Wood’s Airmaster Ozonmåler måler bakkenivå, naturlig ozon eller ozon som produseres på teknisk vis - selv ved lave konsentrasjoner utgjør ozon en høy risikopotensial i omgivelsesluften. Observasjon av diskret ozonnivå er ikke bare viktig for å beskytte helsen, men i mange land er det klart lovlig regulert og foreskrevet.

Med Wood’s Airmasters ozonmåler har du et optimalt optimalt kontrollinstrument for en rask og eksakt kontroll eller for langtidsmåling av ozonkonsentrasjonen i omgivelsesluften.

Wood’s Airmaster ozonmålet kjennetegnes av en svært lav kryssfølsomhet for andre gasser eller VOC og viser raske måleresultater med høy presisjon, selv ved den laveste ozonkonsentrasjonen.

I tillegg er denne enheten en kompakt, bærbar miljømåler der lufttemperatur og luftfuktighet også kan måles, eller duggpunktet og våtkuletemperaturen kan beregnes. Måleren har et dobbelt display som alltid viser to måleverdier samtidig.