Energispartips

  Spara el med avfuktare, här är svaren på de vanligaste frågorna

  Fråga: Hur mycket ström drar en avfuktare? 

  Svar: Det beror på vilken avfuktare du väljer samt hur och när den används. I instruktionsmanualerna för Wood’s avfuktare anges energiförbrukningen tydligt. För Wood’s LD40 är den till exempel 4,3 kWh/24 timmar vid 20 grader omgivningstemperatur och 70% relativ luftfuktighet (normalförhållanden). Detta innebär att det är enkelt att räkna fram hur mycket avfuktare drar på totalt 24 timmar, men det finns mycket man kan göra själv för att få ut så mycket som möjligt för de investerade kilowattimmarna, se nästa fråga och svar.

  Fråga: Måste jag ha en värmefläkt och en avfuktare i min källare?

  Svar: Nej, det räcker med en avfuktare. Att byta ut värmefläkten mot en avfuktare ger en stor energibesparing, då den både torkar tvätten, avfuktar luften i utrymmet och genererar värme. I Villalivets test i september 2022 jämförs energiförbrukningen för bland annat Wood’s avfuktare LD40 med en värmefläkt. Värmefläkten drog nära sex gånger så mycket ström som avfuktaren, trots att den bara gick halva tiden. Och då är problemet med den fuktiga luften ändå kvar i källaren. Det bästa valet för en kall och fuktig källare är en avfuktare med kraftigt utblås och goda värmekonverteringsegenskaper, som te x Wood’s LD40, där du får 780W värmeenergi tillbaka för varje liter vattenånga som kondenseras.

  Fråga: Vad kan jag göra för att köra min avfuktare så smart och energisnålt som möjligt? 

  Svar: Det är mycket du kan göra själv för att din avfuktare ska dra så lite energi som möjligt, här är ett par konkreta tips:

  1. Stäng alltid till dörren eller avgränsa utrymmet där avfuktaren ska arbeta, så att effekten koncentreras till det aktuella utrymmet.
  2. Använd timerfunktionen för att begränsa den tid som avfuktaren är i gång.
  3. Täta gärna ventiler för att förhindra att fuktig luft kommer in och gör att avfuktaren får gå i onödan.
  4. Om du har ett elavtal där priserna är lägre på natten, kör avfuktaren nattetid, när elpriset är som lägst.

  Fråga: Måste avfuktaren vara i gång hela tiden? 

  Svar: Nej, avfuktaren måste inte vara i gång hela tiden, bara när den behövs. Använd timerfunktionen för att undvika att avfuktaren körs onödigt länge och/eller ställ in önskad relativ luftfuktighet, så stänger avfuktaren automatiskt av sig när denna är uppnådd.

  Fråga: Varför ska jag ha en avfuktare och inte en värmefläkt? 

  Svar: Förutom det faktum att en värmefläkt inte tar hand om den fuktiga luften utan bara blåser runt den i huset så drar en avfuktare betydligt mindre energi än en värmefläkt. I Villalivets test i september 2022 jämförs bland annat Wood’s avfuktare LD40 med en värmefläkt för torkning av tvätt. Värmefläkten drog nära sex gånger så mycket ström som avfuktaren, trots att den bara gick halva tiden. Och då är problemet med den fuktiga luften ändå kvar i huset.

  Fråga: Vad kostar det att ha en avfuktare?

  Svar: Förutom investeringskostnaden så kostar det så mycket som avfuktaren används i timmar, multiplicerat med ditt elpris per kWh. En avfuktare gör dock mycket mer än att bara avlägsna oönskad luftfuktighet. Med till exempel torkrumsavfuktaren LD40 från Wood’s får du värme i retur, för varje liter vatten som kondenseras genererar LD40 hela 780W i värmeenergi. Detta gör att ditt hus också värms upp samtidigt som tvätten torkas och källaren, rummet eller utrymmet hålls fritt från fukt.

  Fråga: Vad betyder det att jag får tillbaka värmeenergi?

  Svar: Att man får tillbaka värmeenergi när man använder Wood’s avfuktare i LD-serien innebär att avfuktaren är konstruerad för att omvandla kondenserad vattenånga till värme. Fukten avskiljs från luften och avfuktaren utvinner värmen från luften, som ytterligare värms upp under avfuktningsprocessen. Detta betyder att användning av avfuktare i Wood’s LD-serie ger tillbaka 780W värmeenergi för varje liter vatten som kondenseras.

  Fråga: Vilken avfuktare är mest energieffektiv? 

  Svar: För att svara på detta måste man se till vilken rumsstorlek som är aktuell för avfuktare och hur den ska användas: är det för att hålla luftfuktigheten på en viss nivå eller för att torka tvätt?

  Man bör också titta på hur mycket energi som går åt för att förånga varje liter vatten. Det är dock inte alltid det bästa alternativet att skaffa en maskin med den högsta dygnskapaciteten, de allra kraftfullaste avfuktarna är utvecklade för att snabbast möjligt torka ut ett utrymme efter exempelvis vattenskada eller översvämning och i dessa fall är energieffektiviteten inte högsta prioritet. En lämplig avfuktare för att hålla luftfuktigheten på en bra nivå samt torka tvätten är utvecklad för att vara så energieffektiv som möjligt och har många smarta inställningar, som timerfunktion och fuktighetsmätare, som gör att den blir både energismart och effektiv vid rätt användning.

  Fråga: Är det bra ur miljösynpunkt att använda en avfuktare? 

  Svar: Ja, det är det. Förutom att en avfuktare håller huset fritt från fukt och motverkar problem med till exempel mögel så är det ett energieffektivt alternativ till att torka tvätt – som dessutom ger 780W värmeenergi för varje liter vattenånga som kondenseras. Wood’s avfuktare tillverkas i Sverige och innehåller det moderna kylmediet R290, en typ av propan som har bevisat låg miljöpåverkan, ej skadar/förorenar vatten och varken innehåller flour eller klor.

  Fråga: Är det bra att ha en avfuktare i källaren? 

  Svar: En luftavfuktare i källaren sänker snabbt, effektivt och energisnålt luftfuktigheten i källaren och eliminerar risken för fukt- och mögelproblem. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten på ungefär 50% så säkerställer du en trivsam och hälsosam miljö för både huset och de som bor i det. Se SW-serien här är speciellt utvecklad för källarutrymmen.

  Fråga: Vad är en hygrostat?

  Svar: Hygrostat är en anordning som används för att styra och reglera luftfuktighet. Hygrostaten är en del i ett system för att reglerar luftfuktigheten i te x. en avfuktare.

  Fråga: Stänger avfuktaren av sig när den har uppnått önskad luftfuktighet så att den inte drar ström i onödan?

  Svar: Ja alla Wood’s avfuktare stänger av sig automatiskt när den önskade luftfuktigheten har uppnåtts, alternativt att vattenbehållaren har blivit full –  eller att det blir för varmt eller för kallt. (Gäller ej WCD8HG/HGH.)