Kundcase

  En hälsosammare lagermiljö erbjuder många fördelar

  Hööks är ledande i Skandinavien på försäljning av produkter som vänder sig till häst- och hundägare. De har för närvarande 61 butiker i Norden samt e-handel som även finns i Nederländerna och andra delar av EU.

  Luftrening är ett nödvändigt komplement till den personliga skyddsutrustningen (PPE) för lagerarbetare.

  Annika Toresson, lagerchef hos Hööks, blev som många andra, varse problemen med luftburna partiklar och höga TVOC-nivåer i sin lageranläggning. Konsekvensen var en dålig inomhusmiljö som påverkade både medarbetarna och hela verksamheten negativt.

  Insikten att en god luftrening bidrar till en hälsosammare och renare inomhusmiljö gjorde att de även minskade på användningen av plast på sina produkter. Annika vände sig till Woods Professional för att få veta mer – och vilka typer av lösningar som kunde bli aktuella för just deras lager.

  Woods Professionals experter inledde arbetet med att testa av miljön. Med hjälp av strategiskt utplacerade luftkvalitetsmätare – Guardian AQM-mätstationer – kunde Annika och teamet från Woods identifiera de områden i lokalen där kontaminationen uppstod.

  Hööks headquarters

  Hööks huvudkontor

  “Woods Professional var med oss i varje steg av processen och levererade en optimal lösning.” – Annika Toresson, lagerchef, Hööks

  FAKTA OM HÖÖKS:

  • Skandinavisk ledande återförsäljareinom häst- och hundrelaterade produkter..
  • 61 butiker i hela Norden samt e-handel i delar av EU.
  • 6 600 + 3 400 m2 anläggning i Borås, Sverige.

  Mer om Hööks – Ridutrustning online

  Detektering och lösning

  Utöver förhöjda halter av partiklar, uppstod även höga TVOC-nivåer från gaser som läckte ut från öppnade kartonger från Asien.

  Efter första översikten av den övergripande miljön gav luftkvalitetsmätarna de data som krävdes för att skapa en åtgärdsplan. Planen inkluderade förslag på hur man kunde minska kontaminationen i luften, främst i avdelningarna för uppackning, samt justeringar av ventilationen och var luftrening behövdes.

  Ett stort WPL 2300 luftfiltreringssystem och fyra mobila PAL 310 enheter beställdes och installerades i avdelningen för uppackning tillsammans med ytterligare en WPL 2300 som placerades i en annan del av anläggningen.

  Flaggskeppet inom luftrening

  WPL-2300 är Woods Professionals toppmodell av industriella luftrenare, med en unik patenterad filtreringsteknik. Den är särskilt designad för att användaren lätt ska kunna byta filter på ett säkert sätt – för att spara både tid och pengar.is Wood’s Professional’s flagship model of industrial air cleaners, featuring a patented filter technique. It is specially designed to offer easy filter replacements by the end-user to save the customer time and money, including adding a layer of security.

  Huvudfunktioner WPL 2300

  Flerstegsfiltrering

  Genom att aktivera systemets smarta luftflöde i anläggningen, fås en mer jämn temperaturnivå, vilket gör att uppvärmningen i en byggnad med högt i tak kan sänkas – och därmed även kostnaderna.

  Enastående CADR-kombo

  Högt luftflöde med låg ljudnivå.

  Perfekt för stora utrymmen

  WPL 2300 är särskilt utvecklad för lager och andra stora logistikanläggningar.

  Utrustad med ProMore

  IoT/ProMore Technology är systemets hjärna – för att övervaka, identifiera, mäta och rapportera olika typer av data om luftkvaliteten (PM 10, PM 2.5 och PM 1 partikelmängd, antal partiklar, CO2, TVOC, temperatur och luftfuktighet). Den är även utrustad med extra sensorer för att övervaka filterbyten, underhåll och service av systemet självt.

  Enkel att underhålla

  Enheten skickar ett meddelande direkt till användaren när det är dags för filterbyte.

  Smart inflödesdesign

  Inloppet till ventilationen är placerad ovanför truckarnas påkörningsskydd för att inte blockera luftflödet.

  Wood's WPL 2300

  Wood’s WPL 2300 inside Hööks warehouse.

  Slutsats

  Annika: ”Woods Professional var med oss i varje steg av processen och levererade en optimal lösning.”

  Direkt efter installationen kunde hon och hennes medarbetare känna av en betydligt bättre luftkvalitet uppe på andra våningen. Det kunde även noteras en reduktion i TVOC och partikelmängd, beroende på att mängden damm minskat radikalt och därmed förbättrat miljön där paketen hanterades.

  Annika menar att de kommer att ha mycket nytta av investeringen genom ett ökat välmående för personalen och en på sikt ökad produktivitet.

  Annika är imponerad över Woods Professionals service, kunnande och engagemang. För tillfället är fler WPL 2300 enheter planerade att sättas ut i deras packningsstation, där mycket damm och andra luftburna partiklar uppstår och kan spridas. Hööks testar nu även flera helt nya produkter som är under utveckling av Woods Professional till andra delar/områden i anläggningen.

  Fyra PAL 310 luftrenare och en WPL 2300 lagerluftrenare (längst till höger) levererade av Wood’s Professional till en packstation i Hööks lager.