Avfuktare

  Skydda kyrkor med sänkt inomhustemperatur

  2 minuters läsning

  Med höga elpriser väljer många kyrkor att se över och sänka eller stänga av värmen helt för att spara energi. Men vad händer om man sänker inomhustemperaturen? Det är främst luftfuktigheten som ökar och kan nå skadliga nivåer för byggnadens yttre och inre samt de värdefulla inventarierna. Skador av mögel och andra mikroorganismer är tyvärr vanligt förekommande i kyrkobyggnader och saneringsarbetet är mycket tidsödande och kostsamt. Genom att tidiga upptäcka varningssignaler, till exempel dofter, finns möjligheten att agera i tid. Kyrkor är ofta gamla och viktiga byggnader med stor historisk och kulturell betydelse som ska bevaras för kommande generationer.

  Vad händer med inomhusmiljön om man sänker värmen eller stänger av den helt?

  Det är främst luftfuktigheten som ökar och kan nå skadliga nivåer, och därför måste man följa och kontrollera den så inventarier, tavlor, textilier och liknande inte tar skada. För att säkerställa att fukten inte förstör inomhusmiljön i kyrkorna rekommenderas avfuktare i kombination med kontinuerlig kontroll och mätning av temperatur och fukt. Detta skriver även Svenska Miljöinstitutet och Svenska kyrkan om i sin handbok med praktiska tips och stöd för rutiner som förebygger fuktproblem i kyrkor här. En avfuktare hjälper till att hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå genom att ta bort fukt från luften och hålla skador av mögel och andra mikroorganismer borta. Att förebygga, upptäcka och behandla i tid kan rädda stora ekonomiska och kulturella värden.

  Kyrkor – historiskt och kulturellt värde

  Kyrkor är viktiga inte bara för sin andliga betydelse utan också för sitt historiska och kulturella värde. Många kyrkor har dessutom många värdefulla föremål som konstverk, skulpturer och andra oersättliga konstföremål vilka gått i arv i generationer. Dessa fysiska värdesaker är inte bara vackra och betydelsefulla för det religiösa samfundet, utan de betraktas också ofta som nationella klenoder och är av stor betydelse för konst- och kulturhistoriker.

  Kontrollera fukt och mögel i kyrkor

  För att bevara dessa historiska och kulturella värden är det avgörande att upprätthålla rätt luftfuktighet i kyrkan. Överdriven luftfuktighet kan orsaka skador på dessa skatter, vilket leder till mögel, förändringar i trä och färg, missfärgningar och andra skador. Å andra sidan kan extremt låga luftfuktighetsnivåer orsaka sprickor i färg och gips, krympning av trä och kan skapa en gynnsam miljö för skadedjur.

  Mögelsporer är en naturlig del av vår omvärld, och de kan finnas överallt, från kyrkor till våra hem. Även om de är alltid närvarande i luften, vaknar de till liv när förhållandena för tillväxt är gynnsamma. För att mögel ska växa krävs hög luftfuktighet och en temperatur som oftast ligger mellan 20-40°C, även om vissa arter trivs vid lägre temperaturer.

  Mögel växer bäst på organiska material som trä, men mineraliska material kan också drabbas om det finns organiskt smuts på ytan. En förutsättning för tillväxten är tillgången på vatten, och mögelsporer behöver bara några plusgrader för att starta växtprocessen. Tyvärr är ingen yta säker från mögelangrepp, och det är viktigt att vara uppmärksam på förhållanden som kan leda till mögeltillväxt.

  Det är svårt att upptäcka ett mögelangrepp i tidiga skeden, eftersom det inte alltid syns eller luktar. Dessutom varierar hastigheten på tillväxten beroende på mögelarten, så det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella tecken på mögel.

  Mögel och tillväxt i fuktig miljö

  • Mögelsporer finns alltid i varierande halter i luften.
  • Ett fuktigt klimat gynnar mögelväxt.
  • Mögel trivs på organiska material som trä och kan växa på putsade ytor om det finns organiskt smuts på ytan.
  • Mögel kan orsaka omfattande skador på byggnader och inventarier.
  • Både aktiv påväxt och uttorkade fuktskador kan leda till försämrad luftkvalitet och hälsobesvär.
  • Gaser och partiklar släpps från det angripna materialet och kan orsaka hälsobesvär.

  I sammanfattning är mögelsporer en naturlig del av vår omvärld, och de kan växa i en mängd olika miljöer om förhållandena är gynnsamma. Det är viktigt att vara medveten om de förhållanden som kan leda till mögeltillväxt och att vara uppmärksam på tecken på mögelangrepp i tidiga skeden.

  Att använda en avfuktare i kyrkan är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att inomhusmiljön är fri från fukt och skadedjur. Det kan hjälpa till att bevara kyrkans historiska värden för kommande generationer och ge besökarna en bra och frisk upplevelse.

  Modell SW59FM – en svensktillverkad energieffektiv avfuktare läs mer här.

  Ett pastorat som använder Wood’s avfuktare är Norra Gotlands Pastorat, såhär säger Lars Vernersson

  ”Vi använder Wood’s avfuktare i alla våra 24 medeltida stenkyrkor. De är mycket effektiva och har hög kapacitet, vilket gör att de håller luftfuktigheten i kyrkan på en kontrollerad nivå. Dessutom är de lätta och flytta runt dit behovet är som störst, och kräver ingen tillsyn. Jag kan verkligen rekommendera Wood’s avfuktare.”

  Lars Vernersson, Norra Gotlands Pastorat

  Wood’s är ett expertvarumärke inom avfuktning och luftvård. Vi räddar ekonomiska värden med ett komplett utbud inom fukt, sanering av lukter och luftrening. Wood’s avfuktare förebygger fukt och mögelskador på ett snabbt och energieffektivt sätt. Oavsett om behovet är att bli av med fukt, rena luften, sanera lukter eller allt sammantaget har vi produkterna för att kunna sammansätta punktinsatserna där de behövs. Wood’s har genom åren sålt över 800 000 stycken avfuktare i Europa i över 25 olika länder. Vi har kunskapen och produkterna för att effektivt förebygga och åtgärda inomhusmiljön på ett kostnadseffektivt sätt. 

  WCD8HG

  Få kontroll på fukten även vid sänkta temperaturer