Woods / Ozonaggregat / Ozonskole

  Ozonskole

  I vår Ozonskole vil vi skape klarhet om ozon og dets funksjon. På følgende sider kan du lese mer om ozon generelt og fordype deg i ozonproduksjon og teknikk.

  Ozon finnes i naturen delvis som ett beskyttende lag mot ultrafiolette stråler i stratosfæren, og delvis som bakkenær ozon i atmosfæren. Ozon forbindes oftest med miljøtrusler som uttynning av ozonlaget og økte nivåer av bakkenær ozon.

  Faktumet er at ozon brukes for å desinfisere luft og vann i en mengde industrielle prosesser. Ozon er et meget reaktivt molekyl som er ettertraktet for sin sterke oksidasjonsevne. Å bruke ozon for rensing er en velprøvd teknikk.

  Ozonaggregat og ozongeneratorer brukes for luktfjerning i restauranter, kjøkken, søppelrom, hygienerom, samt til røyk/luktrensing av biler, hotellrom og bosteder.

  OBS!

  Tenk på at ozonaggregat skal brukes med forsiktighet.

  Under en ozonbehandling skal man ikke være i rommet ettersom ozon ikke er bra for våre luftveier. Ved bruk av ozonaggregat opp til ca. 500 mg/time er det ok å gå inn i rommet for en kort periode (ca 10-15 minutter). Ved bruk av kraftigere ozonaggregat ved f.eks. brannsanering skal man absolutt ikke besøke rommet. Ved kontinuerlig ozonbehandling som i søppelrom eller miljørom der man utsettes for kortere tids eksponering er det ufarlig.

  Om ozonaggregat skal brukes for luftrensing eller luktfjerning i rom der mennesker oppholder seg, som f.eks. i hygienerom eller garderober, må man se til å holde en lav ozonkonsentrasjon under foreskrevne verdier (se under). Gjennom å installere en ozonmåler med ozonsensor som styrer ozonaggregatet etter forhåndsinnstilte verdier, kan man forsikre seg om å aldri overskride de hygieniske grenseverdiene.

  Hygieniske grenseverdier for ozon:

  Nivågrenseverdi (8 timer)           = 0,1 ppm
  Takgrenseverdi (15 minutter)      = 0,3 ppm
  (ppm = parts per million)