Woods / Ozonaggregat / Restaurant

  Ozonaggregat for restaurant

  Wood’s Airmaster ozonaggregat har mange bruksområder for restauranter, noen eksempler:

  Generell luktfjerning i f.eks. konferanselokaler eller matsal for å fjerne lukter etter nikotin eller matos. Dette bør gjøres på nattetid, ettersom ingen skal være i rommet når det behandles. Les mer under Hotell

  Permanent installasjon i søppelrom og ved fettutskillere for å drepe bakterier og mikroorganismer, bryte ned fett og dermed redusere ubehagelige lukter. Erstatter behovet for kostbar kjøling. Les mer under Søppelrom

  Permanent installasjon i hygienerom for å sikre et bra miljø og minimere lukter. I dette tilfellet er det viktig at man holder en lav ozonkonsentrasjon, under den foreskrevne nivågrenseverdien på 0,1 ppm ozon. Ozonaggregatet skal helst styres av en ozonmåler.

  Avtrekksluftrensing for kjøkkenhetter og dampkanaler, Wood’s Airmaster med ozonrør, kan kobles mor avtrekksluftkanalen for å hovedsaklig bryte ned lukt og fett. Dette reduserer problem med f.eks. naboer som plages av kjøkkenlukter. Ettersom ozonet bryter ned fettet, får du renere kanaler (spiralrør) og dermed reduserer man vedlikeholdet på kanalene og luftstrømmen holdes mer konstant. Les mer under Avtrekksluftrensing

  Vi anbefaler våre Wood’s Airmaster med ozonrør til restauranter, disse maskinene er robuste og klare tøffere miljøer, også har alle mulighet for slangetilkobling.

  OBS!

  Under en ozonbehandling skal man ikke være i rommet ettersom ozon ikke er bra for våre luftveier.
  (gjelder ved generell luktfjerning) i søppelrom og ved ventilasjonskobling utsettes man ikke for ozonet.

   Les mer i vår Ozonskole

  Anbefalte produkter for restauranter

  Søk produkt etter bransje

  Søk produkt etter behov