Välkommen till framtiden inom luftkvalitetsmätning

  ProMore är ett egenutvecklat, tekniskt avancerat system som har tagits fram av Wood’s Professional. Genom data som samlas in och presenteras i realtid kan användarna övervaka, jämföra och analysera tidigare och aktuella luftmätningar registrerade av de anslutna mätenheterna (luftkvalitetsmätare ”AQM”, luftrenare, etc.). En varning kan också skickas till din mobiltelefon när gränsvärden överskrids, ovanliga förändringar registreras eller särskilda åtgärder behöver vidtas.

  Maximal flexibilitet och kontroll

  ProMore kan ta emot information från en enskild luftkvalitetsmätare (AQM) eller från ett större system med flera AQM-enheter och luftrenare, beroende på användarnas behov.

  Bättre hälsa och högre produktivitet

  Dagens företag måste ha mer information och bättre kontroll över sin verksamhet för att kunna hävda sig på marknaden. Kvalitetsproblem hos de färdiga produkterna och driftavbrott på grund av maskinunderhåll, sjukfrånvaro och städning kan bero på dålig luftkvalitet.

   

   

  Efterfrågan och innovation

  Sambandet mellan luftkvalitet och produktivitet är bevisat, men hur vet man hur ren luften är och vilka luftburna partiklar som kan påverka processerna?

  ProMore visar parametrar från alla anslutna sensorer och ger dig bättre kontroll i ett användarvänligt gränssnitt. Till skillnad från många konsumentprodukter, som bara visar en typ av data, är ProMoRe ett professionellt övervaknings-, analys- och åtgärdssystem med AI som hela tiden utvecklas.

  Uppfyller lagkraven

  Wood’s Professionals luftkvalitetsmätare (AQM-er) använder sig av precisionssensorer av högsta klass som samlar in data om luftkvalitet och inomhusklimat, bland annat antal, storlek och mängd partiklar, koldioxid, TVOC-nivåer, temperatur och luftfuktighet.

  För att mätningarna ska vara korrekta, tillförlitliga och reproducerbara testas och kalibreras varje enhet och sensor innan de lämnar fabriken.

  Våra luftrenare och AQM-er ansluts till ProMoRe via 4G/5G och GSM nätverken.

  Nätverkssäkerhet

  Arkitekturen bakom ProMore och dess satellitsensorer är mer genomtänkt än traditionella IoT-enheters, där användaren oftast inte har någon aning om var data lagras eller hur de används.

  Sekretess var en viktig aspekt vid utvecklingen av detta system eftersom nätverkssäkerhet är ett stort problem för många företag. All kommunikation mellan Wood’s Professional-enheterna och ProMore sker punkt-till-punkt, vilket innebär att alla data som samlas in av sensorerna lagras på en säker, lokal server (databas) i Sverige. Inga data delas med tredje part eller ens med intern personal som saknar behörighet.

  Vill du veta mer om hur ProMore kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss för att boka ett möte.

  Kontakta oss

  Fakta

  Det finns flera variabler som bidrar till förorening av inomhusluften, bland annat förekomsten av VOC (flyktiga organiska föreningar) och partiklar samt halten av koldioxid.

  Många arbetsrelaterade hälsoproblem beror på, eller förvärras av, dålig inomhusluft. Det kan handla om fysiska symptom som huvudvärk, astma och irritation i ögon, näsa och de övre luftvägarna. I vissa fall kan föroreningar i inomhusluften orsaka allvarliga långtidseffekter och sjukdomar.

  Hälsoproblem eller fel som uppstår på de lager hållna produkterna kan också vara en följd av extrema temperaturer, olämplig luftfuktighet och dålig luftcirkulation.