Släpp loss kraften i rörtekniken! Airmaster WOZ 4000, tillverkad i Sverige, har en imponerande ozonproduktionskapacitet på 4000 mg/timme och är utformad för industriell användning.

Den inbyggda digitala kontrollpanelen med timer- och automatiseringsfunktion är säkerhetsfunktioner som är avgörande för att minska potentiella hälsorisker i samband med förhöjda ozonnivåer.

WOZ 4000 är utrustad med en slangkoppling som ger ökad flexibilitet i olika extrema eller industriella miljöer. WOZ 4000 lämpar sig för dekontaminering, rening av kommersiell frånluft, katastrofåterställning och för utrymmen som kräver precision och kraft.

Slangkoppling

Den medföljande slangkopplingen gör att du kan ansluta en silikonslang och rikta ozonet mot specifika eller svåråtkomliga områden. Perfekt för att komma åt t.ex. ventilationssystem och uppnå riktad ozontillförsel.

Egenskaper:

 • Ställbar ozonproduktion 0-4000 mg/timme (0zonavgivning 0-100%)
 • Digital kontrollpanel med timerfunktioner för automatisering och exakt kontroll
 • Liten lätthanterlig och bärbar enhet
 • Högeffektiv omvandling till ozon
 • Väggmontage (nyckelhålslösning)
 • Enkel slangnippel och silikonslang (extra tillbehör)
 • Låg energikonsumtion
 • Svensktillverkad
 • Medlem i EUOTA och delägare i deras ozondossier

Ansvarsfriskrivning:

Ej för konsumentbruk. Våra ozongeneratorer bör endast användas av utbildad personal som är kunnig i att hantera ozon. Exponering för ozon innebär potentiella hälsorisker för människor och djur. Felaktig användning kan skada elektronik, plast, silikoner, konstverk och andra material. Det är absolut nödvändigt att följa professionella riktlinjer och säkerhetsprotokoll vid användning av dessa enheter.

Beroende av modell är den keramiska plattan eller ozonröret i våra ozongeneratorer från Airmaster-serien en förbrukningsvara och omfattas inte av garantin. För optimalt resultat rekommenderar vi att du byter ut ozonröret eller den keramiska plattan 1–2 gånger per år.

https://woods.se/sv/shop/tillbehor/forfilter-woods-airmaster-3-pack/

Förfiltret som skyddar ozonaggregatet byts vid behov (var 6-12 månad).

Riktlinjer för användning:

 • Använd inte våra ozongeneratorer i närheten av människor eller djur. Gå inte in i områden där ozon produceras.
 • Testa för optimal användning: Genomför inledande tester för att fastställa vilken ozonnivå som krävs för att neutralisera lukter. Använd endast den mängd ozon som behövs för att avlägsna lukt och undvik att överdosera.
 • Användning av timer: Använd alltid en timer när du använder ditt ozonaggregat. Om ozonaggregatet saknar inbyggd timer ska det anslutas till en extern avstängningstimer för att förhindra exponering av ozon innan det försvinner.
 • Varningsskyltar: Om du använder en ozonaggregat i ett utrymme där människor vistas, t.ex. ett sop- eller återvinningsrum, ska du sätta upp varningsskyltar på en väl synlig plats utanför området för att varna personer för förekomsten av ozon under drift.

Försiktighetsåtgärder vid återinträde:

Utrymmet får inte beträdas förrän ozonkoncentrationen är under gällande gränsvärden.