Woods / Support / Felsökning / Felsökning – Ozon

  Felsökning: Ozon

  För mer detaljerad felsökning, se produktens bruksanvisning. Samtliga bruksanvisningar hittar du i vårt sortiment här. Skulle det ändå inte hjälpa är du välkommen att kontakta oss

  Felsökning för produkter: WOZ100, WOZ3000 ,WOZ6000

  Enheten startar inte och strömbrytaren lyser ej.


  Orsak
  Fel på strömförsörjningen

  Åtgärd
  Anslut enheten till ett fungerande eluttag och slå på den.


  Orsak
  Säkring är sönder (WOZ3000/6000).

  Åtgärd
  Byt säkring.


  Orsak
  Strömadaptern är sönder (WOZ100).

  Åtgärd
  Testa en annan strömadapter (Säkerställ att adaptern har rätt specifikation).


  Enheten går men med dålig effekt.


  Orsak
  Keramplattan är smutsig.

  Åtgärd
  Rengör keramplattan.


  Enheten går men producerar inget ozon.


  Orsak
  Keramplattan är förbrukad eller sönder.

  Åtgärd
  Byt keramplattan.


  Högt fläktljud


  Orsak
  Förfiltret smutsigt / igensatt.

  Åtgärd
  Byt filter


  Maskinen beter sig märkligt.


  Orsak
  Programvaran har hängt sig.

  Åtgärd
  Gör en fabriksåterställning


  Maskinen är felinställd (t ex timer)


  Orsak
  Maskinen är oavsiktligt inställd.

  Åtgärd
  Gör en fabriksåterställning.

  Felsökning för produkter: WOZ 400, 500, 2000, 4000

  Enheten startar inte och strömbrytaren lyser ej.


  Orsak
  Fel på strömförsörjningen

  Åtgärd
  Anslut enheten till ett fungerande eluttag och slå på den.


  Orsak
  Säkring är sönder ( ej WOZ 400)

  Åtgärd
  Byt säkring.


  Orsak
  Strömadaptern är sönder (WOZ400)

  Åtgärd
  Testa en annan strömadapter (Säkerställ att adaptern har rätt specifikation).


  Enheten går men producerar inget ozon.


  Orsak
  Ozonröret är förbrukat eller sönder

  Åtgärd
  Byt ozonrör


  Högt fläktljud.


  Orsak
  Förfiltret smutsigt / igensatt.

  Åtgärd
  Byt filter.


  Maskinen beter sig märkligt


  Orsak
  Förfiltret smutsigt / igensatt.

  Åtgärd
  Programvaran har har hängt sig.


  Maskinen är felinställd (t ex timer)


  Orsak
  Maskinen är oavsiktligt inställd.

  Åtgärd
  Gör en fabriksåterställning