Wood’s Airmaster Ozonmätare mäter marknära, naturligt ozon eller ozon som tillverkas på teknisk väg – redan vid låga koncentrationer utgör ozon en hög riskpotential i omgivningsluften. Att iaktta obetänkliga ozongränsvärden är inte bara viktigt för att skydda hälsan utan är i många länder entydigt lagligt reglerat och föreskrivet.

Med Wood’s Airmasters ozonmätare har du ett optimalt kontrollinstrument för en snabb och exakt kontroll eller för långtidsmätning av ozonkoncentrationen i omgivningsluften.

Wood’s Airmaster ozonmätare utmärker sig genom en mycket låg tvärkänslighet gentemot andra gaser eller VOCs och övertygar med snabba mätresultat med hög precision redan vid minsta ozonkoncentration.

Dessutom är denna apparat en kompakt, bärbar miljömätare med vilken även lufttemperaturen och luftfuktigheten kan mätas eller daggpunkts- och våtkulstemperaturen kan beräknas. Mätaren har en dualvisning som alltid visar två mätvärden samtidigt.