Wood´s Airmaster WOZ 2000 eliminerar snabbt lukter från brand, mögel, rök, avlopp och köksos.

Digitalstyrning för enkel och exakt styrning av ozonaggregatets funktioner:

  • Ozonavgivning 1-100%
  • Intervalltimer
  • Dygnstimer

Wood´s Airmaster WOZ 2000 är bärbar och används vid professionell luktsanering, efter tex brand eller vattenskador.

Wood´s Airmaster WOZ 2000 arbetar med keramrör, en robust och pålitlig teknik, lämplig i tuffa miljöer. Keramrörstekniken möjliggör även slangkoppling.
Slanganslutning används för luftrening och fettreducering i imkanaler och ventilationssystem samt för vattenrening i spa, pooler och vattentankar.

Läs mer om ozonrörstekniken i vår ozonskola.

Monteras enkelt på väggen vid fastinstallation, för permanent luktborttagning i återvinningsrum, pumpstationer, ventilationssystem samt vid vattenrening.

Slangnippel och silikonslang (extra tillbehör)
Används för koppling mot ventilation, imkanal eller vid vattenrening samt för att leda ozonet till andra utrymmen tex vid ozonbehandling i mellanväggar, avloppsanläggningar eller soprum.

Ozonröret som alstrar ozonet är en förslitningsdetalj.
Vi rekommenderar byte en gång per år.

Förfiltret som skyddar ozonaggregatet byts vid behov (var 6-12 månad).