Luftrenare för barnrum

Ren luft gör störst skillnad för de minsta, små barn är extra känsliga för luftföroreningar och allergiframkallande partiklar. Genom att använda en luftrenare i barnets rum tar du bort skadliga partiklar utifrån. Dessutom är Wood’s luftrenare tillräckligt tysta för att inte störa nattsömnen, och tillräckligt energisnåla för att kunna stå på dygnet runt.