Wood’s historia

  Sträcker sig  70 år tillbaka i tiden till den kanadensiska staden Guelph i Ontario, där Wood’s började tillverka avfuktare år 1950.

  2012 förvärvar Woods Production varumärket Wood’s för Europa och Norden och blir snabbt ledande leverantör av luftvård på den Nordiska marknaden. Woods Production är ett expertvarumärke inom luftvård med egna varumärken och dotterbolag i Sverige, Norge och Frankrike.

  Wood’s är organiserade i flera affärsområden med verksamhet mot olika branscher och marknader. Genom en hög grad av samverkan skapas funktionella samarbeten, bredare bas för expansion och större möjlighet att realisera interna synergier. För att driva tillväxt och ligga i framkant måste vi fokusera på innovation och hållbara lösningar. Med nya EU standarder för HFC-fritt kylmedium flyttar Wood’s tillverkning från Kanada till Sverige 2018. Vi inviger fabriken i Sverige, Mariestad maj 2018. Produktionsytan är 35 000 m2, inkl. viss lageryta och vi har sett stora fördelar med att tillverkningen flyttas till Sverige. Den spetskompetens och högteknologiska utrustning som krävs, finns att tillgå på lokal nivå, vilket leder till effektiviseringar och driver utvecklingen. Vi ser även att vi kommer att kunna tillverka större volymer då vi har en fabrik med mycket större volympotential jämfört med den tidigare i Kanada. I och med flytten från Kanada, så kommer vi närmare marknaden. En annan stor fördel är att vi kunde utöka vårt ansvar och ta hand om ämnesförsörjningen och produkternas alla komponenter. Detta har blivit verklighet tack vare att vi har knutit bra samarbetspartners till oss. Mycket av de ingående komponenterna tillverkas av underleverantörer i Sverige.

  I  70 år har Wood’s kännetecknats som leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening så väl till konsument som till industri.
  Idag distribueras Wood’s i mer än 19 länder från huvudkontoret i Alingsås.

   

  Miljöansvar

  Miljöaspekten är en viktig del i vårt arbete och efterfrågas av alla våra kunder. Genom den nya anläggningen och närheten mellan de olika funktionerna i försörjningskedjan undviker vi även långa och utsläppstunga transporter. Med ett tydligt miljöansvar och med teknisk innovation i framkant vill Wood’s ytterligare stärka och förbättra tillverkningen och tillgången för Europa. Sedan starten har Wood’s hjälpt miljontals hushåll att förebygga fukt- och mögelskador samt att andas renare luft.

  En av marknadens bredaste program

  Oavsett om behovet är att bli av med fukt, rena luften, sanera lukter, tillföra kyla eller allt sammantaget- gäller samma villkor; faktabaserad kartläggning av området för att kunna sammansätta punktinsatserna där de behövs.