Luftkonditionering

  Wood’s genomför frivillig och oberoende tredjepartscertifiering med Intertek

  2 min

  Wood’s är oerhört stolta över sin höga kvalitet och produktsäkerhet och vet att trovärdighet och framgång bygger på en ständig strävan att bli bättre. Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet har Wood’s valt att certifiera  avfuktare och luftkonditionering hos det oberoende kvalitetssäkrings företaget Intertek, med syfte att samtliga produkter ska få det så kallade S-märket för den svenska marknaden och GS-märket för den tyska.

  – Vi har valt att genomföra denna frivilliga certifieringsprocess för att visa marknaden och kunderna att Wood’s gör mer än vad som krävs för att fördjupa, upprätthålla och ständigt utveckla vårt fokus på kvalitet och produktsäkerhet, säger Patrik Tedsjö, vd på Wood’s.

  Certifieringsprocessen har inneburit en omfattande genomlysning av Wood’s produkter och hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. Resultatet, S-märket, är ett bevis på att Wood’s avfuktare lever upp till högt ställda krav på såväl säkerhet som kvalitet.

  Intertek är en världsledande och oberoende aktör inom provning och certifiering av produkter. En certifiering från Intertek är ett kvitto på att en oberoende part kontrollerat att de europeiska kraven på säkerhet uppfylls. Wood’s är kända för hög kvalitet och lämnar upp till 10 års garanti på utvalda produkter.

  Certifieringen omfattar i första hand produktkategorin avfuktare och målet är att samtliga modeller ska certifieras och S-märkas. I framtiden kan även övriga produktkategorier bli aktuella för certifiering.

  – Med den frivilliga och oberoende S-märkningen gör Wood’s ett aktivt val. S-märket blir en ytterligare kvalitetsstämpel på våra produkter och det ger kunder och användare extra trygghet, då märkningen bevisar att en tredje part har testat och godkänt produkterna, säger Patrik Tedsjö.

  Wood’s förklarar varför S-märkning är en fördel för konsumenten

  Varför är det en fördel att Wood’s avfuktare och AC nu även blir S-märkta?

  – Vi vet att våra produkter håller en anmärkningsvärt hög kvalitet. Interteks frivilliga, oberoende S-märkning är ett sätt för Wood’s att visa att våra produkter håller för att verkligen synas i sömmarna, mer än vad som krävs.

  Hur går certifieringen till?

  – Certifieringen med Intertek är något av ett stålbad. Varenda produkt, alltså samtliga våra avfuktare, gås igenom minutiöst i ett oberoende provningslaboratorium, med avseende på säkerhet och kvalitet och det ställs också höga krav på teknisk dokumentation.

  Räcker det inte med CE-märkning?

  – Jo, för att uppfylla grundläggande krav räcker det, men CE-märkning är det tillverkaren själv som står för, utan testning av oberoende part. Att dessutom låta S-märka sina produkter ökar trovärdigheten ännu mer och blir ett komplement till den självklara CE-märkningen.

  För vilka produkter gäller certifieringen? 

  – I dagsläget är det avfuktare och AC från Wood’s som omfattas av certifieringen och kommer S-märkas, detta arbete har pågått ett tag och är i slutfasen. På sikt kommer sannolikt fler av Wood’s produktkategorier att omfattas, men vi tar en sak i taget.

  Om Intertek:

  Intertek är en oberoende organisation som erbjuder rådgivning, testning och certifiering av olika produkter.  All certifiering baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär full opartiskhet och objektiva resultat.

  Om S-märket:

  S-märket är en europeisk symbol för säkerhet. Symbolen visar att en elektrisk eller elektronisk produkt är provad och certifierad av en oberoende part, Intertek Semko AB.

  Om Lågspänningsdirektivet, LVD, och CE-märkning:

  Det så kallade Lågspänningsdirektivet, LVD, ställer krav på CE-märkning av alla produkter som ska säljas i Europa. Tillverkaren ansvarar själv för att produkten CE-märks.