Woods / Ozonaggregat / Vannrensing

  Ozonaggregat for vannrensing

  Wood’s Airmaster ozonaggregat for effektiv vannrensing.

  Ozon bryter ned bakterier, mikroorganismer og andre forurensninger i vann. Vannet blir rent og klart på et enkelt og smidig vis. Miljøvennlig metode for å rense vannet, vannrensing med ozon reduserer bruken av klor og andre kjemikalier. Med vannrensing i et basseng kobles ozonaggregatet inn på sirkulasjonssystemet.

  Slik brukes Wood’s Airmaster med ozonrør
  med kobling mot et bassengs vannsirkulasjon

  • Ozonaggregatet monteres enkelt opp på veggen med en såkalt nøkkelhullsløsning.
  • Slangenippel skrues inn i utløpet på ozonaggregatet.
  • En silikonslange (ozonbestandig) kobles mellom ozonaggregatet og en venturi-injektor som kobles til bassengets returledning via en såkalt ”bypass”, som må være utstyrt med en ekspansjonsventil for regulering av ozondistribusjonen.

  Dimensjonering:

  3-8.000 liter     = 500mg/ozon
  8-20.000 liter   = 1000mg/ozon
  20-30.000 liter = 2000mg/ozon
  40-60.000 liter = 4000mg/ozon

  Maksimal vannmengde beregnes for 24 timers drift på vannsirkulasjonen.

  • Vannsirkulasjon/pumpekapasitet: Bassengets vannvolum skal sirkulere på 2 timer.
  • Vannrensing med kun ozon (ingen klor), da skal pH-verdien ligge over 8,2.
  • Tilsett flokkuleringsmiddel månedlig. Bruk ozonkompatibelt flokkuleringsmiddel.
  • Ved ozonrensing av innendørsbasseng, kontroller at det ikke finnes gjenværende ozon i luften.

  Vannrensing av stillestående vann i
  f.eks. en vanntank eller fiskedam uten sirkulasjon

  • Silikonslange kobles mellom ozonaggregatet og enten en spreder eller en diffusor.
  • Sprederen plasseres i vannet som finfordeler og bobler ozonet for en effektiv ozonrensing.

  Anbefalte produkter for vannrensing

  Søk produkt etter bransje

  Søk produkt etter behov