Smarta lösningar

  som förbättrar
  arbetsmiljön

  Välkommen till Wood’s Professional

  En ny division i Wood’s-koncernen

  Om oss

  I över sjuttio år har Wood’s tillhandahållit innovativa och marknadsledande avfuktare, luftkonditionering, luftrenare och andra luftkvalitetsprodukter för både bostäder och kontor.

  Genom vår nya division Wood’s Professional utvecklar, tillverkar och säljer vi våra tjänster och lösningar till företag och branscher som vill säkerställa ett optimalt inomhusklimat.

  Tack vare vår omfattande kompetens och innovativa teknik kan Wood’s Professional erbjuda lösningar som hjälper dig att uppfylla de allt högre krav som ställs på kontor, industrier och andra arbetsmiljöer.

  Varför ska du välja oss?

  Beslutet om vem som kan hjälpa er att ta hand om er luftkvalitet kretsar kring några få, avgörande aspekter: kunnande, kvalitet och engagemang. 

  Kvalitetskontroll

  Eftersom vi utformar och tillverkar våra produkter själva har vi full kontroll på slutresultatet. Med undantag för ett fåtal komponenter tillverkas huvuddelen av våra produkter internt, alternativt lokalt genom långvariga samarbeten med närliggande tillverkare. Inga delar av våra professionella produktserier tillverkas i eller fraktas från länder där vi har begränsad eller ingen kontroll över kvaliteten.

  Att behålla tillverkningen i Sverige kan vid första anblicken framstå som ett dyrt val från vår sida. Men om man tar hänsyn till miljöpåverkan och kostnaden för långa transporter, förlusterna i både tid och pengar vid retur eller service av trasig utrustning samt risken för att vi förlorar kunder när vi väljer en billigare genväg är beslutet självklart, enligt oss.

  De pengar vi sparar genom att undvika den här typen av kostsamma störningar kommer våra kunder till godo.

  Gröna initiativ
  ”Wood’s Professional tillämpar hållbarhet i fråga om verksamhetsmetoder, produkt- och materialförsörjning, arbetspraxis och transporter.”

  – Patrik Tedsjö, VD

  Några av de åtgärder vi vidtar för att värna miljön, människan och samhället:

  Försörjningskedjan

  Vår lokala leveranskedja är en central komponent för att sänka vårt koldioxidavtryck. Alla våra produkter tillverkas i Sverige och i enlighet med svenska och EU-mandat.

  Efterlevnad

  Alla råmaterial och gaser som används i våra produkter uppfyller EU:s strikta säkerhetskrav.

  Grönare logistik

  Eftersom våra produkter tillverkas i Sverige minskar koldioxidavtrycket avsevärt vid leverans till ”lokala” företag.

  Socialt ansvarsfulla affärsbeslut

  Eftersom våra produkter är konstruerade för att vara lätta att underhålla av Dig som kund minskar antalet servicebilar på vägarna. Därmed minskar också den negativa miljöpåverkan samtidigt som Du sparar pengar.

  Återvinning

  Vi ingår i ett återvinningsprogram som syftar till hållbar återvinning av förbrukade maskiner.

  Kontakta oss

  Få hjälp av våra experter och information om våra skräddarsydda lösningar genom att

  kontakta oss

  Håll dig uppdaterad om de senaste
  luftkvalitetslösningarna