Ozonaggregat
Är ozonbehandling en universallösning som avlägsnar både orsaken (till exempel fukten) och själva lukten (konsekvensen) i ett enda steg?

Nej. Har man till exempel fått en fuktskada efter en översvämning så ska man alltid först åtgärda själva skadan för att sedan ta hand om fuktproblemet, förslagsvis med hjälp av en (eller flera) avfuktare. En efterföljande ozonbehandling, rätt utförd, kan sedan avlägsna den dävna eller unkna lukt som sitter kvar även efter åtgärd och torkning.

Hur utförs en ozonbehandling på rätt sätt?

Börja med att noga läsa igenom ozonaggregatets användarmanual. Följ alla instruktioner och rekommendationer noga, då ozon måste brukas på ett kontrollerat sätt för att vara säkert för människor och djur. Om du är osäker – kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Städa rummet eller utrymmet ordentligt, tvätta eventuella lösa textilier, avlägsna allt löst organiskt material (mögelrester, hår från husdjur, damm, smuts, eventuella döda insekter och smågnagare i väggarna, aska, fimpar etc). Det säger sig självt att lukten inte försvinner om orsaken till den är kvar.

Avlägsna konst, känsliga textilier och elektronik från rummet, då dessa kan påverkas och skadas av den oxidationsprocess som uppstår i ozonbehandlingen.

Se till att inga människor, djur eller levande växter befinner sig i rummet under den tid som ozonbehandlingen pågår.

Stäng av ozonaggregatet och låt ozonet klinga av innan utrymmet beträds. Öppna därefter dörrar och fönster och vädra ut. Om det fortfarande luktar ozon så ska man fortsätta vädra (ozon är inte luktfritt, vilket är en fördel då man inte riskerar att andas in det av misstag. Lukten av ozon påminner om klor).

Är ozonbehandling farligt?

Om man följer rekommendationerna så kan man på ett säkert sätt använda ozonbehandling för luktbekämpning. Däremot är ozon farligt att andas in och det kan orsaka oxidation och skador på känsliga material. Det är alltid en förutsättning för hälsa och säkerhet vid ozonbehandling att varken människor eller djur vistas i utrymmet när ozonbehandlingen pågår samt att man till punkt och pricka följer bruksanvisningen, användarinstruktionerna och gällande rekommendationer.

Är ozon ett farligt kemiskt ämne?

Ja, ozon är en naturlig gas som även kallas för aktivt syre och återfinns i naturens eget kretslopp. Det är tack vare ozonskiktet som omger jordklotet som det överhuvudtaget kan finnas liv på vår planet. Det skyddande ozonskiktet uppstår när solens strålning möter syret i luften. I ozonaggregat framställs ozon huvudsakligen med hjälp av elektrisk högspänningsurladdning, i en kontrollerad och säker process. Ozon är skadligt för hälsan och skall inte andas in. Man skall inte vistas i ett utrymme under pågående ozonbehandling

Läs mer här

Är det bara proffs som kan använda ozon på ett säkert sätt?

Ja, ozonbehandling används i olika industrier och andra verksamheter där lukt behöver saneras, till exempel på avfallsanläggningar, i soprum, inom hotell- och restaurang, vid bilrekond eller ombord på färjor. När ozon används ansvarsfullt och på rätt sätt så kan man få god effekt när det gäller att avlägsna oönskade, inbitna lukter. Här kan du läsa mer om ozon och ozonbehandling.