Luftrenare

  Ren luft är viktigt för en god hälsa!

  2 min läsning

  I vårt samhälle finns hög grad av medvetenhet om att äta rätt och röra på sig för att hålla sig frisk. Men luften vi andas är det relativt få som reflekterar över. ”Att vi har en så ren luft i Sverige är en sanning med modifikation. Det finns hög grad av damm, partiklar och pollen, inte minst inomhus”, påpekar Rickard Sohlin, säljansvarig för Norden hos Woods.

  Luften i våra hem påverkas självklart av luften utomhus. Och den är full av olika former av partiklar, föroreningar, pollen och damm. När den kommer in i våra hus blir inte förutsättningarna bättre. ”Eftersom vi i mångt och mycket har energieffektiva hus som är både täta och inkapslade påverkar det luftkvaliteten. Och det kan leda till en rad olika besvär”, förklarar Sohlin. I Folkhälsomyndighetens publikation Miljöhälsorapport 2017 konstateras i en undersökning att 20 procent anger sig ha hälsobesvär som relateras till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen:

  ”Med besvär av inomhusmiljön menas att man minst en gång per vecka har något av följande symtom: trötthet, huvudvärk, irriterade ögon, irriterad näsa, hosta eller heshet, och att de antas bero på inomhusmiljön (tabell 4.3). Vissa besvär förekommer betydligt oftare vid vistelse på arbetet och/eller i skolan jämfört med i bostaden, till exempel trötthet och huvudvärk.”

  Luftrenare är en effektiv hjälp

  Ett enkelt och effektivt sätt att förbättra luftkvalitet i hemmet är att använda en luftrenare.

  – Det finns både väggfasta och flyttbara varianter. Om du väljer en väggfast är ett tips att placera den under ett fönster. När det gäller portabla varianter får du tänka på placering för att få minsta möjliga påverkan på utrymmet och rörelse.

  En annan sak att tänka på är att placera luftrenaren i det rum du tillbringar mest tid. ”I de flesta fall är det sovrummet. Det är också viktigt att bara behandla ett utrymme i taget. Det innebär att om du ställer luftrenaren i ditt sovrum ska du stänga dörren under natten för att få maximal effekt. För många som har exempelvis överkänslighet mot pollen är det väsentlig skillnad att vakna i ett rum där en luftrenare bearbetat luften under natten. Då vaknar du helt enkelt i ett rum med ren luft. Kroppen får återhämtning och du får en bra start på dagen”, förklarar Sohlin

  Patenterad teknik för bästa resultat

  Woods luftrenare bygger på patenterad teknik som ger mycket god effekt. ”Vår luftrenare har två olika filter, dels partikelfilter som drar åt sig bland annat damm och pollen, dels ett kolfilter som minskar gas och odörer i luften i rummet där du använder utrustningen.”

  Den patenterade tekniken bygger enkelt uttryckt på att luften som sugs in luftrenaren joniseras, vilket innebär att partiklar blir statiska, och därmed enkelt fastnar i partikelfiltret. ”Filtret fungera som en magnet och drar till sig partiklarna som därmed stannar i luftrenarens filter. Metoden är oerhört effektiv och överlägsen andra tekniker”, understryker Sohlin.

   

  Så effektiv är tekniken i Woods luftrenare.

  Se vårt test