Lager- och logistiklösningar

  Lager och distributionscentraler är under ständig utveckling för att kunna uppfylla kundernas förväntningar. För att fungera effektivt behöver de ren inomhusluft som ger en sundare arbetsmiljö, renare produkter, mindre driftstopp och därmed färre avbrott i processerna.

  Användningen av lastbilar och gaffeltruckar, den intensiva gångtrafiken och de dagliga rutinerna resulterar i höga partikelnivåer i dessa inomhusmiljöer.

  Förutom luftföroreningar i utomhusluften som kommer in i lokalerna frigörs även partiklar från damm, smuts, sot, kartonger, transportbackar och lastpallar. Trucktrafik river upp partiklar från underlaget samtidigt som däcken slits och alstrar partiklar från gummi. När vi andas in dessa partiklar kan de orsaka en rad olika sjukdomar – på både kort och lång sikt – vilket kan leda till sämre hälsa och högre sjukfrånvaro bland medarbetarna.

  Damm och partiklar kan också orsaka tekniska driftstopp, vilket kan bli kostsamt och öka underhållsbehoven.

  Smarta lösningar

  Varför ska luftrenaren stå på golvet? Takmonterade luftrenare frigör golvyta, men faktum är att de flesta partiklar genereras nära golvet. Våra golvmodeller är utvecklade för att placeras så nära platsen där partiklar genereras som möjligt för att fånga dessa innan de hinner spridas vidare i hela lokalen. Att fånga partiklarna så tidigt som möjligt innebär att risken för att de andas in eller hamnar på ytor minimeras. Att enbart använda takhängda luftrenare innebär att partiklarna först måste spridas i inomhusluften och transporteras förbi personal, gods och all utrustning innan den del av dem som inte redan andats in eller landat på ytor kan avlägsnas.

  När luftburna partiklar fångas nära där de uppstår så behöver man inte behandla lika mycket luft för att uppnå bästa resultat. Detta i sin tur minskar energiförbrukningen avsevärt vid samma mängd avskilda partiklar jämfört med luftrenare där man inte lika effektivt fångar in partiklarna nära källan. Våra luftrenare jobbar smartare, inte hårdare.

  Kombinationen av noggrann övervakning, strategisk placering, filterkapacitet, CADR och underhållsbehov har stor betydelse för luftreningens effektivitet.

  Våra experter hjälper dig genom alla steg i processen – från problemanalys till rådgivning och framtagning av en skräddarsydd lösning som tillgodoser just era behov.

  Våra egenutvecklade produkter mäter, övervakar och absorberar luftföroreningar och skickar automatiska påminnelser och varningar om/när du behöver vidta specifika åtgärder

  Många fördelar

  Våra filtreringssystem är fristående från byggnadens ventilationssystem, vilket ger många fördelar.

  Bättre arbetsmiljö

  En god luftkvalitet förbättrar medarbetarnas hälsa, välbefinnande och produktivitet. Dessutom minskar sjukfrånvaron och symtom på grund av allergier och luftföroreningar.

  Effektiva processer

  Färre driftstopp på grund av igensatta maskiner, minskade underhållsbehov, färre klagomål, mindre sjukfrånvaro, högre produktivitet och mindre förpackningsskador.

  Renare förpackningar

  Mängden damm och partiklar på lådor och förpackningar minskar avsevärt, vilket minskar rengöringsbehoven. Risken för förpackningsskador och förorening av produkterna minskar också.

  Bättre kontroll över miljön

  Eftersom luftkvaliteten övervakas hela tiden har du full överblick och kan göra de justeringar som krävs för en god inomhusmiljö.

  Luftrenare för industrin

  WPL-2300

  WPL-2300 är flaggskeppet bland våra industriella luftrenare. Modellen är särskilt framtagen för:

  • att fånga partiklar så nära där de blir luftburna som möjligt.
  • att enkelt kunna placeras innanför påkörningsskydden på kortsidan av pallställ där de inte är i vägen för trucktrafiken.
  • att vara tysta och inte störa arbetsmiljön.
  • och smidiga filterbyten där kunden själv kan byta filter, vilket inte bara sparar tid och pengar, utan även ökar säkerheten.

  Att själva kunna byta filter är numera ett vanligt önskemål från många företag som vill minska risken för spridning av virus, till exempel covid-19, på arbetsplatsen genom att begränsa antalet besökare. En annan fördel med att underhållet utförs av kunden själv är att risken för stöld av produkter, utrustning eller känslig information minskar eftersom ingen extern personal kommer in i byggnaden. Med våra luftrenare behöver ingen annan än den egna personalen vistas i lokalerna.

  Extra säkerhetsaspekt

  WPL-2300 är betydligt tystare än de flesta andra industriella luftrenare på marknaden och gör sitt jobb utan att störa. Den låga ljudnivån förebygger öron trötthet och potentiella risker på grund av att medarbetarna inte hör vad som händer runtomkring.

  Funktionsgaranti

  Under hela hyrperioden garanterar vi att luftrenaren är lika effektiv som vid första start.

  Viktiga egenskaper – WPL-2300

  Flerstegsfiltrering

  Systemets ”smarta luftflöde” jämnar ut temperaturen i lokalerna. Därmed behöver byggnader med högt i tak inte lika mycket uppvärmning och kostnaderna minskar.

  Effektiv och tyst

  Marknadsledande kombination av CADR (clean air delivery rate, d.v.s. hur mycket luftenheten kan rena) och låg ljudnivå.

  Perfekt för stora utrymmen

  Särskilt framtagen för lager, distributionscentraler och logistikcenter.

  Smidigt underhåll

  Luftrenaren skickar ett meddelande när det är dags för filterbyte, och vi skickar omgående nya filter till kunden.

  Smart konstruktion

  Luftintaget sitter ovanför pallställens, eller andra, påkörningsskydd så att luftflödet inte hindras.

  Kontakta oss om du vill ha mer information eller
  boka ett möte.

  Kontakta oss