En av de mest kraftfulla
luftrenarna på marknaden.

Wood's GRAN 900 är en av marknadens mest kraftfulla luftrenare, samtidigt som den bibehåller en imponerande låg strömförbrukning och ljudnivå. Utvecklad för att passa både hem- och kontorsmiljöer, är GRAN 900 utrustad med dubbla Active ION HEPA filter för den snabbaste och mest effektiva luftreningen. Wood's luftrenare GRAN 900 använder Wood's patenterade Active ION HEPA-filter för att rena upp till 99,98% av de skadliga partiklarna i din inomhusmiljö. Med en reningseffektivitet på 99,98% och en strömförbrukning på endast 24 W, är Wood's GRAN 900 designad och utvecklad i Sverige för att ge dig den bästa luftreningen för ditt hem. Luftrenaren är konstruerad för att uppnå hög reningsgrad och ett högt luftflöde med lägsta möjliga ljudnivå. Dessutom kan GRAN 900 utrustas med kolfilter för att även rena luften från obehagliga lukter och gaser (kolfilter är ett tillvalstillbehör). Du hittar det här.

Få 10 års garanti genom att registrera din luftrenare och följ garantiprogrammet. Läs mer och registrera din produkt här

Tekniken

Wood’s luftrenare använder jonisering för att attrahera och fånga luftpartiklar.
Genom att jonisera partiklarna i luftrenaren ges partiklarna en svag positiv elektrisk laddning.

Det gör att partiklarna fäster vid varandra vilket ökar dess storlek och gör de mer lättfångade. Partiklarna attraheras också till motsatt laddade ytor.

  • Luften cirkuleras i rummet och dras genom luftrenaren med en tyst och energisnål fläkt.
  • Luftpartiklarna joniseras i luftrenaren. Det ökar dess storlek och gör att de attraheras av motsatt laddade ytor.
  • Active ION HEPA filtren joniseras under produktionen. Filtren attraherar och fångar de redan laddade luftpartiklarna.

Active ION HEPA filter

Tack vare den patenterade tekniken kan Active ION HEPA filtren vara glesare än traditionella HEPA filter och ändå uppnå samma höga reningsgrad.

Ett Active ION HEPA filter är konstruerat av många lager veckat filtermedia. Det ger en väldigt stor total filterarea och en exceptionell filtreringskapacitet.

Fördelar med ett glesare filter:

  • Kan använda tysta och energisnåla fläktar.
  • Ingen risk att luft passerar ofiltrerad (inget läckage av partiklar).

10 års garantiprogram

Tack vare den höga kapaciteten och kvaliteten hos luftrenarna och Active ION HEPA filtren kan Wood’s erbjuda marknadsledande garantier på alla våra luftrenare.

Registrera din luftrenare och byt ut Active ION HEPA filtren när de är förbrukade för att erhålla den förlängda garantin på totalt 10 år.

Efter du registrerat dig på Wood’s hemsida skickar vi en påminnelse när det är dags att byta filter. Byt ut luftrenarens filter regelbundet, minst en gång var sjätte månad. Du förbinder dig inte att köpa något när du registrerar dig och du kan självklart välja att avsluta ditt deltagande i filterprogrammet när som helst.

Ta bort rök, gas och lukter med Wood’s kolfilter

Wood’s Chem Control Carbon filter tillverkas i Tyskland av högkvalitativt kol. Chem Control Carbon filter används för att ta bort rök, gaser och lukter från inomhusluften. Wood’s Chem Control Carbon filter har mycket hög densitet av kol och ger dig en långvarig, pålitlig och mycket effektiv filtrering.

Wood’s Chem Control Carbon filter finns tillgängliga med varierande mängder av aktivt kol (en större mängd aktivt kol innebär en längre livslängd för filtret) till modellerna AL 300 och GRAN 900.