Ren luft gör störst skillnad för de minsta, små barn är extra känsliga för luftföroreningar och allergiframkallande partiklar. Genom att använda en luftrenare i barnets rum tar du bort skadliga partiklar utifrån. Dessutom är Wood’s luftrenare tillräckligt tysta för att inte störa nattsömnen, och tillräckligt energisnåla för att kunna stå på dygnet runt.

Luftrenare anpassade för barnrum: