Innemiljø

  Mikropartikler påvirker vår helse og miljøet

  2 minutt lesning

  Mikropartikler påvirker både vår helse og miljøet. De kan gjøre oss syke og forkorte levetiden vår.I dag er 80% av jordens befolkning utsatt for partikler som er høyere enn grenseverdiene anbefalt av WHO (Verdens helseorganisasjon).

  I tillegg til gasser er partikler en av de vanligste luftforurensningene vi utsettes for. De kommer fra både naturlige kilder og fra antropogene kilder som vi mennesker har skapt. Naturlige partikler kommer fra for eksempel erosjon, vulkaner og pollen. De vanligste partiklene som skapes av oss mennesker kommer fra slitasje på veier, forbrenningsmotorer og industrielle prosesser.

  De minste partiklene er de farligste

  Partikler er vanligvis delt inn etterstørrelse PM 10, PM 2.5 og PM1. PM 10 er partikler som har en diameter som er mindre enn 10 mikrometer, til sammenligning har et hår en diameter på 70 mikrometer. De er hovedsakelig laget av slitasje på veien og har en negativ effekt på vår pusteevne. Det menneskelige øyet kan ikke se partikler mindre enn PM 10.

  Partikler som er mindre enn 2.5 mikrometer kalles PM 2.5 og er  skapt av forbrenningsmotorer og industrielle prosesser. De kan trenge gjennom lungene og øynene våre. De minste partiklene PM1, som har en diameter som er mindre enn 1 mikrometer, er de farligste fordi de kan passere gjennom våre kroppslige filtre, som slimhinner i nese og flimmerhår og inn i blodet vårt.

  Viktigheten av filtrert luft

  I mange bygninger med dårlig ventilasjon forblir partiklene innendørs og fuktigheten kan bli for høy. Et godt ventilasjonssystem som er tilpasset aktivitetene som finnes i bygningen er viktig for at luftkvaliteten skal være god, men dette er ikke alltid nok for å få et best mulig innemiljø. I disse tilfellene bør dedikerte luftrensere eller luftfiltreringssystemer installeres. En luftrenser resirkulerer luften gjennom filteret, noe som skaper et bedre innemiljø. For å sammenligne luftrensere, bør du sammenligne deres CADR -verdier​ (clean air delivery rate) ​og se hvor mye partiklene reduseres.

  Flertallet av jordens befolkning bor i byer med høyere nivåer av partikler enn tersklene anbefalt av WHO. Lovendringer, økt bevissthet og kompetanse om luftpartikler gjør at antallet farlige partikler kan reduseres, men det er en prosess som tar tid. Dette gjør det ekstra viktig at vi ventilerer, bruker gode tilluftsfiltre og installerer luftrensere. Gjennomføring av disse handlingene skaper muligheten for oss alle til å ha et sunt innemiljø.