Woods / Ozonaggregat / Ozonskole / Ozonfremstilling og teknikk

  Ozonskole

  Ozonfremstilling og teknikk

  Ozon er naturens måte å rense luften på. I naturen dannes ozon både gjennom UV-lys (ultrafiolett stråling) og gjennom elektrisk utladning, dvs. tordenvær og lyn.
  I ozonaggregat og luftrensere fremstilles ozonet i hovedsak ved to forskjellige teknikker, UV-lamper eller såkalt koronautladning (elektrisk utladning).

  UV-lys

  En UV-lampe avgir UV-lys, som deler oksygenmolekylet (O²) i to atomer. Disse binder seg deretter til et annet oksygenmolekyl og danner ozon (O³), også kalt aktivt oksygen eller trioksygen.

  UV-lamper er egnet for bruk i luftrensere der de bryter ned bakterier, mikroorganismer og oksiderer lettere gasser. Luften renses i stedet for å bare filtreres som i tradisjonelle luftrensere med filter.

  UV-lamper er derimot ikke effektive når det gjelder å produsere store mengder ozon for luktfjerning.
  I luftrensere brukes ofte UV-lamper på 254 nm som avgir veldig små mengder ozon.

  Koronautladning

  I en ozongenerator som arbeider med koronautladning skjer ozonkonverteringen i stedet gjennom en elektrisk høyspenningsutladning i et såkalt dielektrikum (elektrisk isolerende materiale) som for eksempel kvartsglass eller keramikk.

  I våre Wood’s Airmaster ozongeneratorer brukes både keramisk material og kvartsglass, avhengig av modell og produktegenskaper.

  I våre enkleste modeller brukes keramiske plater og i våre beste modeller brukes ozonrør av kvartsglass. Ozonrør har mange fordeler fremfor keramiske plater, for eksempel mer effektiv ozonkonvertering, lengre levetid også gir denne teknikken mulighet for slangetilkobling.
  Slangetilkobling muliggjør luftrensing og fettredusering i avtrekk- og ventilasjonssystem , samt vannrensing på spa, basseng og i vanntanker. Slangen kan også brukes for luktfjerning på steder som er vanskelig å komme til, for eksempel under et gulv i en mellomvegg eller i klimaanlegget i en bil.

  Den elektriske utladninger skjer via en høyspenningsenhet også kalt HV-modul (HV=HighVoltage). For en effektiv utladning stilles det høye krav på HV-modulen, mange ozongeneratorer har et stort effektivitetstap i elektronikken.
  I alle våre kraftigere ozonaggregat (utenom WOZ 100) bruker vi derfor bare vår egenutviklede høyspenningsenhet, vår HV-modul Multi, denne er spesialutvikler for ozongeneratorer og har en veldig høy effektivitet.

  Sammenligning av forskjellige teknikker

  Keramisk plate

  Enkel og rimelig teknikk.
  Kan bare brukes for luktfjerning.

  Fordeler

  • Enkel teknikk
  • Effektiv ozonkonvertering
  • Lavere initial kostnad

  Ulemper

  • Krever rengjøring av platen
  • Mindre effektiv ved tøffere miljø
  • Bare for luktfjerning
  • Kort levetid

  Ozonrør (kvartsglass)

  Eksklusivt ozonrør med kjøleribbe, laget av materialer av høy kvalitet, rustfritt stål, aluminium og kvartsglass.
  Kan brukes til luktfjerning, avtrekk- og vannrensing.

  Fordeler

  • Effektiv ozonkonvertering
  • Høy ozonkonsentrasjon
  • Lekkasjefri
  • Kjøleribbe i aluminium
  • Rustfri elektrode SS2333
  • Klarer tøffere miljøer
  • Lang levetid

  Ulemper

  • Høyere initialkostnad

  UV-Lampe

  Kombinasjonen av UV-lysets bølgelengde på 254 nm og en lav ozonmengde sikrer en effektiv luftrensing som dreper bakterier og mikroorganismer.
  Perfekt for bruk i luftrensere.

  Fordeler

  • UV-stråling og ozon
  • Reduksjon av bakterier også for luftrensere
  • Driftssikker teknikk

  Ulemper

  • Lav ozonkonsentrasjon
  • Passer ikke for ozongeneratorer