Ozonaggregat
Är ozonbehandling en universallösning som avlägsnar både orsaken (till exempel fukten) och själva lukten (konsekvensen) i ett enda steg?

Nej. Har man till exempel fått en fuktskada efter en översvämning så ska man alltid först åtgärda själva skadan för att sedan ta hand om fuktproblemet, förslagsvis med hjälp av en (eller flera) avfuktare. En efterföljande ozonbehandling, rätt utförd, kan sedan avlägsna den dävna eller unkna lukt som sitter kvar även efter åtgärd och torkning.

Hur utförs en ozonbehandling på rätt sätt?

Börja med att noga läsa igenom ozonaggregatets användarmanual. Följ alla instruktioner och rekommendationer noga, då ozon måste brukas på ett kontrollerat sätt för att vara säkert för människor och djur. Om du är osäker – kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Städa rummet eller utrymmet ordentligt, tvätta eventuella lösa textilier, avlägsna allt löst organiskt material (mögelrester, hår från husdjur, damm, smuts, eventuella döda insekter och smågnagare i väggarna, aska, fimpar etc). Det säger sig självt att lukten inte försvinner om orsaken till den är kvar.

Avlägsna konst, känsliga textilier och elektronik från rummet, då dessa kan påverkas och skadas av den oxidationsprocess som uppstår i ozonbehandlingen.

Se till att inga människor, djur eller levande växter befinner sig i rummet under den tid som ozonbehandlingen pågår.

När ozonbehandlingen är klar, låt rummet vädra och/eller ventilera under så lång tid som användarinstruktionerna rekommenderar. Om det fortfarande luktar ozon så ska man fortsätta vädra (ozon är inte luktfritt, vilket är en fördel då man inte riskerar att andas in det av misstag. Lukten av ozon påminner om klor).

Är ozonbehandling farligt?

Om man följer rekommendationerna så kan man på ett säkert sätt använda ozonbehandling hemma i sitt hus, i källaren, sommarstugan, husbilen eller var man nu behöver luktbekämpa. Däremot är ozon farligt att andas in och det kan orsaka oxidation och skador på känsliga material. Det är alltid en förutsättning för hälsa och säkerhet vid ozonbehandling att varken människor eller djur vistas i utrymmet när ozonbehandlingen pågår samt att man till punkt och pricka följer bruksanvisningen, användarinstruktionerna och gällande rekommendationer. Om man köper sitt ozonaggregat av en seriös tillverkare så ska det tydligt framgå att ozon ska hanteras med försiktighet och det ska vara lätt att få tag i fullständiga instruktioner och lättförståelig information för säkert bruk. Alla CE-märkta produkter ska ha uppdaterade instruktioner på försäljningslandets officiella språk, finns inte detta så är det ett tydligt varningstecken.

Är ozon ett farligt kemiskt ämne?

Nej, ozon är en naturlig gas som även kallas för aktivt syre och återfinns i naturens eget kretslopp. Det är tack vare ozonskiktet som omger jordklotet som det överhuvudtaget kan finnas liv på vår planet. Det skyddande ozonskiktet uppstår när solens strålning möter syret i luften. I ozonaggregat framställs ozon huvudsakligen med hjälp av elektrisk högspänningsurladdning, i en kontrollerad och säker process som kan liknas vid ett åskväder i miniatyr. Den fräscha lukt och friska känsla som uppstår efter ett åskväder är resultatet av en ozonurladdning. Ozon är alltså naturens alldeles eget sätt att rena luften.

Läs mer här

Är det bara proffs som kan använda ozon på ett säkert sätt?

Nej, så är det inte. Ozonbehandling används visserligen i många olika industrier och andra verksamheter där lukt behöver saneras, till exempel på avfallsanläggningar, i soprum, inom hotell- och restaurang, vid bilrekond eller ombord på färjor. Men det utesluter inte att man som privatperson kan använda sig av ozonbehandling i sitt hem, sin husbil eller till sina ägodelar – så länge det görs med ansvar, kunskap och försiktighet. När ozon används ansvarsfullt och på rätt sätt så kan man få god effekt när det gäller att avlägsna oönskade, inbitna lukter. Seriösa tillverkare av ozonaggregat ger sina kunder den kunskap som behövs för att använda produkterna på ett säkert och effektivt sätt. Här kan du läsa mer om ozon och ozonbehandling.