En väggmonterad och mycket
energisnål luftrenare – tillverkad i Sverige

För ren inomhusluft

TALL155 är designad och tillverkad i Sverige. Den har högt luftflöde, mycket låg energiförbrukning och ljudnivå vilket gör den perfekt för det mindre rummet. Wood’s TALL 155 är idealisk för sovrum och mindre rum och kan användas både väggmonterat och fristående.Wood’s luftrenare TALL 155 renare upp till 99,98% av de skadliga partiklar i din inomhusmiljön tack vare Wood’s patenterade Active ION HEPA-filter. Luftrenaren är konstruerad för att uppnå hög reningsgrad och ett högt luftflöde med lägsta möjliga ljudnivå. Med registrering och filterprogram kan du få upp till 10 års garanti. Läs mer om garantin här

Rekommenderad för sovrum

Wood’s luftrenare består av tre serier tystlåtna luftrenare för olika användningsområden. Tre olika storlekar TALL, AL OCH GRAN -serierna med kapacitet som passar en liten lägenhet till en stor villa – du och din familj får upp till 99,98% renare inomhusluft. Utrustade med premium tyskt fläktsystem.

Liten, kompakt och tyst – Wood’s TALL 155 som ingår i 150 serien är det perfekta valet för sovrum eller andra mindre rum. TALL 155 går att montera på väggen eller ha stående på ben så att du kan placera den där det passar dig bäst. TALL 155 är enkel att installera sätt bara i kontakten så startar luftrenaren och kan omedelbart ge dig renare och hälsosammare inomhusluft.

Tekniken

Wood’s luftrenare använder jonisering för att attrahera och fånga luftpartiklar.
Genom att jonisera partiklarna i luftrenaren ges partiklarna en svag positiv elektrisk laddning.

Det gör att partiklarna fäster vid varandra vilket ökar dess storlek och gör de mer lättfångade. Partiklarna attraheras också till motsatt laddade ytor.

  • Luften cirkuleras i rummet och dras genom luftrenaren med en tyst och energisnål fläkt.
  • Luftpartiklarna joniseras i luftrenaren. Det ökar dess storlek och gör att de attraheras av motsatt laddade ytor.
  • Active ION HEPA filtren joniseras under produktionen. Filtren attraherar och fångar de redan laddade luftpartiklarna.

Active ION HEPA filter

Tack vare den patenterade tekniken kan Active ION HEPA filtren vara glesare än traditionella HEPA filter och ändå uppnå samma höga reningsgrad .

Ett Active ION HEPA filter är konstruerat av många lager veckat filtermedia. Det ger en väldigt stor total filterarea och en exceptionell filtreringskapacitet.

Fördelar med ett glesare filter:

  • Kan använda tysta och energisnåla fläktar.
  • Ingen risk att luft passerar ofiltrerad (inget läckage av partiklar).

10 års garantiprogram

Tack vare den höga kapaciteten och kvaliteten hos luftrenarna och Active ION HEPA filtren kan Wood’s erbjuda marknadsledande garantier på alla våra luftrenare.

Registrera din luftrenare och byt ut Active ION HEPA filtren när de är förbrukade för att erhålla den förlängda garantin på totalt 10 år.

Efter du registrerat dig på Wood’s hemsida skickar vi en påminnelse när det är dags att byta filter. Byt ut luftrenarens filter regelbundet, minst en gång var sjätte månad. Du förbinder dig inte att köpa något när du registrerar dig och du kan självklart välja att avsluta ditt deltagande i filterprogrammet när som helst.