Wood’s Air Quality Monitor är en bärbar och handhållen laser PM2.5 detektor

Att känna till vad som finns i luften du andas in är livsviktigt. Med Wood’s Air Quality Monitor kan du mäta och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft. Inomhus kan luften vara två till fem gånger mer förorenad än luften utomhus, enligt U.S. Environmental Protection Agency. Många av oss tillbringar dessutom upp till 90% av vår tid inomhus. Hur är kvaliteten på den luft som du andas in? Upptäck luftburna partiklar med Wood’s Air Quality Monitor.

Woods Air Quality Monitor är en bärbar och handhållen laser PM2.5 detektor.
Detektorn är baserad på laserpartikel teknik. Det kan exakt beräkna det olika antalet partiklar av partiklar i luften (PM1, PM2.5 och PM10). Skärmen har en inbyggd färg LCD-skärm som ger enkel och tydlig information om luftkvaliteten 5 m runt monitorn. Den innehåller en
laddningsbara litiumbatteri så att du enkelt kan flytta den runt huset, din bil eller ett kontor.