Woods / Ozonaggregat / Brann- / Vannskade

  Ozonaggregat for brann- / vannskade

  Wood’s Airmaster ozonaggregat for profesjonell luktsanering. Våre kraftigste ozonaggregat brukes hovedsakelig for brann- og vannskadesanering.

  Ved sanering etter brann eller store vannskader er det nødvendig med høye ozonkonsentrasjoner. Da brukes våre kraftigste modeller (Ozonproduksjon 2000-6000 mg/time avhengig av modell). Disse finnes i to forskjellige serier med ulik teknikk og fordeler .

  Wood’s Airmaster med keramisk plate – Enkle og rimelige, teknikk som arbeider med keramiske plater.

  Wood’s Airmaster  med ozonrør – Vår mest kompetente serie som arbeider med kapslede keramikkrør, denne teknikken gjør at maskinene klarer tøffere og fuktigere miljøer, levetiden til de keramiske rørene er lengre enn for keramiske plater. Det er også mulig å koble en slange til disse ozonrørene, for å f.eks. komme til lukter på vanskelig tilgjengelige steder, som under et gult, i en mellomvegg eller en ventilasjonstrommel.

  Slik brukes Wood’s Airmaster
  ozongenerator ved brann- og vannskader

  1. Forberedelser:
   Først må rommet avfuktes med en profesjonell avfukter og eventuell mugg fjernes, byggmateriale ryddes vekk og sot vaskes bort.
  2. Ozonbehandling:
   Plasser ozonaggregatet sentralt i rommet som skal behandles, og gjerne litt høyere oppe ettersom ozon er tyngre enn luft og faller nedover.
   Slå på ozongeneratoren, sett timeren (modell med timer) til ønsket tid.
  3. Behandlingstid:
   Veldig varierende, avhengig av skadeomfanget. Fra et par døgn opp til noen uker.
  4. Etter ozonbehandling:
   Slå av ozonaggregatet og åpne vinduer, for å lufte ut det gjenværende ozonet (lukter klorlignende). Kontroller rommet, hvis uønsket lukt gjenstår, gjenta behandlingen. Hvert rom bør ozonbehandles separat.

  OBS!

  Under en ozonbehandling skal man ikke være i rommet ettersom ozon ikke er bra for våre luftveier.
  Kortere eksponering er ufarlig, som f.eks. i søppelrom eller lignende.

    Les mer i vår Ozonskole

  Anbefalte produkter for brann- / vannskade

  Søk produkt etter bransje

  Søk produkt etter behov