Öka kapaciteten på din avfuktare med pumpkittet Wood’s WDP-01.

Bli effektivt av med kondensvattnet från din avfuktare utan att behöva tömma vattentanken. WDP-01 är passande i fall där avfuktaren är placerad på ett svåråtkomligt utrymme som till exempel en husgrund.

Du har möjligheten att ansluta pumpen direkt till ett avlopp med en vattenslang utan att behöva oroa dig över ett fritt fall mellan avfuktaren och avloppet. Detta gör den ideal för mer långvariga och underhållsfria lösningar.

När kondensatpumpen har anslutits korrekt till avfuktaren och avfuktningen startats, fylls pumpens uppsamlingsbehållare långsamt med vatten. När en viss vattennivå har uppnåtts, startar pumpen automatiskt och ledar vattnet genom slangen till avloppet. Pumpen slås av och på automatiskt.

Funkar med:

SW-Serien

WCD-Serien

Hur kan man bli av med kondensvattnet från sin avfuktare utan att behöva tömma vattentanken?

En möjlighet är att använda WDP-01 ett pump-kit som placeras i utrymmet för avfuktarens vattentank. En slang går från pumpen, ut ur avfuktaren och till platsen där du kan bli av med vattnet. Enkelt, effektivt och bekvämt.

Pumpen måste alltid vara i vågrätt läge när den är ansluten till ett eluttag. WDP01 kan pumpa upp till 10 meter horisontellt och vertikalt.