Energismart klädtorkare -Torkrumsavfuktare för gemensamma tvättstugor

Högsta kapacitet och bästa energieffektivitet för snabb torkning av tvätt i gemensamma utrymmen

LD40Pro är torkrumsavfuktaren som kombinerar bästa torkeffekt, högsta kapacitet och luftgenomströmning med optimal värmeeffekt, för snabb och energisnål torkning av tvätt. För varje liter vattenånga får man ut 780W i värmeenergi –tvätten fönas torr samtidigt som utrymmet avfuktas. LD40Pro är ett självklart val för fastighetsägare och gemensamma tvättstugor.

Enkel inställning med manuellt vred
LD40Pro ställs enkelt in till önskad effekt och luftfuktighetsnivå. Genom att vrida på reglaget väljer man önskad nivå av luftfuktighet.
LD40Pro stänger automatiskt av när nivån är uppnådd - och startar igen när luftfuktigheten ökar. LD har slanganslutning för direktavledning till avloppet, men även en rymlig vattenbehållare på 11,4 liter.

Svensk kvalitet med 10 års garanti