten via en slang. Slangen kan antingen ledas ut genom en dörr, ett fönster eller en ventil i väggen. Med Wood’s smarta lösning Window Sealing Kit eller Door Sealing Kit kan luftslangen från AC:n enkelt ledas ut genom fönster eller dörr.

Hur lång tid tar det för en AC att kyla ner ett rum?

Det beror på rummets storlek och AC:ns effekt. Ju högre effekt på AC, desto fortare går det. En bra tumregel är att det är bättre att överdimensionera när man köper sin AC än tvärtom. När man multiplicerar enhetens effekt i kW (exempelvis har Wood’s AC Cortina Silent effekten 3,5 kW) med 10 får man fram 35, som betyder att denna AC har kapacitet att kyla ett rum på 35 kvadratmeter.

Vad är det för skillnad på en fläkt och en AC?

En fläkt blåser runt den luft som redan finns i rummet, vilken skapar en viss känsla av svalka men ingen reell kyleffekt. En AC däremot gör luften kallare, genom att ett så kallat köldmedium kyler ned luften för att sedan transportera ut varmluften genom en slang, som leds ut genom fönster, dörr eller ventil i väggen.

Kan man sova när AC:n är på i sovrummet?

Det beror på. Vissa kan sova när AC:n är i gång, särskilt om den är på lägsta fläkthastighet. En del människor kan överhuvudtaget inte sova om det inte är helt tyst, men när AC:n startas i god tid före sänggåendet behöver den inte vara i gång hela natten. Med timerfunktion och app-styrning kan AC:n startas även om du inte är hemma, så att sovrummet är svalt när du ska gå och lägga dig.

Kan jag ha en AC om jag inte kan sova när det inte är tyst?

Absolut! Vi rekommenderar att man alltid startar sin AC i god tid före sänggåendet. Riktigt varma dagar kan det ta flera timmar att kyla ner ett varmt rum, när värmen ackumulerats i väggar, möbler och inredning. Om AC:n startas på hög effekt hinner rummet kylas ner till det är dags att gå och lägga sig och då kan man antingen stänga av AC:n helt eller ha den på lägsta fläkthastighet under natten.

Hur tyst är en AC?

Det beror på vad man jämför med. Det finns inga ljudlösa AC, alla låter. Men hur mycket de låter skiljer sig mellan olika modeller. Wood’s AC Cortina Silent 12K har en lägsta ljudnivå på 53 dB.

Finns det tysta AC ?

Nej, alla AC låter. Hur mycket de låter skiljer sig dock mycket mellan olika modeller. Wood’s AC Cortina Silent 12K har en lägsta ljudnivå på 53 dB. Detta kan jämföras med marknadens tystaste dammsugare, som har en ljudnivå på 57 dB.

Vad är R290?

Wood’s luftkonditionering är utrustad med miljövänligt kylmedia R290 (propan). Lagstiftning om miljövänligt kylmedia trädde i kraft 2020.

Samlas det mycket vatten som ska tömmas när man kör AC:n mycket?

Allt beror på fuktigheten i utrymmet, i regel så följer mycket av fukten med utblåsluften.

Kan jag placera min AC i mitten av rummet?

Ja det går bra om slangen räcker.

Hur får jag ut mest effekt av min AC?

Genom att starta maskinen på morgonen då det är som svalast på rummet, samt dra ner persienner och hålla dörrar stängda till utrymmet som skall kylas.

Hur tömmer jag vattnet som samlats upp?

Skruva av pluggen i botten. Luta gärna maskinen något te x över en golvbrunn.

Finns det någon tank för vattensamling?

Den interna tanken töms via dräneringspluggen. (Den interna tanken kan inte tas ut.)

Utloppsröret som är inkluderat är 1,5 m kan jag förlänga det?

Nej, vid förlängning tappar man kyleffekt samt att maskinen kan stänga av sig.

Ozonaggregat
Är ozonbehandling en universallösning som avlägsnar både orsaken (till exempel fukten) och själva lukten (konsekvensen) i ett enda steg?

Nej. Har man till exempel fått en fuktskada efter en översvämning så ska man alltid först åtgärda själva skadan för att sedan ta hand om fuktproblemet, förslagsvis med hjälp av en (eller flera) avfuktare. En efterföljande ozonbehandling, rätt utförd, kan sedan avlägsna den dävna eller unkna lukt som sitter kvar även efter åtgärd och torkning.

Hur utförs en ozonbehandling på rätt sätt?

Börja med att noga läsa igenom ozonaggregatets användarmanual. Följ alla instruktioner och rekommendationer noga, då ozon måste brukas på ett kontrollerat sätt för att vara säkert för människor och djur. Om du är osäker – kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Städa rummet eller utrymmet ordentligt, tvätta eventuella lösa textilier, avlägsna allt löst organiskt material (mögelrester, hår från husdjur, damm, smuts, eventuella döda insekter och smågnagare i väggarna, aska, fimpar etc). Det säger sig självt att lukten inte försvinner om orsaken till den är kvar.

Avlägsna konst, känsliga textilier och elektronik från rummet, då dessa kan påverkas och skadas av den oxidationsprocess som uppstår i ozonbehandlingen.

Se till att inga människor, djur eller levande växter befinner sig i rummet under den tid som ozonbehandlingen pågår.

Stäng av ozonaggregatet och låt ozonet klinga av innan utrymmet beträds. Öppna därefter dörrar och fönster och vädra ut. Om det fortfarande luktar ozon så ska man fortsätta vädra (ozon är inte luktfritt, vilket är en fördel då man inte riskerar att andas in det av misstag. Lukten av ozon påminner om klor).

Är ozonbehandling farligt?

Om man följer rekommendationerna så kan man på ett säkert sätt använda ozonbehandling för luktbekämpning. Däremot är ozon farligt att andas in och det kan orsaka oxidation och skador på känsliga material. Det är alltid en förutsättning för hälsa och säkerhet vid ozonbehandling att varken människor eller djur vistas i utrymmet när ozonbehandlingen pågår samt att man till punkt och pricka följer bruksanvisningen, användarinstruktionerna och gällande rekommendationer.

Är ozon ett farligt kemiskt ämne?

Ja, ozon är en naturlig gas som även kallas för aktivt syre och återfinns i naturens eget kretslopp. Det är tack vare ozonskiktet som omger jordklotet som det överhuvudtaget kan finnas liv på vår planet. Det skyddande ozonskiktet uppstår när solens strålning möter syret i luften. I ozonaggregat framställs ozon huvudsakligen med hjälp av elektrisk högspänningsurladdning, i en kontrollerad och säker process. Ozon är skadligt för hälsan och skall inte andas in. Man skall inte vistas i ett utrymme under pågående ozonbehandling

Läs mer här

Är det bara proffs som kan använda ozon på ett säkert sätt?

Ja, ozonbehandling används i olika industrier och andra verksamheter där lukt behöver saneras, till exempel på avfallsanläggningar, i soprum, inom hotell- och restaurang, vid bilrekond eller ombord på färjor. När ozon används ansvarsfullt och på rätt sätt så kan man få god effekt när det gäller att avlägsna oönskade, inbitna lukter. Här kan du läsa mer om ozon och ozonbehandling.

Slipper man förarbetet med åtgärder och rengöring om man ozonbehandlar?

Tänk om det vore så enkelt, men tyvärr är svaret nej. Man måste alltid börja i rätt ände för att få ett gott och hållbart resultat. Ozonbehandling mot dålig lukt är alltså ingen universalmetod, men ett riktigt bra komplement till övrig luktsanering. Det första man alltid måste göra – som man aldrig kan slippa ifrån – är att avlägsna orsaken till lukten (till exempel mögel eller för hög luftfuktighet). Det säger ju sig självt att lukten av mögel inte kan försvinna så länge det finns mögelpåväxt kvar. Man måste torka av eller tvätta inredning och andra ytor där orsaken till dålig lukt finns och naturligtvis även åtgärda eventuellt skadat material.

Vad måste jag veta för att använda mitt ozonaggregat på ett säkert sätt?

Innan man köper och använder sin ozongenerator ska man alltså vara medveten om att den inte är någon mirakelmaskin som i ett enda steg avlägsnar dålig lukt, utan behov för andra åtgärder. Man ska också känna till att ozonbehandling alltid ska göras till punkt och pricka enligt säkerhets- och instruktionsföreskrifterna. Gör man det så kan man få riktigt bra resultat. Säkerhet kommer med kunskap – kunskap ger resultat!

Vad bör jag tänka på vid köp eller användning av ozonaggregat?

Köp ditt aggregat av en seriös aktör som tillhandahåller uppdaterad, relevant och lättbegriplig information som tydligt beskriver vilka säkerhetsrisker som finns och hur man gör för att använda apparaten på ett säkert sätt. En tydlig och ganska vanligt förekommande varningssignal kan vara att ordet ’ozon’ inte nämns i marknadsföring av produkterna, något som ofta kan tyda på brister i ansvar och kunskap hos tillverkaren. Om du lånar ett aggregat av någon, kolla noga före användning att instruktionsmanualen finns med och att apparaten är i gott skick.

Med ett ozonaggregat från Wood’s får du hela vår samlade kunskap på köpet. Vi är ett helsvenskt företag med stor expertkunskap och bred närvaro på marknaden. Vi supportar våra kunder, hjälper dem att välja rätt produkter och ser till att de får bästa möjliga resultat av den produkt de väljer – på ett säkert och hållbart sätt.

Vad ska jag tänka på när min ozonbehandling är klar?

Stäng av ozonaggregatet och låt ozonet klinga av innan utrymmet beträds. Öppna därefter dörrar och fönster och vädra ut. Låt resterande ozon komma ut (luktar som klor). Kontrollera rummet. Upprepa proceduren om de oönskade lukterna kvarstår. Alla berörda rum måste behandlas separat.

Hur ozonbehandlar jag ett utrymme?

Placera ozongeneratorn i mitten av rummet (helst på en något upphöjd yta, t.ex. ett bord). Slå på ozongeneratorn och ställ in timern på önskad tid (modeller med en timer).

Vad ska jag tänka på innan en ozonbehandling?

Rengör rummet ordentligt, dammsug och torka av alla ytor och / eller reparera / ta bort problemet som orsakat lukten. Ta bort husdjur och växter. Ta bort värdefull högteknologisk utrustning, t.ex. bärbara datorer och värdefulla oljemålningar. Se till att inga människor är närvarande i rummet.

Vad används ozonaggregat till?

Ozonaggregat används för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsanering av bilar, husvagnar, sommarstugor, hotellrum och bostäder.

S-märkning
Vad är det för skillnad att köpa en produkt som är S-märkt och en som endast är CE-märkt?

– Till skillnad från kraven på en produkt som ska S-märkas innebär CE-märket ingen som helst oberoende garanti för kunder eller konsumenter. CE-märket är bara en försäkran från producenten eller importören till myndigheten att den aktuella produkten – enligt företagets egen åsikt – uppfyller EU:s säkerhetskrav för produkter som marknadsförs och säljs i EU-länderna. Det är upp till producenten eller importören att själv intyga att man anser varan säker, i enlighet med EU:s säkerhetsnormer. För att CE-märka en produkt behövs alltså inga utomstående eller oberoende kontrollinstanser.

Varför har inte alla företag som tillverkar hushållsapparater och vitvaror S-märkt sina produkter?

– Innan CE-märkning introducerades i Sverige gällde obligatorisk S-märkning för alla elektriska hushållsprodukter som såldes på den svenska marknaden. S-märkningen innebar att alla produkter provades av det statliga, branschoberoende företaget Semko (som förvärvades av Intertek 1994). När CE-märkningen ersatte S-märkningen 1990 försvann kravet på provning och de företag som vill visa konsumenterna och marknaden att deras produkter har en kvalitet som tål att granskas får idag vända sig till en tredje part. Detta kostar såklart pengar, men seriösa tillverkare vet att värdet som en oberoende certifiering tillför varumärket överstiger kostnaden och ökar värdet för kunderna.

Kan man alltså säga att man får vad man betalar för?

– Man kan inte säga att det alltid är så, men vi ser ofta ett samband. Det vi kan säga är att, när en produkt är tredjepartscertifierad, till exempel S-märkt, då uppfyller den relevanta europeiska säkerhetskrav.

Hur vanligt är det att S-märkta eller tredjepartscertifierade produkter återkallas, i jämförelse med produkter som inte är det (egendeklarerade)?

– S-märkta eller tredjepartscertifierade produkter återkallas enligt den information Intertek har ytterst sällan och om det skett har det berott på fel vid tillverkningen, alltså att den återkallade produkten inte har tillverkats/monterats i enlighet med den process som fastställts vid provning och certifiering. Generellt finns också en stor skillnad mellan produkter som är egendeklarerade (CE-märkta) och de som är tredjepartscertifierade. I IFIA:s (International Federation of Inspection Agencies) marknadsundersökning från 2018 påvisades till exempel att hela 24% av de egendeklarerade smörgåsgrillarna hade allvarliga fel och brister. Generellt visade undersökningen att 17% av de egendeklarerade produkterna hade allvarliga fel och brister, jämfört med mindre än 1% för de tredjepartsdeklarerade.

Ge exempel på hur Intertek säkerställer produktsäkerhet och kvalitet hos de företag som låter S-märka sina produkter.

– För att Intertek ska utfärda S-märke för en produkt så genomförs omfattande tester och provningar. Dels testas produktens elsäkerhet i förhållande till applicerbara standarder, i detta fall Lågspänningsdirektivet (LVD, Low Voltage Directive), dels sker kontroller på produkten vid årligt återkommande fabriksinspektioner. Vid fabriksinspektioner går Interteks representanter igenom varje process från a till ö, från ankomstkontrollen, där det undersöks om alla komponenter har erforderliga egna certifkat, via monteringskontrollen, där Intertek kollar att montering sker i enlighet med ritningen, till säkerställandet av att varje enskild produkt slutkontrolleras korrekt, det vill säga att de spänningsprovas och jordfelstestas, att det kontrolleras att inga strömkablar felkopplats eller ligger i kläm.

Vad skiljer kravmässigt mellan CE-märkning och tredjepartsmärkning?

– I grunden är kravbilden på CE-märkning och tredjepartsmärkning, till exempel S-märkning, samma. Skillnaden är att man som kund eller konsument inte vet om någon överhuvudtaget har kontrollerat att CE-märkningen överensstämmer med givna säkerhets- och kvalitetskrav, det är ju upp till tillverkaren eller importören själv att intyga detta. Större, seriösa företag tar i regel detta egenansvar på allvar och genomför produkttester egna test- och utvecklingslabb, då de vet att det är avgörande för varumärkesryktet att produkterna de säljer är säkra och av god kvalitet.

Wood’s har valt att börja med S-märkning av samtliga produkter i kategorin luftavfuktare. Projektet går under våren 2022 in i sin slutfas och på sikt planeras S-märkning av fler produktkategorier.

Här kan du läsa mer om S-märkning.

Här kan du läsa mer om den så kallade Presumtionsregeln (kapitel 3, artikel 12-13) som ligger till grund för egendeklarering av CE-märket.

Vanliga frågor
Hur sätter jag upp 2.4GHz och 5GHz för Wood’s Connect Smart App?

Om din router stöder både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, men bara ett Wi-Fi-namn visas på Wi-Fi-söksidan på din mobiltelefon, utför dessa steg:

 1. Gå till routerns trådlösa sida. (Inmatningsadressen anges vanligtvis på etiketten på baksidan av routern).
 2. Gå till inställningssidan för 2,4 GHz och ställ in Wi-Fi-namnet (SSID) till xxx-2,4G, där xxx anger Wi-Fi-namnet. Spara inställning.
 3. Gå till inställningssidan för 5 GHz och ställ in Wi-Fi-namnet (SSID) till xxx-5G, där xxx anger Wi-Fi-namnet. Spara inställning.

När de föregående inställningarna är klara kommer de nya Wi-Fi-namnen att visas på sidan för Wi-Fi-inställningar på din mobiltelefon.

Obs: När Wi-Fi-namnen har ändrats måste du återansluta enheterna som använder den här trådlösa routern. Lösenordet förblir detsamma om det inte har ändrats.

Följande länkar beskriver hur du konfigurerar routrarna för några populära märken.

Configure a Netgear router

Configure an ASUS router

Configure a D-Link router

Configure a TP-Link router

Vad är skillnaden mellan ”maximalt område” mot ”rekommenderat område” för täckning av dina produkters specifikationer?

När du letar efter en avfuktare eller portabel AC finns det ibland, en maximal yta och ett rekommenderat täckningsområde i deras specifikationer av goda skäl.

Genom omfattande tester anges det maximala området för enheten när den körs med full kapacitet.

Det rekommenderade användningsområdet är till för att ge var du får den mest optimerade effektiviteten för enheten. Detta inkluderar kapacitet, energieffektivitet, bullernivå, samt den tid det tar att mildra problemen i miljön.

Wood’s avfuktare och portabla luftkonditioneringar inkluderar dessa specifikationer för att hjälpa konsumenterna att välja rätt typ av lösning för sitt hem, kontor eller industriella anläggning.