Woods / Support / Felsökning / Felsökning – avfuktare

  Felsökning: Avfuktare

  För mer detaljerad felsökning, se avfuktarens bruksanvisning. Samtliga bruksanvisningar hittar du under vårat sortiment här. Skulle det ändå inte hjälpa är du välkommen att kontakta oss

  Avfuktaren startar inte

  • Kontrollera att avfuktaren är kopplad till ett eluttag.
  • Kontrollera att säkringen inte har gått.
  • Kontrollera att vattentanken är korrekt isatt.
  • Kontrollera att flottören hänger fritt i vattentanken.
  • Kontrollera att rummets temperatur inte överstiger eller understiger avfuktarens gränsområde. De flesta avfuktare kan arbeta mellan +5°C och +35°C.
  • Kontrollera att hygrostaten fungerar genom att ställa in avfuktaren på kontinuerlig avfuktning, avfuktaren skall då starta. Avfuktare med en mekanisk hygrostat ska starta då du vrider upp hygrostatvredet till max.

  Avfuktaren ger inget vatten

  • Kontrollera att fläkten går.
  • Se till att inget blockerar luftflödet till och från avfuktaren. Avfuktaren skall stå minst 30 cm från kringliggande ytor.
  • Kontrollera att kompressor går. Tänk dock på att avfuktaren kan vara inne i en avfrostningscykel. Börja med att avvakta 35 min.
  • Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt. Rengör eller byt ut filtret vid behov.
  • Kontrollera att inget damm eller smuts hindrar vattnet från att rinna ner i vattentanken eller slangen.

  Onormalt hög ljudnivå

  • Öka avståndet mellan avfuktaren och kringliggande ytor.
  • Rengör eller byt ut luftfiltret vid behov.
  • Kontrollera att avfuktaren står på ett plant och stabilt underlag

  Isbildning på avfuktarens kylslingor

  • Kontrollera att inget damm eller dylikt hindrar luftflödet genom maskinen.
  • Kontrollera att temperaturen i rummet inte understiger +5°C. Vid för låga temperaturer klarar avfuktaren inte av att avfrosta.

  Avfuktaren stänger inte av vid full vattentank

  • Det är viktigt att flottören inte fastnat i vattentanken. Flottören måste kunna röra sig i takt med vattennivån i tanken.

  Felkoder: WCD6/HG


  Felkod: E1= Temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E2= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E4= Vattenpump fel, rengör pumpen. Om det inte fungerar så lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: DSC70E/ES


  Felkod: E1= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E4= Vattenpump fel, rengör pumpen. Om inte detta fungerar lämna in för serviceåtgärd.


  Displayen blinkar= temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd.

  Felkoder: MRD17/20 / MRD20/25


  Felkod: *C1= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: *C2= Temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: *C3/C8= Läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: MRD20GW/25GW


  Felkod: *C1= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: *C2= Temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: *C3/C8= Läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd.


  *Röd lampa blinkar – avfuktaren är kopplad till Wi-Fi.


  *Röd lampa fast sken – Töm vattentanken.

  Felkoder: MDK11/13/21/26


  Felkod: *C1= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: *C2= Temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: *C8= Läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: MRD12G

  Felkod: *E1= Förångar sensor fel, lämna in för serviceåtgärd

  Felkod: *E2= Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd

  Felkod: *LO= Fuktighetsnivån är lägre än 35%, ändrar sig när nivån stiger igen

  Felkod: *Hi= Fuktighetsnivån är över 95%, ändrar sig när nivån går ner igen.

  Felkod: *Lyser rött= Högre fuktighetsnivå än 70%

  Felkod: *Lyser Grönt= Fuktighetsnivån är mellan 50-70%

  Felkod: *Lyser blått= Fuktighetsnivån är lägre än 50%

  Felkoder: MDX14


  Felkod: FL= Full vattenbehållare, töm vattenbehållaren


  Felkod: E1= Temperatur och fuktighetssensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: MDX20/20P


  Felkod: E1 – Fuktsensorfel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E2 – Rör temperatursensorfel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: FL – Töm vattentanken.


  Felkoder: M10/G


  Felkod: *FL= Full vattenbehållare, töm vattenbehållaren


  Felkod: E1= Temperatur och fuktighetssensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: AD20/30/G


  Felkod: C1= Defrostsensor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: C2= Temperatursensor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: *C7= Fläktmotor fel, lämna in för serviceåtgärd


  Felkod: C8= Läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd.


  Grön: ingen luftförorening. Fläkten arbetar i läge 1.

  Blå: lättare luftförorening. Fläkten arbetar i läge 2.

  Gul: måttlig luftförorening. Fläkten arbetar i läge 3.

  Lila: kraftig luftförorening. Fläkten arbetar i läge 4.

  Röd: mycket kraftig luftförorening. Fläkten arbetar i läge 5.

  Felkoder: WDD80


  Alarm= Full vattenuppsamlare, töm vattenuppsamlaren. Om felet kvarstår lämna in för serviceåtgärd.

  Felkoder: WDD90


  Alarm= Full vattenuppsamlare, töm vattenuppsamlaren. Om felet kvarstår lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: *C2 – temperatursensorfel, lämna in för serviceåtgärd

  Felkoder: SW20/22/38/42/45/59 / DSC50FM / ED50FB


  *Maskinen isar igen– Sensorfel alternativt läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd


  *Maskinen startar ej – Under 30% luftfuktighet.
  Om du vridit ner hygrostaten och vrider upp direkt igen, det blir då en fördröjning i kompressorn.

  Felkoder: LD24/40Pro


  *Maskinen isar igen – Sensorfel alternativt läckage av kylmedia, lämna in för serviceåtgärd.


  *Maskinen startar ej – Under 30% luftfuktighet.
  Om du vridit ner hygrostaten och vrider upp direkt igen, det blir då en fördröjning i kompressorn.

  Felkoder: LD40/44/48Pro+


  *Display fryser – lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E2 – Fuktsensorfel, prova att dra ur kontakten och vänta 10 sekunder innan du kopplar in den igen. Om felet kvarstår, lämna in för serviceåtgärd.

  Felkoder: DSC95P


  Felkod: E2 = Fuktsensor fel, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkod: E4 = Vattenpump fel, rengör pumpen. Om inte detta fungerar lämna in för serviceåtgärd.

  Felkoder: WLD1


  Felkod: E2 – Fuktsensorfel, prova att dra ur kontakten och vänta 10 sekunder innan du kopplar in den igen. Om felet kvarstår, lämna in för serviceåtgärd.


  Felkoder: MRD10/14


  *Cont/defrost blinkar hela tiden = kylmedialäckage