Woods / Luftrenare / Luftrenare för kontor

    Luftrenare för kontor

    Kontorsmiljöer innehåller generellt mycket partiklar då det ofta är många människor i rörelse. I förkylningstider sprider sig också sjukdomar snabbt mellan människor med många sjukskrivningar som följd.

    Wood’s luftrenare tar bort skadliga partiklar från t.ex. skrivare och kopiatorer, men förhindrar också att sjukdomar sprids mellan människor. Det kan innebära betydligt färre sjukskrivningar och en generellt mer hälsosam arbetsmiljö.

    Visa sortiment för luftrenare som passar till kontor