WCD Pro-serien robusta proffsavfuktare för byggen, stora öppna ytor och lagerlokaler!

WCD Pro-serien är en kraftfull proffsavfuktare som avfuktar lagerlokaler och industrier.Arbetstemperaturområdet är breddat med hjälp av ett nyttintelligent avfrosningssystem, i- EcoDefrost, ända ner till +2°C och upp till +35°C. i-EcoDefrost, utvecklat och tillverkat i Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och mer energieffektivt. Konstruktionen av WCD Pro-serien är väl beprövad och har hög tillförlitlighet. Detta gör den driftsäker och enkel att underhålla. Alla utsatta delar är anpassade för användning i aggressiv miljö. WCD Pro-serien är mycket energieffektiv, eftersom den bygger på samma princip som en värmepump. I processen med denna proffsavfuktare vädras ingen onödig värme ut, eftersom samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och mycket energisnål.

Hetgasavfrostning

Vid vissa temperatur/fukt förhållanden bildas frost på kylslingan. Avfrostningsautomatiken aktiveras då och styr den varma gasen till kylslingan så att frosten tinar och rinner ner i uppsamlingskärlet (hetgasavfostning).

Hur fungerar hetgasavfrostning

Det känner av rumstemperatur och luftfuktighet och kör kompressorsystemet på ett optimalt sätt för att möjliggöra högsta prestanda i kapaciteten även vid lägre temperaturer och fuktighetsnivåer.

  • R-290, den nya miljövänliga gasen för framtiden
  • WCDPro- serien går att komplettera med kondensvattenpump
  • Gnistsäker
  • Svagström internt i systemet
  • Produktutvecklad, designad och tillverkad i Sverige