Wood’s unika antimögelfilter, SMF-filtret, levereras med Wood’s avfuktare som har 6 års garanti eller längre. SMF-filtret renar luften från pollen, mögelsporer, damm och andra skadliga partiklar som frigörs när när fuktiga utrymmen torkas ut. SMF-filtret ger dig ett ännu bättre inomhusklimat då du inte bara sänker luftfuktigheten utan även renar luften!

Dessutom skyddar SMF-filtret avfuktaren från damm och smuts vilket förlänger dess livslängd. Damm är den främsta orsaken till att avfuktare och andra hushållsmaskiner går sönder vilket kan medföra kostsamma reparationer. Därför kan Wood’s lämna så mycket som 6 års garanti på din avfuktare och 10 år för LD-serien, givet att du byter ut SMF-filtret minst en gång per år. Registrera din avfuktare för att delta i Wood’s garantiprogram.

Vill du utrusta en äldre avfuktare med ett SMF-filter?

Avfuktare sålda innan 2012 är inte utrustade med SMF-filtret. Du kan dock montera ett SMF-filter även på äldre modeller för att rena luften och skydda avfuktaren mot damm och smuts. Notera dock att du inte kan ta del av den förlängda garantin om du utrustar en äldre avfuktare med ett SMF-filter.

När du vill använda SMF-filtret på en äldre avfuktare behöver du även köpa den metallram som filtret är monterat i. Vänligen se tabellen nedan för mer information.

Utbytesfilter SW/LD/DSC/DS/DK/ED/TDR/: Art nr: 8012804

Utbytesfilter + ram DS/ED/TDR: Art nr: 8012805

Utbytesfilter SW/LD/DSC/DS/DK/ED/TDR/ 5-Pack: Art nr: 8012804-5