WCD Pro-serien robuste proffavfuktere for bygg, store åpne rom og lagerlokaler!

WCD Pro-serien er en kraftig proffavfukter som avfukter lagerlokaler og industrier. Arbeidstemperaturområdet er utvidet ved hjelp av et nytt intelligent avrimingssystem, i-EcoDefrost, helt ned til +2°C og opp til +35°C. i-EcoDefrost, utviklet og produsert i Sverige, gir raskere og bedre avriming og funksjon, maskinen blir enda mer effektiv, avfukter raskere og mer energibesparende. Konstruksjonen av WCD Pro-serien er velprøvd og har høy pålitelighet. Dette gjør den driftssikker og enkel å vedlikeholde. Alle utsatte deler er tilpasset til bruk i aggressive miljøer. WCD Pro-serien er veldig energieffektiv, ettersom den er basert på samme prinsipp som en varmepumpe. I prosessen med denne proffavfukteren luftes ikke unødvendig varme ut, ettersom den samme luften sirkulerer hele tiden. Derfor er metoden enkel å kontrollere og veldig energieffektiv.

Varmgassavriming

Ved visse temperaturer/fukt dannes det frost på kjølespolene. Den automatiske avrimingen aktiveres da og styrer den varme gassen til kjølespolene slik at frosten tiner og renner ned i vanntanken (varmgassavriming).

Hvordan fungerer varmgassavriming

Den registrerer romtemperaturen og luftfuktigheten og kjører kompressorsystemet på et optimalt vis for å muliggjøre høyeste ytelse i kapasitet selv ved lavere temperaturer og fuktighetsnivåer.

*R-290, den nye miljøvennlige gassen for fremtiden

*WCD Pro- serien kan komplementeres med en kondensvannpumpe

*Gnistsikker

*Produktutviklet, designet og produsert i Sverige

Alle miljøsertifiserte selskap har en policy om å alltid kjøpe det mest miljøvennlige alternativet, og her er vi den eneste leverandøren i dag. Med ny teknologi og HFC-fritt kjølemiddel møtes vi EUs kommende miljødirektiv allerede i dag.