Avfukting
Hva betyr det når M10Gs ”comp”-lampe blinker blått?

Når ”comp»-lampen blinker så er ikke kompressoren aktiv. Detter skjer enten når man har oppnådd fuktighetsnivået man har stilt inn, eller når maskinen går i avrimingsmodus.

Det finnes Wood’s avfuktere med større og mindre volum på tanken. Hvilken skal man velge?

– Et stort tankvolum er alltid å foretrekke, ettersom en mindre tank kan fylles opp under ett døgn om det er høysesong og fuktig i rommet.

Kan man koble en slange til Wood’s avfuktere for kontinuerlig avfukting uten tømming av beholderen, om så går det til alle modellene?

– Man kan koble en slange til for drenering av kondensvannet til samtlige modeller. Det følger med en adapter som skrus på vannkaret på SW-seriens maskiner og DSC50FM. Dette er spesielt tilpasset ettersom at man da slipper å tømme tanken og maskinen kan opprettholde rett fuktnivå hele tiden. Til de fleste modeller brukes en vanlig ½-tommers hageslange, på de mindre modellene brukes en 10mm slange.

Hvorfor skal jeg kjøpe en avfukter i stedet for en varmevifte?

– En Wood’s avfukter er laget for kjellere og kalde rom og kondenserer på en energieffektiv måte bort fukten fra luften. Hver liter fukt som finnes i luften besitter ca. 800 watt i varmeenergi. Når fukten kondenserer på avfukterens kjølespoler gjenvinnes denne energien som ren «gevinst» i form av varme. Energieffekten i rommet blir følgende kompressorens effekt + «energigevinst» (ca. 800 watt per liter per vann som avfuktes).

Kan man kjøpe en avfukter med for stor kapasitet?

– Det er alltid bedre å kjøpe en maskin med stor kapasitet som fungerer ordentlig under de periodene av året der det er mer fuktig (sensommeren og høsten). Mange bruker også avfukteren sin i kjelleren til å tørke klesvask samtidig som man tørker ut kjelleren. Dette er helt greit, men da bør man også tenke på at man tilfører fukt i rommet (gjennom klesvasken), og at man bør da bruke en maskin med god kapasitet (f.eks. SW-serien: SW22, SW38, SW42 og SW59).

Tester og sammenligninger gjøres ofte på veldig høye temperaturer og/eller fuktighetsnivåer. Hvordan skal man sammenligne ulike maskiner mot hverandre og ved hvilke verdier?

– De fleste avfuktere som finnes på markedet er produsert og tilpasset for å brukes i land der temperatur og fuktnivå er veldig høye. Avrimingsfunksjonen etc. gjør de derfor ikke egnet å bruke i rom som er kaldere og til og med litt tørrere. Vi anbefaler at man skal stille inn avfukteren på 50% R.F. ettersom man vil unngå bakterier og mugg. Normale temperaturer i kjellere og andre rom i Norden er 15 – 20 °C. Ved normal bruk anbefaler vi at man stiller inn avfukteren på 50% R.F. Så fort fuktighetsnivået går over 50% R.F. så starter maskinen, det betyr i praksis at en stor del av maskinens bruk skjer mellom ca. 55-65% R.F. Det er under disse forholdene som kapasitet og ikke minst energieffektivitet er mest interessant. (Tester kan også gjøres ved lavere temperaturer i f.eks. kryperom). I visse tester og brosjyrer kan man se at verdien ved 90% R.F. og 30°C forekommer. Dette er helt uinteressant ettersom tester ved verdier på 90% R.F. er helt fiktive da fukt tilføres inn i et rom i løpet av 24 timer. Da kan selv en avfukter med dårligere luftgjennomstrømning og kapasitet få bra verdier.

Hva skal jeg velge til krypkjelleren min, en kondensavfukter eller en sorpsjonsavfukter?

– En sorpsjonsavfukter bruker et kjemisk materiale (ofte en type saltmateriale, litium eller lignende) for å fange opp fuktigheten. For å tørke dette materiale brukes varme. Fukt og varme ledes ut fra rommet som avfukter. En kondensavfukter genererer en varm side og en kald side, ofte med hjelp av en kompressor. Fukten kondenseres på den kalde siden til vann, som siden ledes bort via en slange til et avløp eller ned i bakken. (Merk at mengden vann er liten og bakken tar opp fukten uten noe problem. Det er dog viktig å tenke på at man må tette alle ventiler slik at det ikke kommer inn fukt fra utsiden). Wood’s har de siste 8 årene solgt mer enn 17 000 avfuktere for bruk i kryperom og brukes av ledende husbyggere som standardutstyr for bruk i krypkjellere i samtlige av deres hus. (Wood’s avfuktere er produsert for nordiske forhold i Sverige og fungerer meget bra, selv under kalde forhold, ned til +2°C).

Hva betyr relativ fuktighet?

– Fuktigheten som finnes i luften er avhengig av temperaturen. Desto høyere temperatur desto mer fukt kan luften bære. Dette forholdet er eksponentielt, slik at f.eks. 5°C og 80% R.F. inneholder ca. 3 gram fukt per m³ luft, mens 15°C og 80% R.F. inneholder 8 gram fukt per m³ luft.

Hvilket fuktnivå skal man stille maskinen inn på?

– Vi anbefaler at man skal holde 50% relativ fuktighet i hele rommet som maskinen skal avfukte. Dette er for å slippe tilvekst av mugg, (som vokser over ca. 70& R.F.) og bakterier som vokser over ca. 55% R.F. (Les mer om mugg under fanen mugg mm).

Hva er fordelene med kondensavfuktere sammenlignet med sorpsjonsavfukter?

Det finnes egentlig bare en fordel med en sorpsjonsavfukter og det er at den fungerer selv når det er under +5°C. På andre siden så er luften så tynn da at den knapt inneholder noe fukt (i gram/m³ sett), dessuten så vokser ikke mugg under +7°C. Fordelene med Wood’s kondensavfuktere er derimot mange:

  • De har betydelig lavere effekt (150-400W) mot sorpsjonsavfuktere (600-1200W).
  • De er lette å installere(bare å koble til er jordet uttak) og du slipper tungvinte rør osv. som kreves med mange sorpsjonsavfuktere.
  • De krever ingen service (bare rengjør filteret med jevne mellomrom).
  • De er billigere å kjøpe. En komplett avfukter koster mellom 3000 og 7000 kr.

 

Det eneste som man trenger å kjøpe er en hageslange (½tommers pvc-slange). sorpsjonsavfuktere koster vanligvis 30.000-45.000 kr inkl. installasjon.
Løser en kondensavfukter problemene like bra som en sorpsjonsavfukter?
– JA! Vi har solgt over 600 000 avfuktere i Skandinavia og ingen har noensinne ringt til oss og sagt at de har fått problem med fukt/mugg etter at de installerte en Wood’s avfukter!

Hva skal man tenke på når man velger avfukter til å tørke klesvasken?

Det som skiller en avfukter med høyere effekt fra en svakere, er at den tørker klesvasken betydelig raskere og mer energieffektivt. Hvor lang tørketiden blir til slutt avhenger av flere variabler som mengde klær, sentrifugeringshastighet på vaskemaskinen, kjellerens ventilasjon osv. Med SW42FW og DS40FS pleier oftest tørketiden på en maskin klesvask å være 2-3 timer. Med en svakere avfukter tørker det over natten. Det trenger ikke å bare være klesvask man tørker, med Wood’s avfuktere kan takket være sin overlegne kapasitet til og med tørke veden i f.eks boden eller fyrrommet, den våte golfbagen og barnets regnklær samtidig som mugg og muggen kjellerlukt holdes borte.

Kan en Wood’s avfukter klare å avfukte hele kjelleren samtidig som man tørker klesvasken?

Visste du at en avfukter er som en liten varmepumpe? La oss forklare: Wood’s luftavfukter bruker mellom 0,240-0,803 kW i maksimal modus – når det er veldig varmt og veldig fuktig (30 graders varme og 90% relativ fuktighet). Jo lavere temperatur og fuktighet, desto roligere går maskinen. Dette er betydelig mindre enn tørkeskap og tørketromler som vanligvis bruker 2 kW. Hvert vannmolekyl som finnes i luften bærer energi, og når vann fjernes fra luften frigjøres varme, nærmere bestemt 0,63 kWh/liter vann. Det innebærer at all energi som maskinen forbruker kommer tilbake som varme (samtidig som det frigjøres varmeenergi da vannet kondenseres), som elementet slipper å bidra med. Veldig smart! I tillegg er det lettere å varme tørr luft enn fuktig, så man sparer oppvarmingskostnader på den måten. Selv når du bruker avfuktere i krypkjelleren kan man kjenne at gulvet på bunnplanet blir litt varmere. Jo sterkere avfukteren er, desto mer energieffektiv blir den (får ut flere liten vann per brukt kWh).

For å oppsummere så er svaret; JA! En luftavfukter fra Wood’s kan avfukte hele kjelleren samtidig som den tørker klesvasken.

Gjør det selv
Kan man koble en slange til Wood’s avfuktere for kontinuerlig avfukting uten tømming av beholderen, om så går det til alle modellene?

– Man kan koble en slange til for drenering av kondensvannet til samtlige modeller. Det følger med en adapter som skrus på vannkaret på SW-seriens maskiner og DSC50FM. Dette er spesielt tilpasset ettersom at man da slipper å tømme tanken og maskinen kan opprettholde rett fuktnivå hele tiden. Til de fleste modeller brukes en vanlig ½-tommers hageslange, på de mindre modellene brukes en 10mm slange.

Jag vil bruke min Wood’s avfukter i en bod som er kald om vinteren. Trenger jeg en varmevifte?

– Temperaturen må ikke synke under +5°C, ettersom avrimingen ikke fungerer under denne temperaturen. Derfor kan de være smart å bruke en varmevifte med såkalt frostsikring som alltid sørger for at temperaturen ikke synker under +5°C. MRD14, MRD20, MDK11, MDK21/26 og SW-serien har en funksjon som slår av maskinen dersom temperaturen synker under +5°C. Maskinen starter igjen når temperaturen stiger over +5°C.

Klimaanlegg
Hva er R290?

Wood’s klimaanlegg er utstyrt med miljøvennlig kjølemidden R290 (propan). Lovgivning om miljøvennlig kjølemiddel trådte i kraft i 2020.

Kan man sammenligne lydnivået for Wood´s portabelt klimaanlegg med noe?

Lydnivået kan sammenlignes med en høyere summetone.

Samles det mye vann som må tømmes når man kjører AC mye?

Alt avhenger av fuktigheten i rommet, som regel følger mye av fukten med avtrekksluften.

Kan jeg plassere min AC i midten av rommet?

Ja, det går bra dersom originalslangen rekker.

Hvordan får jeg mest effekt av min AC?

Ved å starte maskinen på morgenen når det er kjøligst på rommet, samt ta ned persienner og holde dører lukket til rommet som skal kjøles.

Hvordan tømmer jeg vannet som samles opp?

Skru av pluggen i bunnen. Tilt gjerne maskinen litt over f.eks. et sluk.

Finnes det en tank for vannsamling?

Den interne tanken tømmes via dreneringspluggen. (Den interne tanken kan ikke tas ut.)

Utløpsrøret som er inkludert er 1,5 m kan jeg forlenge det?

Nei, ved forlenging taper man kjøleffekt, samt at maskinen kan slå seg av.

Kryperom
Hva skal jeg velge til krypkjelleren min, en kondensavfukter eller en sorpsjonsavfukter?

– En sorpsjonsavfukter bruker et kjemisk materiale (ofte en type saltmateriale, litium eller lignende) for å fange opp fuktigheten. For å tørke dette materiale brukes varme. Fukt og varme ledes ut fra rommet som avfukter. En kondensavfukter genererer en varm side og en kald side, ofte med hjelp av en kompressor. Fukten kondenseres på den kalde siden til vann, som siden ledes bort via en slange til et avløp eller ned i bakken. (Merk at mengden vann er liten og bakken tar opp fukten uten noe problem. Det er dog viktig å tenke på at man må tette alle ventiler slik at det ikke kommer inn fukt fra utsiden). Wood’s har de siste 8 årene solgt mer enn 17 000 avfuktere for bruk i kryperom og brukes av ledende husbyggere som standardutstyr for bruk i krypkjellere i samtlige av deres hus. (Wood’s avfuktere er produsert for nordiske forhold i Sverige og fungerer meget bra, selv under kalde forhold, ned til +2°C).

Hvilken luftavfukter skal jeg ha til kryperommet mitt (det lave rommet mellom bakken og huset)?

DSC50FM – For åpne kryperom opp til 100m²- DSC70ES – For kryperom over 100m² (opp til 250m²) eller der vinkler eller skillevegger gjør luften vanskelig å rotere. Vi anbefaler den også for de som har veldig mye fukttilstrømning.

DSC50FM er svenskprodusert avfukter som vi produserte for å forebygge fuktproblem i kryperom. Denne modellene har svakere kompressorer og høyere luftgjennomstrømning. De kan på den måte rotere luften bedre, selv i et rom der det er lavt under taket. Det som kan være en ulempe med å ha en for stor (sterk) luftavfukter i kryperommet er at den bare avfukter i sitt nærområde. Den rekker ikke å sirkulere rundt all luft nede i kryperommet innen den kjenner at det er tørt nok og slår seg av. DSC50FM har i mange år fulgt med som standard i alle Sveriges største husbyggeres nybygg.

DSC-70ES ble utviklet som et kraftig alternativ for store eller oppdelte kryperom. I og med at den er fjernstyrt så går avfukteren frem til det er tørt der displayet står, noe som gjør at ikke luftavfukteren stopper når nærområdet er tørt. Den kommer til å gå frem til hele rommet er tørt.

Luftfuktere
Når skal jeg starte luftfukteren min?

Om luftfukteren brukes i soverom, husk å lukke døren inn til soverommet slik at fuktigheten ikke forsvinner ut i andre rom. Start gjerne luftfukteren i god tid før du legger deg, for å raskt oppnå ønsket luftfuktighet.

Kan jeg ha på luftfukteren min året rundt?

Det er vanligere at en luftfukter brukes året rundt for kontor og offentlige miljøer. Men tørr luft kan oppstå selv i privatboliger eller leiligheter, så kontroller luftfuktigheten med et hygrometer. Er fuktigheten lav, da kan en luftfukter hjelpe til med å skape rett fuktighetsnivå på inneluften din.

Skal jeg ha på luftfukteren min om natten?

Absolutt, luftfukterne fra Wood’s er veldig stillegående og energieffektive og med det bevegelige munnstykket kan du lede dampen din du ønsker.

Når skal jeg bruke luftfukteren min?

Spesielt på vinteren når luften i våre hjem, og på arbeidsplassen, kan være ekstra tørr. En luftfukter gjør ganske enkelt luften fuktigere. Personer som plages av tørre slimhinner, har astma, allergi eller en luftveisinfeksjon kan med fordel bruke en luftfukter. Mange opplever også at slimhinnene ikke er like tørre når de tilfører fukt til inneluften om vinteren. Hvis luftfuktigheten er under 40-50% RF i en lengre periode.

Hvor skal jeg plassere luftfukteren min?

En luftfukter kan med fordel plasseres høyt på en hylle eller kommode, 1-2 meter opp fra gulvet. Når den står litt høyere oppe er det enklere for dampen å spre fukten utover i rommet som avgis fra luftfukteren. Det er også lettere å stille inn dampstrømmen når maskinen er plassert litt høyere opp fra gulvet.

Hva er fordelene med luftfukteren Vienna HSW100?

Wood’s Vienna HSW100 er en enhet som produserer usynlig kald vanndamp for å økte fuktnivået i luften (fuktighet). Enheten har en vannivåsensor som sørger for at du vet når det finnes tilstrekkelig med vann for at enheten skal fungere. Den tørre luften passerer gjennom det våte filteret og fukt spres i rommet. Mineraler og andre forurensninger kommer til å feste seg i filteret. Ren og usynlig damp slippes ut i hele rommet med hjelp av kraftig og stillegående vifte. Den kalde dampen spres lett i luften. Wood’s luftfuktere har et utrolig lavt energiforbruk i kombinasjon med et veldig lavt lydnivå. Vienna HSW100 kan brukes alle årets dager, året rundt og kommer fortsatt ikke til å bruke mer enn 20 kWh gjennom hele året. Filteret er et antibakterielt filter av bikakepapir som er både miljøvennlig og sunt.

Hvorfor har man filter til luftfukterne?

Filtret binder kalket i vannet slik at kalk ikke følger med ut og legger seg som hvitt støv på omkringliggende overflater.

Hva er forskjellen mellom en ultrasonisk og hybrid luftfukter?

En ultrasonisk luftfukter har en membran som bryter ned vannmolekylene slik at synlig damp blåses ut med viften. Da er dampen vanligvis ved romtemperatur, da verken kulde eller varme tilsettes. En hybrid er vanligvis en kombinasjon av varm og kald damp. Den har et varmeelement som varmer opp vannet slik at dampen som kommer ut føles mer tropisk og varm.

Når skal jeg bruke luftfukteren min?

Når den relative fuktigheten er under 50% RF anbefales det å bruke en luftfukter. Normalt er den relative fuktigheten 15-30% på senhøsten og vinteren, så det er fremst om høst og vinter at en luftfukter bør brukes.

Trenger du en luftfukter?

Spesielt om vinteren er luften i våre hjem, og på arbeidsplassen, ekstra tørr. På vinteren, når uteluften er kald, kan ikke inneluften bære like mye fuktighet. Når luften ventileres inn, og varmes opp til den innetemperaturen vi ønsker, så blir den relative fuktigheten enda lavere. Den tørre luften kan gi kløende, tørre øyne, tørre hender som i blant kan føre til tørre sviende sprekker eller sprukne neglebånd. Men også tørre bihuler og slimhinner, som for enkelte kan lede til ubehag i nese og svelg som gjør at vi er mer mottakelige for virus og bakterier. En luftfukter øker fuktigheten i rommet og minsker plagene som oppstår med tørr luft.

Ozonaggregat
Hva skal jeg tenke på når min ozonbehandling er ferdig?

Skru av ozonaggregatet og åpne vinduet. La resterende ozon komme ut (lukter som klor). Kontroller rommer. Gjenta prosedyren hvis den uønskede lukten vedvarer. Alle berørte rom må behandles separat.

Hvordan ozonbehandler jeg et rom?

Plasser ozonaggregatet i midten av rommet (helst på en noe opphøyd overflate, som f.eks. et bord). Slå på ozonaggregatet og still inn timeren på ønsket tid (modeller med en timer).

Hva skal jeg tenke på før en ozonbehandling?

Rengjør rommet ordentlig, støvsug og tørk av alle overflater og/eller reparer/fjern problemet som forårsaker lukten. Fjern husdyr og planter. Fjern verdifull høyteknologisk utstyr, som f.eks. bærbare datamaskiner og verdifulle oljemalerier. Sørg for at ingen mennesker i tilstede i rommet.

Hva brukes ozonaggregat til?

Ozonaggregat brukes for å fjerne lukt i restauranter, kjøkken, søppelrom og hygieneområder, samt til røyk/luktsanering av biler, campingvogner, sommerstuer, hotellrom og boliger.

Vanliga frågor
Hva er forskjellen mellom «maksimalt område» og «anbefalt område» for dekning av dine produkters spesifikasjoner?

Når du ser etter en avfukter eller portabel AC finnes det av og til en maksimal område og et anbefalt dekningsområde i sine spesifikasjoner med god grunn.

Gjennom omfattende tester angis det maksimale området for enheten når den kjøres med full kapasitet.

Det anbefalte bruksområdet er til for å gi hvor du får den mest optimaliserte effekten for enheten. Dette inkluderer kapasitet, energieffektivitet, støynivå, samt den tid det tar å redusere problemet i miljøet.

Wood’s avfuktere og portable klimaanlegg inkluderer disse spesifikasjoner for å hjelpe forbrukere å velge riktig løsning for sitt hjem, kontor eller industrier.