Fukt

  Fukt är inte farligt – om du hanterar den på rätt sätt!

  3 min

  Fuktskador är ett vanligt bekymmer för villaägare. Felaktigt hanterat kan fukt vara mycket skadlig såväl för människor som för en byggnad. ”Fukt i sig är inte farligt, det är när fukten inte hanteras som problemen kommer.”

  Det säger Patrik Tedsjö, vd och ansvarig för produktutveckling på Woods, ett företag han drivit i Alingsås sedan 2006. I Folkhälsomyndighetens publikation Miljöhälsorapport 2017, konstateras att inomhusmiljö är en aspekt för det svenska miljömålsarbetet: ”…städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.

  I rapporten presenteras också en undersökning om hur vanligt det är med dålig inomhusmiljö i Sverige:

  • 19 procent anger att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögellukt
  • 20 procent anger hälsobesvär som relateras till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen

  Fukt faller ut när varmt möter kallt

  För fastighets- och villaägare understryker det vikten av att säkerställa att fuktproblem inte uppstår. Det gäller självklart att säkerställa att taket inte läcker och att grunden är dränerad och skyddad. Men det handlar också om att vara medveten om att temperaturskillnader utomhus och inomhus påverkar och bidrar till fukt. ”När varm sommarluft kommer in i ett hus och möter kallare luft i en källare faller fukten ut och det blir droppar eller vått på väggar och fönster. Om det inte hanteras, eller förebyggs, riskerar både hus och människor att fara illa eftersom fukt kan leda till mögel”, understryker Tedsjö.

  Allergi, astma, huvudvärk och trötthet

  Om fukt får härja fritt i ett hus blir det ovillkorligt mögelskador på material i byggnaden. Dessutom kan mögel och mögellukt sätta hälsan på spel. ”Mögel växer i organiska material om förutsättningarna är de rätta, det vill säga om temperaturen är över 7 plusgrader och den relativa luftfuktigheten är över 75 procent. Förutom skador på huset kan det leda till luftvägssjukdomar som allergi och astma, men också huvudvärk, hosta och trötthet”, förklarar Tedsjö.

  Håll koll på lukt, temperatur och relativ luftfuktighet

  Det finns flera sätt att upptäcka fukt och mögeltillväxt inomhus. Var noga med att inspektera ditt hus, titta exempelvis efter färgförändringar på trä, notera avvikande eller konstiga dofter samt mät gärna luftfuktighet. ”Det är givetvis svårt att känna förändringar i luftfuktighet. En tumregel är att du bör ha en relativ luftfuktighet på 50 procent inomhus. Det kan du mäta med hjälp av en enklare variant av hygrometer. Om luftfuktigheten är uppåt 70–80 procent i en källare gäller det att agera. Det mest effektiva sättet sänka luftfuktigheten till 50 procent är att installera en kompressordriven avfuktare”, slutar Tedsjö.

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/

  Varm lufts påverkan – och en lösning

  All inomhusluft är luft som kommer utifrån. Den är mer eller mindre behandlad eller påverkad beroende av årstid. Under sommarhalvåret är det dock få hushåll som själva påverkar inomhusluften eftersom de flesta varken värmer upp eller kyler luften.

  Ett typfall på vad som händer med luft under
  varma sommardagar kan därför beskrivas enligt följande:

  • Grundförutsättning: utomhustemperatur på 25 grader och 70 procent relativ fuktighet.
  • När denna luft kommer in i en källare eller krypgrund påverkas den starkt av inomhusluften, den kyls ned.
  • Om temperaturen på inkommande luft sjunker till exempelvis 20 grader stiger den relativa fuktigheten till hela 95 procent. I båda fallen är det 13,9 gram fukt per kg luft.
  • När temperaturen sjunker och luftfuktigheten stiger faller fukt ut, vilket kan skapa problem om den inte hanteras.

  Det mest ekonomiska och miljövänliga sättet för att ta ner fuktkvoten till runt 50 % är att använda en kompressordriven avfuktare. Med hjälp av densamma kan energin som vattenångan i luften bär på, effektivt återvinnas. Den så kallade kondenseringsvinsten, eller värmepumpsvinsten, motsvarar 780 watt per liter vatten som avfuktas.