Woods / Ozonaggregat / Avtrekksluft og ventilasjon

  Ozonaggregat for avtrekksluft og ventilasjon

  Wood’s Airmaster ozonaggregat med ozonrørsteknikk brukes for luftrensing og fettredusering i dampkanaler og ventilasjon. Ozon bryter ned matlagingsfett og forurensninger, noe som forhindre luktproblem og fettakkumulering i kanalene.

  Avtrekksluftrensing for kjøkkenhetter og dampkanaler, ozonaggregat med slangekobling kobles mot avtrekksluftkanalen for å bryte ned spesielt lukt og fett. Dette reduserer problemer med f.eks. naboer som plages av kjøkkenlukt. Ettersom ozonet bryter ned fettet, får du renere kanaler (spiralrør) og dermed reduserer man vedlikeholdet på kanalene og luftstrømmen holdes mer konstant.

  Slik brukes Wood’s Airmaster ozongenerator
  for avtrekksluftstilkobling til kjøkkenhette

  • Ozonaggregatet monteres enkelt opp på veggen med så kalt nøkkelhullsløsning.
  • Slangenippel skrus inn i utløpet på ozonaggregatet.
  • Silikonslange (ozonresistent) kobles mellom ozonaggregatet og spiralrøret, tilkobling like over kjøkkenhetten.

  Wood’s Airmaster ozonaggregat er utstyrt med digitalstyring for enkel installasjon av maskinen. For bedre styring og sikkerhet kan f.eks. ozonsensor eller trykkvakt tilkobles.

  Dimensjonering:

  2-4 mg ozon per m³/time, avhengig av hvor tungt belastet systemet er.
  Under normale forhold er 2 mg tilstrekkelig.

  Eksempel:
  Luftstrøm 1000 m³/time x 2 mg ozon = 2000 mg/time
  (Vi anbefaler Wood’s Airmaster WOZ 2000)

  Kanallengde:

  Ozonet trenger omtrent 2-3 sekunders kontakttid for å få tid til å oksidere (bryte ned) de forskjellige forurensningene og luktstoffene. Vi anbefaler 3 sekunders kontakttid for å sikre effektiv ozonering.

  Kontakttid og nødvendig kanallengde beregnes ut fra luftstrømmen og kanalens dimensjon.

  Kanallengde i meter =

  Lufthastighet (m/s) x Kontakttiden i sekunder(s)

  m/s = (m³/time / 3600) / (diameter² x π(3,14) / 4)

  Eksempel:
  Luftstrøm 1000 m³/time, kanalens diameter 0,5 m
  1,4 ≈ (1000 / 3600) / (0,52 x 3,14 / 4)

  Noe som gir en lufthastighet på ca 1,4 m/s.

  1,4 m/s x 3 s kontakttid = 4,2 meter kanallengde.

  OBS!

  Under en ozonbehandling skal man ikke være i rommet ettersom ozon ikke er bra for våre luftveier.
  Kortere eksponering er ufarlig, som f.eks. i søppelrom eller lignende.

    Les mer i vår Ozonskole

  Anbefalte produkter for avtrekksluft og ventilasjon

  Søk produkt etter bransje

  Søk produkt etter behov