Wood's Airmaster WOZ 500 ozongenerator är utvecklad för mångsidighet, tillverkad i Sverige för effektiv användning i olika professionella och industriella miljöer.

Med sin solida konstruktion, användarvänliga digitala gränssnitt och enkla programmerbarhet är WOZ 500, som levererar 500 mg/h ozonproduktion, utmärkt för att eliminera mögel och ihållande lukter.

WOZ 500 är möjlig att programmera med säkerhetsinställningar som är viktiga för att minska potentiella hälsorisker i samband med förhöjda ozonnivåer.

WOZ 500 har en slangkoppling för enkel anslutning av en silikonslang (slang ingår ej) vilket gör det enkelt att nå svåråtkomliga områden. Det gör den perfekt för soprum, återvinningsstationer, bilprovning/bilvärdering, förvaringsutrymmen och uppfräschning av lägenheter eller hotellrum. Upplev oöverträffad effektivitet och bekvämlighet med WOZ 500.

Egenskaper:

Ansvarsfriskrivning:

Ej för konsumentbruk. Våra ozongeneratorer bör endast användas av utbildad personal som är kunnig i att hantera ozon. Exponering för ozon innebär potentiella hälsorisker för människor och djur. Felaktig användning kan skada elektronik, plast, silikoner, konstverk och andra material. Det är absolut nödvändigt att följa professionella riktlinjer och säkerhetsprotokoll vid användning av dessa enheter.

Beroende av modell är den keramiska plattan eller ozonröret i våra ozongeneratorer från Airmaster-serien en förbrukningsvara och omfattas inte av garantin. För optimalt resultat rekommenderar vi att du byter ut ozonröret eller den keramiska plattan 1–2 gånger per år.

Riktlinjer för användning:

  • Använd inte våra ozongeneratorer i närheten av människor eller djur. Gå inte in i områden där ozon produceras.
  • Testa för optimal användning: Genomför inledande tester för att fastställa vilken ozonnivå som krävs för att neutralisera lukter. Använd endast den mängd ozon som behövs för att avlägsna lukt och undvik att överdosera.
  • Användning av timer: Använd alltid en timer när du använder ditt ozonaggregat. Om ozonaggregatet saknar inbyggd timer ska det anslutas till en extern avstängningstimer för att förhindra exponering av ozon innan det försvinner.
  • Varningsskyltar: Om du använder en ozonaggregat i ett utrymme där människor vistas, t.ex. ett sop- eller återvinningsrum, ska du sätta upp varningsskyltar på en väl synlig plats utanför området för att varna personer för förekomsten av ozon under drift.

Försiktighetsåtgärder vid återinträde:

  • Utrymmet får inte beträdas förrän ozonkoncentrationen är under gällande gränsvärden.