Woods / Support / Feilsøking / Feilsøking – avfuktere

  Feilsøking: Avfuktere

  For mer detaljert feilsøking, se avfukterens bruksanvisning. Samtlige bruksanvisninger finner du i vårt sortiment her. Skulle det fortsatt ikke hjelpe, er du velkommen til å kontakte oss.

  Avfukteren starter ikke

  • Kontroller at avfukteren er koblet til et strømuttak.
  • Kontroller at sikringen ikke har gått.
  • Kontroller at vanntanken er satt korrekt i.
  • Kontroller at flotøren henger fritt i vanntanken.
  • Kontroller at rommets temperatur ikke overstiger eller er mindre enn avfukterens grenseområde. De fleste avfuktere kan arbeide mellom +5°C og +35°C.
  • Kontroller at hygrostaten fungerer gjennom  å stille inn avfukteren på kontinuerlig avfukting, avfukteren skal da starte. Avfuktere med en mekanisk hygrostat skal starta når du vrir opp hygrostatbryteren til maks.

  Avfukteren avgir ikke vann

  • Kontroller at viften går.
  • Se til at ingenting blokkerer luftstrømmen til og fra avfukteren. Avfukteren skal stå minst 30 cm fra omkringliggende overflater.
  • Kontroller at kompressoren går. Tenk dog på at avfukteren kan være inne i en avrimingssyklus. Begynn med å vente 35 min.
  • Kontroller at luftfilteret ikke er tett. Rengjør eller bytt ut filteret ved behov.
  • Kontroller at ingen støv eller smuss hindrer vannet fra å renne ned i vanntanken eller slangen.

  Unormalt høyt lydnivå

  • Øk avstanden mellom avfukteren og omkringliggende overflater.
  • Rengjør eller bytt ut luftfilteret ved behov.
  • Kontroller at avfukteren står på ett rett og stabilt underlag

  Isdannelse på avfukterens kjølespoler

  • Kontroller at ingen støv eller lignende hindrer luftstrømmen gjennom maskinen.
  • Kontroller at temperaturen i rommet ikke er under +5°C. Ved for lave temperaturer klarer ikke avfukter å avrime.

  Avfukteren stopper ikke ved full vanntank

  • Det er viktig at flotøren ikke sitter fast i vanntanken. Flotøren må kunne bevege seg i takt med vannivået i tanken.

  Feilkoder: WCD6/HG


  Feilkode: E1 = Temperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E2= Fuktsensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E4= Vannpumpe feil, rengjør pumpen. Om det ikke fungerer så send inn for servicehandling.


  Feilkoder: DSC70E/ES


  Feilkode: E1 = Fuktsensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: E4= Vannpumpe feil, rengjør pumpen. Om det ikke fungerer så send inn for servicehandling.


  Displayet blinker = Temperatursensor feil, send inn for servicehandling.

  Feilkoder: MRD17/20


  Feilkode: C1= Fuktsensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C2= Temperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C3= Lekkasje av kjølemiddel, send inn for servicehandling.


  Feilkoder: MDK11/13/21/26


  Feilkode: C1= Fuktsensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C2= Temperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C8= Lekkasje av kjølemiddel, send inn for servicehandling.


  Feilkoder: MRD12G

  Feilkode: E1= Fordampersensor feil, send inn for servicehandling.

  Feilkode: LO= Fuktsensor feil, send inn for servicehandling.

  Feilkode: Lo= Fuktighetsnivået er lavere enn 35%, endrer seg når nivået stiger igjen.

  Feilkode: Hi= Fuktighetsnivået er over 95%, endrer seg når nivået går ned igjen.

  Feilkode: Lyser rødt= Høyere fuktighetsnivå enn 70%.

  Feilkode: Lyser Grønt= Fuktighetsnivået er mellom 50-70%.

  Feilkode: Lyser blått= Fuktighetsnivået er lavere enn 50%.

  Feilkoder: MDX14


  Feilkode: FL= Full vannbeholder, tøm vannbeholderen.


  Feilkode: E1= Temperatur og fuktighetssensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkoder: M10/G


  Feilkode: FL= Full vannbeholder, tøm vannbeholderen.


  Feilkode: E1= Temperatur og fuktighetssensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkoder: AD20/30/G


  Feilkode: C1= Avrimingssensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C2= Temperatursensor feil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C7= Viftemotorfeil, send inn for servicehandling.


  Feilkode: C8= Lekkasje av kjølemiddel, send inn for servicehandling.


  Feilkoder: WDD80


  Alarm = Full vannoppsamler, tøm vannoppsamleren. Om feilen vedvarer send inn for servicehandling.