Woods / Support / Feilsøking / Feilsøking – klimaanlegg

  Feilsøking: klimaanlegg

  For mer detaljert feilsøking, se produktets bruksanvisning. Samtlige bruksanvisninger finner du i vårt sortiment her. Skulle det fortsatt ikke hjelpe, er du velkommen til å kontakte oss.

  Capri AC


  Feilkode: E0 = Romtemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E1= Kondenstemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E2= Full vannoppsamler ved kjølemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Feilkode: E3= Fordampertemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E4= Full vannoppsamler ved varmemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Cortina 12K/Cortina 9K/Cortina 12K Wifi/Cortina 12K Smart Home/Cortina 12K Duo.


  Feilkode: CH01 = Romtemperatursensor feil, send inn for servicehandling..


  Feilkode: CH02= Rørtemperatursensor feil, send inn for servicehandling..


  Feilkode: E4= Frostbeskyttelse, slå av enheten og la maskinen stå til isen smelter. Start den på nytt senere.


  Feilkode: FL= Full vannoppsamler, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Venezia White 18k/Venezia 18k Smart Home/Venezia Silver 18k.


  Feilkode: E0 = Romtemperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E1 = Kondenstemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E2= Full vannoppsamler ved kjølemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Feilkode: E3 = Fordampertemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E4 = Full vannoppsamler ved varmemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Roma/Torino AC


  Feilkode: E0 = Romtemperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E1= Kondenstemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E2= Full vannoppsamler ved kjølemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  Feilkode: E3= Fordampertemperatur sensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E4= Full vannoppsamler ved varmemodus, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.


  PALERMO 18/22K AC

  Feilkode E1= Temperatursensor og hovedkort feil, send inn for servicehandling.

  Feilkode E2= Fordampersensor og hovedkort feil, send inn for servicehandling.

  Feilkode E3= Full vannoppsamler, fjern pluggen i bunnen av enheten og tøm ut vannet.