Inomhusmiljö

  Mikropartiklar påverkar både vår hälsa och miljö

  2 min läsning

  Mikropartiklar påverkar både vår hälsa och miljö. De kan göra oss sjuka och förkorta vår livslängd. Idag utsätts 80 % av jordens befolkning för partikelhalter som är högre än de gränsvärden som WHO rekommenderar.

  Partiklar är en av de vanligaste luftföreningar utöver gaser som vi utsätts för. De kommer både från naturliga källor och från antropogena källor som vi människor skapat. Naturliga partiklar kommer från till exempel erosion, vulkaner och pollen. De vanligaste partiklarna som skapas av oss människor kommer från slitage av vägbanor, förbränningsmotorer och industriprocesser.

  De minsta partiklarna är de farligaste

  Partiklar brukar delas in efter storlek PM 10, PM 2,5 och PM1. PM 10 är partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer, som jämförelse har ett hårstrå en diameter på 70 mikrometer. De skapas framförallt från vägslitage och påverkar vår andningsförmåga negativt. Vi människor kan inte se partiklar som är mindre än PM 10.

  Partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer kallas PM 2,5 och skapas av förbränningsmotorer och industriella processer. De kan tränga ner i lungorna och våra ögon. De minsta partiklarna PM1, vars diameter är mindre än 1 mikrometer, är de farligaste eftersom de kan ta sig igenom våra kroppsliga filter som näsans slemhinnor och flimmerhår och in i vårt blodomlopp.

  Viktigt att luften filtreras

  I många byggnader med dålig ventilation blir partiklarna kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Ett bra ventilationssystem som är anpassat till den verksamhet som finns i byggnaden är viktigt för att luftkvaliteten ska vara bra. Men det är inte alltid som detta räcker till för att få bästa möjliga innemiljö så bör luftrenare installeras. Luftrenaren recirkulerar luften genom filtret vilket skapar en bättre inomhusmiljö. För att jämföra en luftrenare så bör man jämföra CADR värdena och på så sätt se hur mycket partiklar som reduceras bort

  Majoriteten av jordens befolkning bor i städer som har högre partikelhalter än de tröskelvärden som WHO rekommenderat. Skärpta lagförändringar, ökad medvetenhet och kompetens om partiklar gör att mängden farliga partiklar minskar men det är en process som tar tid. Detta gör det extra viktigt att vi ventilerar, använder bra tilluftsfilter och installerar luftrenare, detta gör att vi skapar den bästa inomhusmiljön för oss människor.