WCDPro-serien robusta proffsavfuktare för byggen, stora öppna ytor och lagerlokaler!

WCD Pro-serien är en kraftfull proffsavfuktare som avfuktar lagerlokaler och industrier. Arbetstemperaturområdet är breddat med hjälp avett nytt intelligent avfrosningssystem, i- EcoDefrost, ända ner till +2°C och upp till +35°C. i-EcoDefrost, utvecklat och tillverkat iSverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och mer energieffektivt. Konstruktionen av WCD Pro-serien är väl beprövad och har hög tillförlitlighet. Detta gör den driftsäker och enkel att underhålla. Alla utsatta delar är anpassade för användning i aggressiv miljö. WCD Pro-serien är mycket energieffektiv, eftersom den bygger på samma princip som en värmepump. I processen med denna proffsavfuktare vädras ingen onödig värme ut, eftersom samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och mycket energisnål.

Hetgasavfrostning

Vid vissa temperatur/fukt förhållanden bildas frost på kylslingan. Avfrostningsautomatiken aktiveras då och styr den varma gasen till kylslingan så att frosten tinar och rinner ner i uppsamlingskärlet (hetgasavfostning).

Hur fungerar hetgasavfrostning

Det känner av rumstemperatur och luftfuktighet och kör kompressorsystemet på ett optimalt sätt för att möjliggöra högsta prestanda i kapaciteten även vid lägre temperaturer och fuktighetsnivåer.

*R-290, den nya miljövänliga gasen för framtiden

* WCDPro- serien går att komplettera med kondensvattenpump

*Gnistsäker

* Produktutvecklad, designad och tillverkad i Sverige.

Alla miljöcertiferade bolag har som policy att alltid köpa det mest miljövänliga

alternativet och här är vi ensam leverantör idag. Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium möter vi EU:S kommande miljödirektiv redan idag