Woods / Support / Feilsøking / Feilsøking – Ozon

  Feilsøking: Ozon

  For mer detaljert feilsøking, se produktets bruksanvisning. Samtlige bruksanvisninger finner du i vårt sortiment her. Skulle det fortsatt ikke hjelpe, er du velkommen til å kontakte oss.

  Feilsøking for produkter: WOZ100, WOZ3000 ,WOZ6000

  Enheten starter ikke og strømbryteren lyser ikke.


  Årsak
  Feil på strømforsyningen

  Tiltak
  Koble enheten til en fungerende stikkontakt og slå den på.


  Årsak
  Sikringen er ødelagt (WOZ3000/6000).

  Tiltak
  Bytt sikring.


  Årsak
  Strømadapteren er ødelagt (WOZ100).

  Tiltak
  Test en annen strømadapter (Kontroller at adapteren har riktig spesifikasjon).


  Enheten går men med dårlig effekt.


  Årsak
  Den keramiske platen er skitten.

  Tiltak
  Rengjør den keramiske platen.


  Enheten går men produserer ingen ozon.


  Årsak
  Den keramiske platen er utslitt eller ødelagt.

  Tiltak
  Bytt den keramiske platen.


  Høy viftelyd


  Årsak
  Forfilteret er skittent/tett.

  Tiltak
  Bytt filter


  Maskinen oppfører seg merkelig.


  Årsak
  Programvaren har hengt seg.

  Tiltak
  Gjenopprett fabrikkinnstillingene.


  Maskinen er feil innstilt (f.eks. timer)


  Årsak
  Maskinen er utilstrekkelig innstilt.

  Tiltak
  Gjenopprett fabrikkinnstillingene.

  Feilsøking for produkter: WOZ 400, 500, 2000, 4000

  Enheten starter ikke og strømbryteren lyser ikke.


  Årsak
  Feil på strømforsyningen.

  Tiltak
  Koble enheten til en fungerende stikkontakt og slå den på.


  Årsak
  Sikring er ødelagt (ikke WOZ 400)

  Tiltak
  Bytt sikring.


  Årsak
  Strømadapteren er ødelagt (WOZ400)

  Tiltak
  Teste en annen strømadapter (Kontroller at adapteren har riktig spesifikasjon).


  Enheten går men produserer ikke ozon.


  Årsak
  Ozonrøret er utslitt eller ødelagt.

  Tiltak
  Bytt ozonrør


  Høy viftelyd.


  Årsak
  Forfilteret er skittent/tett.

  Tiltak
  Bytt filter.


  Maskinen oppfører seg merkelig.


  Årsak
  Programvaren har hengt seg.

  Tiltak
  Gjenopprett fabrikkinnstillingene.


  Maskinen er feil innstilt (f.eks. timer)


  Årsak
  Maskinen er utilstrekkelig innstilt.

  Tiltak
  Gjenopprett fabrikkinnstillingene.