Woods / Ozonaggregat / Vattenrening

  Ozonaggregat för vattenrening

  Wood´s Airmaster ozonaggregat för effektiv vattenrening.

  Ozon bryter ner bakterier, mikroorganismer och andra föroreningar i vatten. Vattnet blir rent och klart på ett enkelt och smidigt sätt. Miljövänlig metod för att rena vatten, vattenrening med ozon minskar användande av klor och andra kemikalier. Vid vattenrening i en pool så kopplas ozonaggregatet in på cirkulationssystemet.

  Så här används Wood´s Airmaster med ozonrör
  vid koppling mot en pools vattencirkulation

  • Ozonaggregatet monteras enkelt upp på väggen med så kallad nyckelhålslösning.
  • Slangnippel skruvas in i utloppet på ozonaggregatet.
  • En silikonslang (ozonbeständig) kopplas mellan ozonaggregatet och en venturi-injektor som kopplas till poolens returledning via en så kallad ”bypass”, vilken ska vara utrustad med en strypventil för reglering av ozondistributionen.

  Dimensionering:

  3-8.000     liter =   500mg/ozon
  8-20.000   liter = 1000mg/ozon
  20-30.000 liter = 2000mg/ozon
  40-60.000 liter = 4000mg/ozon

  Max vattenmängd är beräknad på 24 timmarsdrift på vattencirkulationen.

  • Vattencirkulation/pumpkapacitet: poolens vattenvolym ska cirkulera på 2 timmar.
  • Vattenrening med enbart ozon (inget klor), då ska ph-värdet ligga över 8,2.
  • Tillsätt flockningsmedel månadsvis. Använd ozon kompatibelt flockningsmedel.
  • Vid ozonrening av inomhuspool, kontrollera så att det inte finns överbliven ozon i luften.

  Vattenrening av stillastående vatten i
  tex en vattentank eller fiskdamm utan cirkulation

  • Silikonslang kopplas mellan ozonaggregatet och antingen en så kallad sparger (spridare) eller en diffuser tex en spridarsten.
  • Spridaren placeras i vattnet som finfördelar och bubblar ozonet för en effektiv ozonrening.

  Rekommenderade produkter för vattenrening

  Sök produkt via bransch

  Sök produkt via behov