Wood's Professional

  Wood’s Professional är ett globalt svenskt företag som erbjuder ett omfattande produktutbud av lösningar och service till företag och industrier med behov av optimalt inomhusklimat och en kontrollerad luftkvalitet.

  Från kontor och arbetsplatser till industriella anläggningar

  I mer än sextio år har Wood’s Professionals kunskap och expertis försett företag med den utrustning, teknologi och de strategier som behövs för analys och rening av deras inomhusluft.

  Genom vår ständiga utveckling och innovativa teknik så kan kontor, arbetsplatser, industrianläggningar och reningsanläggningar dra fördel av både ökad luftkvalitet och ett bättre inomhusklimat.

  Det mest användbara verktyget för företag som vill ta kontrollen över sin inomhusluftkvalitet.

  Spara både tid och pengar genom att hitta den exakta orsaken till problemen med er luftmiljö. 

  Många företag lägger – helt i onödan – pengar på något som de tror ska vara lösningen på deras behov av luftkvalitet, men i verkligheten visar det sig ofta vara en ren placeboeffekt, som kostar mycket och inte gör någon reell skillnad. Även luftfiltreringslösningar med den högsta reningsgraden kan ge dåliga resultat om man inte vet vad, specifikt, som orsakar problemen, var problemen kommer ifrån och var luftrenarna behöver placeras för bästa effekt och optimerade resultat.

  Vår luftkontrollteknologi – trettio år av kunskap

  De senaste trettio åren har våra ingenjörer samlat kunskap och erfarenhet för att utveckla vad som i vårt tycke är en banbrytande lösning för kontroll och styrning av luftkvalitet i extrema miljöer.

  Vi presenterar: ProMoRe: Data i realtid / Real Time Data

  ProMoRe (Professional Monitoring & Response System) åskådliggör på ett lättöverskådligt sätt er luftkvalitet och hjälper er att identifiera förhållanden, orsaker och möjliga risker.

  Läs mer

  Utbud av lösningar och tjänster

  Upptäck vårt stora utbud av premiumprodukter och tjänster för luftrening, befuktning/avfuktning, ac/kyla, ozonrening och PROMoRe® uppkopplade mätstationer för luftkvalitet.

  Öka produktiviteten och skydda era tillgångar

  Maskiner som sotar igen, sjuktal bland personalen, lägre produktion, skador på förpackningar och produkternas livslängd är alla faktorer som har samband med dålig inomhusluftkvalitet.

  Genom att upprätthålla en ren luftkvalitet kan man avsevärt minska onödiga avbrott i processerna, samtidigt som man skyddar sina viktigaste tillgångar: personalen, produkterna, teknologin och verksamheten.

  Ozonbehandling

  Neutralisera lukter, kemikalier och gaser i luften samtidigt som luften renas från patogener och mögel.

  Ozon motverkar naturligt de korroderande gaser som uppkommer vid vatten-, avlopps och avfallshantering samt återvinningsprocesser, vilka kan orsaka skador på kablage och utrustning samt framkalla allvarliga hälsorisker för personal.

  Tillverkat i Sverige

  Alla våra industriella luftrenare, luftavfuktare för professionell användning samt ozonaggregat tillverkas i Sverige. Detta innebär att kvalitet och hållbarhetshänsyn alltid är högt prioriterat, i alla led.

  Med en lösning från Wood’s Professional gör att er verksamhet omfattas av en betydande utförandegaranti, som innebär att våra produkter levererar kontinuerlig och avbrottsfri prestanda som ni kan lita på.

  Leverans, installation, kontinuerlig övervakning och service

  – Er partner för luftvård och inomhusklimat

  Wood’s Professional är specialiserade på verksamhetsanpassade lösningar för företag. Detta gör vi genom att utvärdera era behov av luftkvalitet samt erbjuda en tydlig plan som fungerar för er verksamhet.

  Våra experter på luftkvalitet erbjuder rådgivning och lösningar för er specifika inomhusmiljö

  Partiklar, avgaser, pollen
  Bakterier och virus
  Mikrober och fukt
  Odörer, lukt och gaser

  Lager, logistik och transport

  Säkrare arbetsförhållanden, renare produkter, kontrollerat klimat och energieffektivitet är några av de sätt vi hjälper lagrings- och logistikverksamhet.

  Läs mer

  Avfall & Återvinning

  Ren luft i de mest krävande och extrema miljöerna – Upptäck hur Wood’s Professional ger betydande fördelar för miljöarbete.

  Läs mer

  Få expertkunskap och information om vår
  anpassade lösningar och tjänster genom att nå oss!

   Jag gillar att få information om