Felsökning

Får du problem med din avfuktare kan du följa stegen nedan för att komma tillrätta med problemet

För mer detaljerad felsökning, se avfuktarens bruksanvisning. Samtliga bruksanvisningar hittar du under ”Ladda ner” i menyn till höger.

Skulle det ändå inte hjälpa är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning på 031-7613616 eller service@woods.se.

Avfuktaren startar inte

 • Kontrollera att avfuktaren är kopplad till ett eluttag.
 • Kontrollera att säkringen inte har gått.
 • Kontrollera att vattentanken är korrekt isatt.
 • Kontrollera att flottören hänger fritt i vattentanken.
 • Kontrollera att rummets temperatur inte överstiger eller understiger avfuktarens gränsområde. De flesta avfuktare kan arbeta mellan +5°C och +35°C.
 • Kontrollera att hygrostaten fungerar genom att ställa in avfuktaren på kontinuerlig avfuktning, avfuktaren skall då starta. Avfuktare med en mekanisk hygrostat ska starta då du vrider upp hygrostatvredet till max.

Avfuktaren ger inget vatten

 • Kontrollera att fläkten går.
 • Se till att inget blockerar luftflödet till och från avfuktaren. Avfuktaren skall stå minst 30 cm från kringliggande ytor.
 • Kontrollera att kompressor går. Tänk dock på att avfuktaren kan vara inne i en avfrostningscykel. Börja med att avvakta 35 min.
 • Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt. Rengör eller byt ut filtret vid behov.
 • Kontrollera att inget damm eller smuts hindrar vattnet från att rinna ner i vattentanken eller slangen.

Onormalt hög ljudnivå

 • Öka avståndet mellan avfuktaren och kringliggande ytor.
 • Rengör eller byt ut luftfiltret vid behov.
 • Kontrollera att avfuktaren står på ett plant och stabilt underlag.

Isbildning på avfuktarens kylslingor

 • Kontrollera att inget damm eller dylikt hindrar luftflödet genom maskinen.
 • Kontrollera att temperaturen i rummet inte understiger +5°C. Vid för låga temperaturer klarar avfuktaren in att avfrosta.

Avfuktaren stänger inte av vid full vattentank

 • Det är viktigt att flottören inte fastnat i vattentanken. Flottören måste kunna röra sig i takt med vattennivån i tanken.

Felkoder MRD17/20 & MDK21/26:

 • C1:Fel på fuktsensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • C2: Fel på temperatursensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • C3: Läckage av kylmedia. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.

Felkoder WCD6:

 • E1: Fel på temperatursensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • E2: Fel på fuktsensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • E4: Fel på vattenpumpen. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.

Felkoder DSC-70ES:

 • E1: Fel på fuktsensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • E4: Fel på vattenpumpen. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.
 • Displayen blinkar: Fel på temperatursensorn. Kontakta din återförsäljare för service av avfuktaren.