Avfuktning
Det finns Wood’s avfuktare med större och mindre volym på tanken. Vilken ska man välja?

– En stor tankvolym är alltid att föredra eftersom en mindre tank kan fyllas under ett dygn om det är högsäsong och fuktigt i utrymmet.

Går det att koppla en slang till Woods avfuktarna för kontinuerlig avfuktning utan tömning av behållaren, om så går det till alla modellerna?

– Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på SW-seriens maskiner och DSC50FM. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen istället kan upprätthålla rätt fuktnivå hela tiden. Till de flesta modeller används en vanlig ½-tum trädgårdsslang, på de mindre modellerna används en 10mm slang.

Varför ska jag köpa en avfuktare istället för en värmefläkt?

– En Woods avfuktare är gjord för källare och kalla utrymmen och kondenserar på ett energieffektivt sätt bort fukten från luften. Varje liter fukt som finns i luften besitter c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas).

Kan man köpa en avfuktare med för stor kapacitet?

– Det är alltid bättre att köpa en maskin med stor kapacitet som fungerar ordentligt under de perioder av året då det är mer fuktigt (sensommaren och hösten). Många använder dessutom sina avfuktare i källaren till att torka tvätt samtidigt som man torkar ur källaren. Det går alldeles utmärkt, men man bör då tänka på att man tillför fukt i utrymmet, (genom tvätten) och man då ska se till att använda en maskin med god kapacitet (t.ex. SW-serien: SW22, SW38, SW42 och SW59).

Tester och jämförelser görs ofta på väldigt höga temperaturer och/eller fuktnivåer. Hur ska man jämföra olika maskiner mot varandra och vid vilka värden?

– De flesta avfuktare som finns på marknaden är tillverkade och anpassade för att användas i länder där temperatur och fuktnivåer är väldigt höga. Avfrostningsfunktionen m.m. gör dem därför inte lämpliga att använda i utrymmen som är kallare och även något torrare. Vi rekommenderar att man skall ställa in avfuktaren på 50% R.F. eftersom man vill undvika bakterier och mögel. Normala temperaturer i källare och andra utrymmen i är i Norden 15 – 20 °C. Vid normal användning rekommenderar vi att man ställer in avfuktaren på 50% R.F. Så fort fuktnivån går över 50% R.F. så startar maskinen, det betyder i praktiken att en stor del av maskinens användning sker mellan c:a 55-65% R.F. Det är under dessa förhållanden som kapacitet och inte minst energieffektivitet är som mest intressant. (Tester kan även göras vid lägre temperaturer för exempelvis krypgrunder). I vissa tester och broschyrer kan man se att värden vid 90% R.F. och 30°C förekommer. Detta är helt ointressant eftersom tester vid värden på 90% R.F. är helt fiktiva då fukt sprutas in i ett utrymme under 24 timmar. Då kan även en avfuktare med sämre luftgenomströmning och kapacitet få bra värden.

Vad ska jag välja till min krypgrund, en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare?

– En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken. (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån). Woods har under de senaste 8 åren sålt mer än 17 000 avfuktare för användning i krypgrunder och används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Wood’s avfuktare är tillverkade för nordiska förhållanden i Sverige och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +2 grader).

Vad betyder relativ fuktighet?

– Fuktigheten som finns i luften är beroende av temperaturen i luften. Desto högre temperatur desto mer fukt kan luften bära. Detta förhållande är exponentiellt så till exempel: 5 °C och 80% R.F. innehåller c:a 3 gram fukt per m³ luft samtidigt som 15 °C och 80% R.F. innehåller 8 gram fukt per m³ luft.

Vilken fuktnivå skall man ställa in maskinen på?

– Vi rekommenderar att man ska hålla 50 % relativ fuktighet i hela det utrymme som maskinen ska avfukta. Detta för att slippa tillväxt av mögel, (som växer över c:a 70 % R.F.) och bakterier som växer över c:a 55 % R.F. (Läs mer om mögelsvamp under fliken mögelsvamp mm).

Vad är det för fördelar med kondensavfuktare jämfört med sorptionsavfuktare?

Det finns egentligen bara en fördel med en sorptionsavfuktare och det är att den även fungerar när det är under +5°C. Å andra sidan så är luften så tunn då så att den knappt innehåller någon fukt (i gram/m³ sett), dessutom så växer inte mögelsvamp under +7°C.Fördelarna med Wood’s kondensavfuktare är däremot många:

  • De har betydligt lägre effekt (150-400W) mot sorptionsavfuktare (600-1200W).
  • De är lätta att installera (bara att ansluta till jordat uttag) och du slipper omständiga rördragningar etc som krävs till många sorptionsavfuktare.
  • De kräver ingen service (rengör endast filtret med jämna mellanrum).
  • De är billiga att köpa. En komplett avfuktare kostar mellan 3000 och 7000 kr.

 

Det enda som behövs köpas till är en stump trädgårdsslang (½tums pvc-slang). Sorptionsavfuktare kostar i regel 30’000-45’000 kr inkl. installation.
Löser en kondensavfuktare problemen lika bra som en sorptionsavfuktare?
– JA! Vi har sålt över 600 000 avfuktare i Skandinavien och ingen har någonsin ringt till oss och sagt att de har fått problem med fukt/mögel efter att de installerat en Wood’s avfuktare!

Vad ska man tänka på när man väljer avfuktare till att torka tvätten?

Det som skiljer en avfuktare med högre effekt mot en svagare, är att den torkar tvätten betydligt fortare och mer energieffektivt. Hur lång torktiden blir i slutändan beror på flera variabler så som tvättmängd, centrifugeringshastighet på tvättmaskinen, källarens ventilation etc. Med SW42FW och DS40FS brukar oftast torktiden på en maskin tvätt vara 2-3 timmar. Med en svagare avfuktare torkar det över natten. Det behöver inte bara vara tvätt man torkar, utan Wood’s avfuktare kan tack vare sin överlägsna kapacitet även torka veden i pannrummet, den blöta golfbagen och barnens regnkläder samtidigt som mögel och unken källarlukt hålls borta.

Klarar en Wood’s avfuktare av att avfukta hela källarplanet samtidigt som man torkar tvätt?

Visste du att en avfuktare är som en liten värmepump? Låt oss förklara:Wood’s luftavfuktare förbrukar mellan 0,240-0,803 kW i maxläge – när det är väldigt varmt och väldigt fuktigt (30 graders värme och 90% relativ fuktighet). Ju lägre temperatur och fuktighet, desto lugnare går maskinen. Detta är betydligt mindre än torkskåp och torktumlare som i regel förbrukar 2 kW. Varje vattenmolekyl som finns i luften bär på energi, och när vatten tas bort från luften så frigörs värme, närmare bestämt 0,63 kWh/liter vatten. Det innebär att all energi som maskinen förbrukar kommer tillbaka som värme (samtidigt som det frigörs värmeenergi då vattnet kondenseras), som elementen slipper bidra med. Väldigt fiffigt! Dessutom är det enklare att värma torr luft än fuktig, så man sparar uppvärmningskostnader även på det viset. Till och med då man använder avfuktaren i krypgrunden kan man känna att golven på bottenplanet blir en aning varmare. Ju starkare avfuktaren är, desto mer energieffektiv blir den (får ut fler liter vatten per insatt kWh).

För att sammanfatta så är svaret; JA! En luftavfuktare från Wood’s kan avfukta hela källaren samtidigt som den torkar tvätten.

Gör det själv
Går det att koppla en slang till Woods avfuktarna för kontinuerlig avfuktning utan tömning av behållaren, om så går det till alla modellerna?

– Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på SW-seriens maskiner och DSC50FM. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen istället kan upprätthålla rätt fuktnivå hela tiden. Till de flesta modeller används en vanlig ½-tum trädgårdsslang, på de mindre modellerna används en 10mm slang.

Jag vill använda min Woods avfuktare i ett förråd som på vintern är kallt. Behöver jag en värmefläkt?

– Temperaturen får inte understiga +5°C. eftersom avfrostningen inte fungerar under denna temperatur. Därför kan det vara smart att använda en värmefläkt med ett så kallat frostskydd som alltid ser till att temperaturen inte understiger +5°C. MRD14, MRD20, MDK11, MDK21/26 och SW-serien har en funktion som stänger av maskinen då temperaturen går ned under +5°C. Maskinen går igång igen när temperaturen stiger över +5°C.

Krypgrund
Vad ska jag välja till min krypgrund, en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare?

– En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken. (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån). Woods har under de senaste 8 åren sålt mer än 17 000 avfuktare för användning i krypgrunder och används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Wood’s avfuktare är tillverkade för nordiska förhållanden i Sverige och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +2 grader).

Vilken luftavfuktare ska jag ha till min krypgrund (det låga utrymmet i grunden mellan marken och huset)?

DSC50FM – För öppna krypgrunder upp till 100m²- DSC70ES – För krypgrunder över 100m² (upp till 250m²) eller där vinklar eller skiljeväggar gör att luften är svår att rotera. Vi rekommenderar den också för dem som har väldigt mycket fukttillströmning i grunden, t.ex. om huset ligger på sank mark eller i en liten svacka.

DSC50FM är svensktillverkad avfuktare som vi tillverkar för att förebygga fuktproblem i krypgrunder. Denna modell har svagare kompressorer och en högre luftgenomströmning. De kan på så sätt rotera luften bättre, även i ett utrymme där det är lågt till tak. Vad som kan vara en nackdel med att ha en för stor (stark) luftavfuktare i krypgrunden är att den bara avfuktar sitt närområde. Den hinner inte slunga runt all luft nere i krypgrunden innan den känner att det är torrt nog, och då stängs den av. DSC50FM har sedan många år följt med som standard i Sveriges största hustillverkares alla nybyggnationer.

DSC-70ES togs fram som ett kraftfullt alternativ för stora eller uppdelade krypgrunder. I och med att den är fjärrstyrd så går avfuktaren till dess att det är torrt där displayen står, vilket gör att inte luftavfuktaren stänger av när närområdet är torrt. Den kommer att gå till dess att hela utrymmet är torrt.

Luftfuktare
När ska jag starta min luftfuktare?

Om luftfuktaren används i sovrum, var noggrann med att stänga dörren in till sovrummet så att inte fukten försvinner ut i andra utrymmen. Starta gärna luftfuktaren i god tid innan du går och lägger dig för att snabbt uppnå önskad luftfuktighet.

Kan jag ha igång min luftfuktare året runt?

Det är vanligare att en luftfuktare används för kontor och offentliga miljöer året om. Men torr luft kan uppstå även i privatbostäder eller lägenheter, så kontrollera luftfuktigheten med en hygrometer. Är fuktigheten låg, då kan en luftfuktare hjälpa till att skapa rätt nivå på fukten för din inomhusluft.

Ska jag ha min luftfuktare på under natten?

Absolut, luftfuktarna från Woods är väldigt tystgående och energisnåla och med rörliga munstycket kan du själv rikta ångan dit du önskar.

När ska jag använda min luftfuktare?

Särskilt på vintern då luften i våra hem, och på vår arbetsplats kan vara extra torr. En luftfuktare gör helt enkelt luften fuktigare, en person som känner av torra slemhinnor,  har astma, allergi, eller en luftvägsinfektion kan med fördel använda en luftfuktare, många upplever även att slemhinnor inte är lika torra när de tillför fukt till inomhusluften under vintern. Om luftfuktigheten understiger 40-50% RF under en längre period.

Vart ska jag placera min luftfuktare?

En luftfuktare kan med fördel placeras högt på en hylla eller byrå, 1-2meter upp ifrån golvet. När den står lite högre upp är det enklare för ångan när den faller mot att fånga upp fukten som avges av luftfuktaren. Det är också lättare att rikta flödesriktaren när maskinen är placerad lite högre upp från golvet.

 

Vad är fördelarna med luftfuktaren Vienna HSW100

Wood’s Vienna HSW100 är en enhet som producerar osynlig kall vattenånga för att öka fuktnivån i luften(fuktighet). Enheten har en vattennivåsensor för att se till att du vet när det finns tillräckligt med vatten för att enheten ska fungera. Den torra luften passerar genom det våta filtret och fukt sprids i rummet. Mineraler och andra föroreningar kommer att fastna i filtret. Ren och osynlig ånga släpps i hela rummet med hjälp av en kraftfull men tyst fläkt. Den kalla dimman sprids lätt i luften. Wood’s luftfuktare har otroligt låg energiförbrukning i kombination med en mycket låg ljudnivå. Vienna HSW100 kan användas alla årets dagar, året runt och kommer fortfarande inte att konsumera mer än 20 kWh under hela året. Filtret är ett antibakteriellt filter av bikakepapper som är både miljövänligt och hälsosamt.

Varför har man filter till luftfuktarna?

Filtret binder kalket i vattnet så att inte kalk följer med ut och lägger sig som vitt damm på omgivande ytor.

Vad är det för skillnad på en ultrasonic och hybrid luftfuktare?

En ultrasonisk luftfuktare har ett membran som slår sönder vattenmolekylerna så att synlig ånga blåses ut med fläkten. Då är imman i regel rumstempererad, då varken kyla eller värme tillförs. En hybrid är i regel en kombination av varm- och kall ånga. Den har ett värmeelement i som värmer upp vattnet så att ångan som kommer ut upplevs mer tropisk och varm.

När ska jag använda min luftfuktare?

När den relativa fuktigheten understiger 50% RF rekommenderas att använda en luftfuktare. Normalt är att den relativa fuktigheten är 15-30% under senhösten och vinter, så det är främst under höst och vinter som en luftfuktare bör användas.

Behöver du en luftfuktare?

Särskilt på vintern är luften i våra hem, och på vår arbetsplats extra torr. På vintern när utomhusluften är kall, orkar inte inomhusluften bära lika mycket fukt. När luften ventileras in, och värms upp till den inomhustemperatur vi önskar, så blir den relativa fuktigheten ännu lägre. Den torra luften kan ge kliande, torra ögon, fnasiga händer som i bland kan ge svidande torrsprickor eller spruckna nagelband. Men också torra bihålor och slemhinnor, vilket för vissa kan leda till obehag i näsa och svalg som gör att vi är mer mottagliga för virus och bakterier. En luftfuktare höjer fuktigheten i rummet och minskar besvären som uppstår med torr luft.

Luftkonditionering
Vad är R290?

Wood’s luftkonditionering är utrustad med miljövänligt kylmedia R290 (propan). Lagstiftning om miljövänligt kylmedia trädde i kraft 2020.

Samlas det mycket vatten som ska tömmas när man kör AC:n mycket?

Allt beror på fuktigheten i utrymmet, i regel så följer mycket av fukten med utblåsluften.

Kan jag placera min AC i mitten av rummet?

Ja det går bra om slangen räcker.

Hur får jag ut mest effekt av min AC?

Genom att starta maskinen på morgonen då det är som svalast på rummet, samt dra ner persienner och hålla dörrar stängda till utrymmet som skall kylas.

Hur tömmer jag vattnet som samlats upp?

Skruva av pluggen i botten. Luta gärna maskinen något te x över en golvbrunn.

Finns det någon tank för vattensamling?

Den interna tanken töms via dräneringspluggen. (Den interna tanken kan inte tas ut.)

Utloppsröret som är inkluderat är 1,5 m kan jag förlänga det?

Nej, vid förlängning tappar man kyleffekt samt att maskinen kan stänga av sig.

Ozonaggregat
Vad ska jag tänka på när min ozonbehandling är klar?

Stäng av ozongeneratorn och öppna fönstren. Låt resterande ozon komma ut (luktar som klor). Kontrollera rummet. Upprepa proceduren om de oönskade lukterna kvarstår. Alla berörda rum måste behandlas separat.

Hur ozonbehandlar jag ett utrymme?

Placera ozongeneratorn i mitten av rummet (helst på en något upphöjd yta, t.ex. ett bord). Slå på ozongeneratorn och ställ in timern på önskad tid (modeller med en timer).

Vad ska jag tänka på innan en ozonbehandling?

Rengör rummet ordentligt, dammsug och torka av alla ytor och / eller reparera / ta bort problemet som orsakat lukten. Ta bort husdjur och växter. Ta bort värdefull högteknologisk utrustning, t.ex. bärbara datorer och värdefulla oljemålningar. Se till att inga människor är närvarande i rummet.

Vad används ozonaggregat till?

Ozonaggregat används för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsanering av bilar, husvagnar, sommarstugor, hotellrum och bostäder.