Woods / Avfuktare / Avfuktare för källare

    Avfuktare för källare

    Fukt uppstår lätt i källarutrymmen då den varma luften från ovanvåningen möter den kalla i källaren. Fukten kan också tränga in genom väggarna från den omliggande marken. Särskilt under sommaren och tidig höst kan detta leda till höga fuktighetsnivåer i källaren. För hög luftfuktighet kan skada huset och resultera i kostsamma reparationer och saneringsarbeten. Det påverkar också komforten i huset då mögel, kvalster och spindlar trivs i fuktiga källare.

    En luftavfuktare i källaren sänker snabbt, effektivt och energisnålt luftfuktigheten i källaren och eliminerar risken för fukt- och mögelproblem. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten på ungefär 50% så säkerställer du en trivsam och hälsosam miljö för både huset och de som bor i det.

    Visa sortiment för avfuktare som passar till källare