Personvernerklæring

  Wood’s verner om din personlige integritet

  Wood’s Production Sweden AB, org.nr 559142-0749, Box 356, 441 27 Alingsås, (”Wood’s” eller ”vi”) respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og integritet angående personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

  Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om deg som sluttkunde, en representant for et selskap som er en eksisterende eller potensiell leverandør, samarbeidspartner eller forhandler til oss, og om deg som besøker hjemmesiden vår https://woods.se/, og om deg som søker om jobb hos oss. Denne personvernerklæringen beskriver også hvordan vi behandler personopplysninger om deg som aksjonær eller representant for aksjonærer eller eiere eller en representant for eiere av andre finansielle instrumenter som kan konverteres til eller gir rett til å tegne aksjer i Wood’s («aksjonærer «).

  Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår er angitt under seksjonen «Kontaktinformasjon».

  Personopplysningsansvarlig

  Wood’s er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for å sikre at dine opplysninger håndteres riktig og sikkert i samsvar med gjeldende lovgivning.

  Hvilke personopplysninger behandler vi?

  Personopplysninger er alle opplysninger og all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en person som er i live. Det er opplysninger om deg og din person. Eksempler på personopplysninger er navn, kontaktinformasjon, bilder av deg og IP-adresse.

  Med behandling menes enhver type tiltak som er utført med personopplysninger, for eksempel innsamling, lagring, bruk, bearbeiding og overføring av personopplysninger.

  Sluttkunde

  • Wood’s samler inn og lagrer følgende informasjon om deg som Wood’s trenger for å kunne kontakte deg og oppfylle Wood’s forpliktelser overfor deg som sluttkunde.
  • Person- og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Opplysninger du formidler til Wood’s via e-post, via våre sosiale medier eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.
  • Opplysninger fra kundeundersøkelser og kundeevalueringer.
  • Kjøpshistorikk.
  • Opplysninger om reklamasjoner og garantisaker.
  • Der det er aktuelt, opplysninger om telefonsamtaler med Wood’s sentralbord eller kundeservice/support.
  • Der det er aktuelt, betalingsinformasjon, som bankopplysninger  og kontonummer.

  Representanter for f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere

  Wood’s samler inn og lagrer følgende informasjon om deg som vi trenger for å kunne kontakte deg som representerer et selskap eller en organisasjon.

  • Person- og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, stilling og arbeidsgiver.
  • Opplysninger som du som selskapsrepresentant formidler til Wood’s per e-post, via våre sosiale medier eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.
  • Der det er aktuelt, opplysninger om telefonsamtaler med Wood’s sentralbord eller kundeservice.
  • Der det er aktuelt, opplysninger om kostholdspreferanser, potensielle allergier og/eller funksjonshemninger (f.eks. I forbindelse med firmaarrangementer eller møter).

  Representanter for potensielle f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere

  Wood’s kan samle inn og lagre følgende informasjon om deg i din rolle som representant for et selskap som er en potensiell f.eks. leverandør, samarbeidspartner og forhandler til oss.

  • Person- og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, stilling og arbeidsgiver.

  Besøkende på Wood’s hjemmeside

  I forbindelse med at du besøker hjemmesiden vår, samler vi inn følgende informasjon om deg som vi trenger for å kunne forbedre, effektivisere, forenkle og utvikle hjemmesiden vår.

  • Tekniske opplysninger,som IP-adresse, MAC-adresse, URL, unik enhets-ID, nettverks- og enhetsytelse, nettleser, språk- og identifikasjonsinnstillinger, geografisk plassering, operativsystem, andre opplysninger fra informasjonskapsler eller lignende mekanismer (enhetsinformasjon).

  Rekruttering (jobbsøker hos Wood’s)

  Wood’s samler inn følgende informasjon om deg som vi trenger for å kunne rekruttere riktige personer til stillinger hos oss.

  • Person- og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, stilling og arbeidsgiver.
  • Opplysninger i personlig brev og CV.
  • Hvis det er aktuelt, bilde.
  • Øvrige opplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med rekruttering.

  Aksjonær

  Wood’s samler inn følgene informasjon om deg i din rolle som aksjonær for å kunne oppfylle våre forpliktelser og sikre aksjonærenes rettigheter.

  • Person- og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og stilling.
  • Beholdning av aksjer eller andre finansielle instrumenter.
  • Finansiell informasjon, f.eks. informasjon om stemmerett på generalforsamlinger, aksjeeier og rettigheter knyttet til eierskapet.
  • Ev. informasjon om fullmakter som representerer aksjonærer.
  • Ev. informasjon om pantsettelse og panthavere samt andre antegninger i aksjeregisteret.
  • Ev. annen informasjon gitt av deg eller organisasjonen du representerer.

  Hvordan samler Wood’s inn din personopplysninger?

  Når det gjelder sluttkunder, samles personopplysningene dine direkte fra deg, f.eks. når du registrerer en konto hos oss på hjemmesiden vår, når du er i kontakt med oss ​​via f.eks. e-post, våre sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler. Vi kan også motta din personlige informasjon fra forhandlere du har kjøpt produktet fra.

  Når det gjelder representanter for eksisterende og potensielle leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere, samles dine personopplysninger vanligvis inn fra selskapet eller organisasjonen du representerer, men der det er aktuelt direkte fra deg, f.eks. via e-post, våre sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler eller i forbindelse med firmaarrangementer eller møter. Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra andre selskaper i gruppen som Wood’s er medlem i, eller fra Wood’s andre partnere. Wood’s bruker også eksterne informasjonstjenester for å, om nødvendig, supplere eksisterende informasjon, f.eks. med stillings- og kontaktinformasjon.

  Når det gjelder besøkende på Wood’s hjemmeside og arbeidssøkere hos Wood’s, kan personopplysninger om deg sendes til oss direkte fra deg, f.eks. når du besøker hjemmesiden vår. I forbindelse med en rekruttering kan dine personlige opplysninger også bli overlevert til oss fra bemannings-, rekrutterings- eller ansettelsesbyrået du søker arbeid gjennom.

  Når det gjelder aksjonærer, samles dine personopplysninger inn direkte fra deg eller fra en tredjepart, f.eks. fullmaktshavere som representerer aksjonærer.

  Hvorfor behandler Wood’s dine personopplysninger og på hvilket juridisk grunnlag?

  For hvilke formål vi har til hensikt å behandle dine personopplysninger for og hvilket juridisk grunnlag vi har for de respektive behandlingene følger av tabellene nedenfor.

  Sluttkunde

  FormålJuridisk grunnlag
  For å kunne holde kontakten med deg i f.eks. kundeservice eller reklamasjonssaker.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å sikre kvalitetsikre og sikre effektiv håndtering av kunderelaterte saker (interesseavveining).
  Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg som kunde.
  For å oppfylle konstitusjonelle krav, eksempelvis sikkerhetskrav og regnskapskrav.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Wood’s juridiske forpliktelser.
  For å muliggjøre markedsføring og kommunikasjon om Wood’s varemerke og produkter (f.eks. Utsendelse av markedsføringsmateriell).Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å markedsføre sitt varemerke og produktene til deg som sluttkunde (interesseavveining).
  Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg som kunde.
  For å gjennomføre undersøkelser gjeldende Wood’s produkter og sluttkunders kjøpsopplevelse.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre varemerke, produktene og markedsføringen (interesseavveining).
  For å kunne svare og kompensere kunder ved reklamasjoner og garantisaker.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med sluttkunden..
  For å forbedre kvaliteten på Wood’s sentralbord og kundeservice/support.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å kvalitetssikre og sikre effektiv håndtering av sentralbord og kundeservice/support (interesseavveining).

  Representanter for f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere

  FormålJuridisk grunnlag
  For å kunne holde kontakten med deg som representant for f.eks. en leverandør, samarbeidspartner eller forhandler.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å ha kontakt med deg for å oppfylle avtalen med f.eks. leverandøren, samarbeidspartneren eller forhandleren, dvs. selskapet du representerer (interesseavveining).
  For å oppfylle konstitusjonelle krav, eksempelvis sikkerhetskrav og regnskapskrav.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Wood’s juridiske forpliktelser.
  For å muliggjøre markedsføring og kommunikasjon om Wood’s varemerke og produkter (f.eks. Utsendelse av markedsføringsmateriell, invitasjoner til Wood’s arrangementer, møter og andre sammenkomster, osv.).Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å markedsføre sitt varemerke og sine produkter til deg som representant for f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere (interesseavveining).
  For å gjennomføre undersøkelser gjeldende Wood’s produkter.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre vårt varemerke, våre produkter og vår markedsføring (interesseavveining).
  For å kunne svare og kompensere forhandlere ved reklamasjoner og garantisaker.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å ha kontakt med deg for å oppfylle avtalen med forhandleren, dvs. selskapet du representerer (interesseavveining).
  For å forbedre kvaliteten på Wood’s sentralbord og kundeservice/support.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å kvalitetssikre og sikre effektiv håndtering av sentralbord og kundeservice/support (interesseavveining).

  Representanter for potensielle f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere

  FormålJuridisk grunnlag
  For å muliggjøre markedsføring og kommunikasjon om Wood’s varemerke og produkter (f.eks. Utsendelse av markedsføringsmateriell, invitasjoner til Wood’s arrangementer og andre sammenkomster, osv.).Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å markedsføre vårt varemerke og våre produkter til deg eller til selskapet eller organisasjonen du representerer (interesseavveining).

  Besøkende på Wood’s hjemmeside

  FormålJuridisk grunnlag
  For å sikre driften av Wood’s hjemmeside og for å kunne utvikle hjemmesiden for å tilpasse den bedre basert på hvordan hjemmesiden brukes.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å forbedre, effektivisere, forenkle og utvikle hjemmesiden sin og for å tiltrekke seg flere kunder/samarbeidspartnere og for å øke nivået på gjentagende kunder/samarbeidspartnere (interesseavveining).

  Rekruttering (jobbsøker hos Wood’s)

  FormålJuridisk grunnlag
  For å, i forbindelse med rekruttering, kunne bestemme hvem som er best egnet for en stilling hos Wood’s og for å sikre at vedkommende har den nødvendige kompetansen.Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å ansette riktig personale og for å sikre at kompetente personer jobber for Wood’s (interesseavveining).

  Aksjonærer

  FormålJuridisk grunnlag
  Oppfyll Wood’s forpliktelser overfor deg som aksjonær i henhold til f.eks. Wood’s vedtekter.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Wood’s kontraktsforpliktelser overfor deg i henhold til vedtektene (gjennomføring av avtaler).
  Når det gjelder aksjonærrepresentanter, er behandlingen nødvendig for Wood’s legitime interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre aksjonærer (interesseavveining).
  Oppfyll Wood’s forpliktelser overfor deg og øvrige aksjonærer i henhold til aksjeloven eller annen gjeldende lovgivning.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Wood’s juridiske forpliktelser i henhold til aksjeloven eller annen gjeldende lovgivning (juridisk forpliktelse).
  Når det gjelder aksjonærrepresentanter, er behandlingen nødvendig for Wood’s legitime interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre aksjonærer (interesseavveining).
  Distribusjon av aksjonærrelatert informasjon.Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Wood’s juridiske forpliktelser i henhold til aksjeloven eller annen gjeldende lovgivning (juridisk forpliktelse).
  Behandlingen er nødvendig for at Wood’s raskt og korrekt skal kunne informere aksjonærer og andre interessenter om selskapsrelevant informasjon (interesseavveining).

  Hvor lenge lagrer Wood’s dine personopplysninger?

  Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med personopplysningene. Etter det vil dine personopplysninger bli slettet.

  Visse personopplysninger vil, for å oppfylle relevant regnskapslovgivning, lagres i syv år, regnet fra slutten av kalenderåret som regnskapsåret som informasjonen tilhørte, avsluttet.

  Kontaktinformasjon for sluttkunde, representanter for f.eks. leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere lagres så lenge Wood’s mener informasjonen er nødvendig for å opprettholde forholdet til deg eller selskapet eller organisasjonen du representerer. Sletting finner sted når vi blir klar over at informasjonen ikke lenger er tilstrekkelig eller relevant for formålet, eller på forespørsel fra deg i egenskap av representant.

  For nærmere informasjon om hvor lenge Wood’s lagrer spesifikke personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i delen «Kontakt» nedenfor.

  Hvem deler Wood’s dine personopplysninger med?

  Wood’s utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, bortsett fra i situasjoner der vi er pålagt å gjøre det ved lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger eller for å beskytte våre eller tredjeparts rettigheter. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt til tredjeparter for reklameformål.

  I tabellen nedenfor angis situasjoner der din personopplysninger kan bli delt med tredjeparter.

  Tredje partÅrsaken til at personopplysningene blir delt med tredjepart
  Andre selskaper i Wood’s konsernPersonopplysninger må kanskje overføres til andre selskaper i konsernet ettersom sentrale funksjoner som markedsføring og økonomi administreres i fellesskap i konsernet som Wood’s inngår i.
  Leverandør av nettsky-tjenesterPersonlig informasjon kan bli avslørt til nettsky-tjenesteleverandører ettersom Wood’s lagrer viss informasjon i nettsky-tjenester.
  Leverandører, samarbeidspartnere og forhandlereWood’s kan dele dine personopplysninger til ulike leverandører, samarbeidspartnere og/eller forhandlere hvis de trenger dine personopplysninger for å oppfylle oppdragene sine for Wood’s.
  MyndigheterPersonopplysninger kan overleveres til myndigheter når det kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser.
  AvhendelseI tilfelle Wood’s har til hensikt å overføre hele eller deler av selskapets virksomhet, kan personopplysninger videregis til en potensiell kjøpere.
  OffentlighetenWood’s aksjeregister er offentlig og holdes tilgjengelig i selskapet for alle som ønsker å ta del i det. Informasjonen i aksjeregisteret blir derfor offentliggjort på forespørsel.
  Protokoll og stemmebok fra generalforsamlingen kan bli offentliggjort til aksjonærer som er tilstede på møtet og til det svenske selskapsregisteret, revisorer og andre som vi har en juridisk plikt til å offentliggjøre protokollen eller på annen måte anser det hensiktsmessig å offentliggjøre protokollen.

  Overføring av personopplysninger til tredjeland

  Selskapene som er en del av Wood’s konsern, samt leverandører, samarbeidspartnere og forhandlere av Wood’s produkter, driver virksomhet i flere jurisdiksjoner. Dette betyr at personopplysningene dine kan behandles utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine behandles i land utenfor EU/EØS, vil Wood’s vedta tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet og også iverksette nødvendige tiltak som krever for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS, f.eks. der det er aktuelt, inkludere såkalte standard kontraktsklausuler som er godkjent av  EU-kommisjonen (tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted).

  Sosiale medier

  Når det gjelder personopplysningene som forekommer og behandles på sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube, henviser vi brukerne til hver respektive tjenestes retningslinjer for informasjon om hvordan de behandler personopplysninger. Ifølge Wood’s er formålet med behandlingen at representanter for f.eks. eksisterende og potensielle forhandlere og samarbeidspartnere bør kunne samhandle og få kontakt med Wood’s via sosiale medier. Dette er for å bidra til en god relasjon med samarbeidspartnere og forhandlere og for å gjøre Wood’s kundeservice og produkter lett tilgjengelige via flere forskjellige kanaler. Behandlingen er nødvendig for Wood’s legitime interesse i å markedsføre sitt varemerke og sine produkter (interesseavveining).

  Dine rettigheter

  Rett til informasjon
  Wood’s publiserer denne personvernerklæringen for å holde deg informert om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi streber etter å være transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  Rett til tilgang
  Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler.

  Rett til rettelse
  Hvis de personopplysningene Wood’s har om deg er feil, ufullstendig eller utdatert, har du rett til å få dine personopplysninger rettet eller oppdatert. Hvis slike personopplysninger er gitt til tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen, vil Wood’s også kontakte slik tredjepart og be om korrigering eller oppdatering av dine personopplysninger (om det er relevant).

  Rett til å slette (rett til å bli glemt)
  Du har rett til å be om at Wood’s sletter personopplysningene dine, og hvis vi ikke har et lovlig grunnlag for å lagre dem eller fortsette å behandle dem, sletter vi dem.

  Rett til å gjøre innsigelser
  Du har rett til å innvende mot at vi behandler dine personopplysninger i visse tilfeller.

  Rett til å begrense behandlingen
  I noen tilfeller har du rett til å be Wood’s om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette innebærer at vi kan lagre opplysningene, men ikke behandle disse videre med mindre du gir din tillatelse til det eller på grunn av juridiske krav.

  Rett til dataportabilitet
  I noen tilfeller har du rett til å få personopplysningene Wood’s har om deg i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format og til å overføre slike personopplysninger til en annen personopplysningskontrollør uten hinder.

  Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
  Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å sende inn en klage til Personvernmyndigheten.

  Kontakt oss gjerne om du ønsker å benytte deg av noen av de ovennevnte rettighetene. Du finner vår kontaktinformasjon under overskriften «Kontaktinformasjon» nedenfor.

  Beskyttelse av dine personopplysninger

  Du skal alltid kunne føle deg trygg når du sender inn dine personopplysninger til oss. Vi har derfor tatt de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Vi kommer ikke  til å avsløre dine opplysninger til noen andre, enn det som er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen.

  Informasjonskapsler

  Wood’s bruker informasjonskapsler-lignende teknikker for å tilby visse funksjoner på hjemmesiden vår og for å forbedre hjemmesiden og levere en bedre og mer personlig service. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

  Hvis du ikke gir dine personopplysninger til Wood’s

  Hvis du ikke gir dine personopplysninger til Wood’s , vil vi ikke kunne oppfylle våre juridiske og/eller kontraktlige forpliktelser overfor deg, eller det selskapet eller den organisasjonen du representerer.

  Oppdatering av personvernerklæringen

  Wood’s gjør løpende endringer i denne erklæringen, Ved endringer av denne erklæringen, kommet vi til å publisere den endrede erklæringen på hjemmesiden vår.

  Kontaktinformasjon

  Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen vår finner du nedenfor.

  Wood’s Production Sweden AB
  559142-0749
  Box 356, 441 27 Alingsås
  Telefon: 031-761 36 10
  E-post: info@woods.se