Viktigt att tänka på, då man ska köpa en luftavfuktare

Kapacitet och Energieffektivitet

Den önskade luftfuktigheten i de flesta utrymmen är 50 % R.F. (relativ fuktighet), oavsett temperatur. Detta är vad vi rekommenderar att avfuktarens hygrostat ställs in på för att slippa tillväxt av mögelsvamp, bakterier, spindeldjur m.m.

Eftersom avfuktaren går igång så fort som den aktuella luftfuktigheten är högre än det inställda och önskade, (läs 50 % R.F.), så innebär det att den största delen av maskinens driftstid kommer att ligga i intervallet 50 – 60 % R.F. Jämförande tal vad gäller energieffektivitet och kapacitet ska därmed alltid ligga i detta intervallet.

(I många tester förekommer det ofta extremvärden så som 80 – 90 % R.F. Dessa värden framkallas fiktivt med hjälp av luftfuktare som sprutar in fukt i en kammare under 24 timmar och på så sätt får fram energieffektivitets- och kapacitetsvärden som är allt annat än realistiska).

Wood’s tillverkar de bäst lämpade och mest effektiva luftavfuktarna för förhållanden mellan 50-70 % R.F.

Storlek och kapacitet

– Köp aldrig en för liten avfuktare. Det är bättre att välja en maskin med större kompressor och därmed större kapacitet som klarar de veckor det är som fuktigast ute och (därmed inne). (Låt inte mögelsvamp få fäste).

– I källare där man tillför fukt genom att hänga tvätt så rekommenderar vi alltid att man ska gå upp en modell till åtminstone SW38FM/SW38FW eller större.

Slutsatser

  • Överdimensionera hellre än underdimensionera storlek på avfuktaren.
  • Jämför verkliga driftsvärden (15- 20°C och 50 – 70 % R.F.) mellan märken och maskiner för att få en rimlig uppfattning över vad maskinen kommer att dra i eleffekt i verkligheten.

Vanliga frågor och svar vad gäller Woods avfuktare.

Har du en fråga eller fundering som inte behandlas av texten nedan?

Tveka inte utan kontakta oss via E-mail eller telefon 031-761 36 10.

Visste du att en avfuktare är som en liten värmepump? Låt oss förklara:Wood’s luftavfuktare förbrukar mellan 0,240-0,803 kW i maxläge – när det är väldigt varmt och väldigt fuktigt (30 graders värme och 90% relativ fuktighet). Ju lägre temperatur och fuktighet, desto lugnare går maskinen. Detta är betydligt mindre än torkskåp och torktumlare som i regel förbrukar 2 kW. Varje vattenmolekyl som finns i luften bär på energi, och när vatten tas bort från luften så frigörs värme, närmare bestämt 0,63 kWh/liter vatten. Det innebär att all energi som maskinen förbrukar kommer tillbaka som värme (samtidigt som det frigörs värmeenergi då vattnet kondenseras), som elementen slipper bidra med. Väldigt fiffigt! Dessutom är det enklare att värma torr luft än fuktig, så man sparar uppvärmningskostnader även på det viset. Till och med då man använder avfuktaren i krypgrunden kan man känna att golven på bottenplanet blir en aning varmare. Ju starkare avfuktaren är, desto mer energieffektiv blir den (får ut fler liter vatten per insatt kWh).

För att sammanfatta så är svaret; JA! En luftavfuktare från Wood’s kan avfukta hela källaren samtidigt som den torkar tvätten.

Det som skiljer en avfuktare med högre effekt mot en svagare, är att den torkar tvätten betydligt fortare och mer energieffektivt. Hur lång torktiden blir i slutändan beror på flera variabler så som tvättmängd, centrifugeringshastighet på tvättmaskinen, källarens ventilation etc. Med SW42FW och DS40FS brukar oftast torktiden på en maskin tvätt vara 2-3 timmar. Med en svagare avfuktare torkar det över natten. Det behöver inte bara vara tvätt man torkar, utan Wood’s avfuktare kan tack vare sin överlägsna kapacitet även torka veden i pannrummet, den blöta golfbagen och barnens regnkläder samtidigt som mögel och unken källarlukt hålls borta.

– DSC50FM – För öppna krypgrunder upp till 100m²- DSC70ES – För krypgrunder över 100m² (upp till 250m²) eller där vinklar eller skiljeväggar gör att luften är svår att rotera. Vi rekommenderar den också för dem som har väldigt mycket fukttillströmning i grunden, t.ex. om huset ligger på sank mark eller i en liten svacka.

DSC50FM är svensktillverkad avfuktare som vi tillverkar för att förebygga fuktproblem i krypgrunder. Denna modell har svagare kompressorer och en högre luftgenomströmning. De kan på så sätt rotera luften bättre, även i ett utrymme där det är lågt till tak. Vad som kan vara en nackdel med att ha en för stor (stark) luftavfuktare i krypgrunden är att den bara avfuktar sitt närområde. Den hinner inte slunga runt all luft nere i krypgrunden innan den känner att det är torrt nog, och då stängs den av. DSC50FM har sedan många år följt med som standard i Sveriges största hustillverkares alla nybyggnationer.

DSC-70ES togs fram som ett kraftfullt alternativ för stora eller uppdelade krypgrunder. I och med att den är fjärrstyrd så går avfuktaren till dess att det är torrt där displayen står, vilket gör att inte luftavfuktaren stänger av när närområdet är torrt. Den kommer att gå till dess att hela utrymmet är torrt.

Det finns egentligen bara en fördel med en sorptionsavfuktare och det är att den även fungerar när det är under +5°C. Å andra sidan så är luften så tunn då så att den knappt innehåller någon fukt (i gram/m³ sett), dessutom så växer inte mögelsvamp under +7°C.Fördelarna med Wood’s kondensavfuktare är däremot många:

  • De har betydligt lägre effekt (150-400W) mot sorptionsavfuktare (600-1200W).
  • De är lätta att installera (bara att ansluta till jordat uttag) och du slipper omständiga rördragningar etc som krävs till många sorptionsavfuktare.
  • De kräver ingen service (rengör endast filtret med jämna mellanrum).
  • De är billiga att köpa. En komplett avfuktare kostar mellan 3000 och 7000 kr. Det enda som behövs köpas till är en stump trädgårdsslang (½tums pvc-slang). Sorptionsavfuktare kostar i regel 30’000-45’000 kr inkl. installation.

Löser en kondensavfuktare problemen lika bra som en sorptionsavfuktare?
– JA! Vi har sålt över 600 000 avfuktare i Skandinavien och ingen har någonsin ringt till oss och sagt att de har fått problem med fukt/mögel efter att de installerat en Wood’s avfuktare!

– Vi rekommenderar att man ska hålla 50 % relativ fuktighet i hela det utrymme som maskinen ska avfukta. Detta för att slippa tillväxt av mögel, (som växer över c:a 70 % R.F.) och bakterier som växer över c:a 55 % R.F. (Läs mer om mögelsvamp under fliken mögelsvamp mm).

– Fuktigheten som finns i luften är beroende av temperaturen i luften. Desto högre temperatur desto mer fukt kan luften bära. Detta förhållande är exponentiellt så till exempel: 5 °C och 80% R.F. innehåller c:a 3 gram fukt per m³ luft samtidigt som 15 °C och 80% R.F. innehåller 8 gram fukt per m³ luft.

– En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken. (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån). Woods har under de senaste 8 åren sålt mer än 17 000 avfuktare för användning i krypgrunder och används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Wood’s avfuktare är tillverkade för nordiska förhållanden i Sverige och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +2 grader).

– De flesta avfuktare som finns på marknaden är tillverkade och anpassade för att användas i länder där temperatur och fuktnivåer är väldigt höga. Avfrostningsfunktionen m.m. gör dem därför inte lämpliga att använda i utrymmen som är kallare och även något torrare. Vi rekommenderar att man skall ställa in avfuktaren på 50% R.F. eftersom man vill undvika bakterier och mögel. Normala temperaturer i källare och andra utrymmen i är i Norden 15 – 20 °C. Vid normal användning rekommenderar vi att man ställer in avfuktaren på 50% R.F. Så fort fuktnivån går över 50% R.F. så startar maskinen, det betyder i praktiken att en stor del av maskinens användning sker mellan c:a 55-65% R.F. Det är under dessa förhållanden som kapacitet och inte minst energieffektivitet är som mest intressant. (Tester kan även göras vid lägre temperaturer för exempelvis krypgrunder). I vissa tester och broschyrer kan man se att värden vid 90% R.F. och 30°C förekommer. Detta är helt ointressant eftersom tester vid värden på 90% R.F. är helt fiktiva då fukt sprutas in i ett utrymme under 24 timmar. Då kan även en avfuktare med sämre luftgenomströmning och kapacitet få bra värden.

– Det är alltid bättre att köpa en maskin med stor kapacitet som fungerar ordentligt under de perioder av året då det är mer fuktigt (sensommaren och hösten). Många använder dessutom sina avfuktare i källaren till att torka tvätt samtidigt som man torkar ur källaren. Det går alldeles utmärkt, men man bör då tänka på att man tillför fukt i utrymmet, (genom tvätten) och man då ska se till att använda en maskin med god kapacitet (t.ex. SW-serien: SW22, SW38, SW42 och SW59).

– En Woods avfuktare är gjord för källare och kalla utrymmen och kondenserar på ett energieffektivt sätt bort fukten från luften. Varje liter fukt som finns i luften besitter c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas).

– Temperaturen får inte understiga +5°C. eftersom avfrostningen inte fungerar under denna temperatur. Därför kan det vara smart att använda en värmefläkt med ett så kallat frostskydd som alltid ser till att temperaturen inte understiger +5°C. MRD14, MRD20, MDK11, MDK21/26 och SW-serien har en funktion som stänger av maskinen då temperaturen går ned under +5°C. Maskinen går igång igen när temperaturen stiger över +5°C.

– Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på SW-seriens maskiner och DSC50FM. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen istället kan upprätthålla rätt fuktnivå hela tiden. Till de flesta modeller används en vanlig ½-tum trädgårdsslang, på de mindre modellerna används en 10mm slang.

– En stor tankvolym är alltid att föredra eftersom en mindre tank kan fyllas under ett dygn om det är högsäsong och fuktigt i utrymmet.

– Luften innehåller inte lika mycket fukt på vintern, varm luft kan bära mycket mer fukt än kall. Den relativa fuktigheten kan dock vara hög i en källare eller i till exempel en krypgrund. Det viktiga är att alltid se till att sänka relativa fuktigheten, och bry sig mindre om hur mycket vatten maskinen samlar i behållaren.

– Det är i viss mån en fråga om tycke och smak. En elektronisk modell är enklare att ställa in exakt fuktighet på, samtidigt som den aktuella fuktigheten visas i displayen. De elektroniska maskinerna har även andra finesser så som ljudalarm vid full tank.

– Ja, samtliga modeller av Woods avfuktare är nu RoHS-märkta, vilket innebär att de följer det miljödirektiv som satts upp av EU sedan 1/7 2006.

Ja, Wood’s avfuktare i nya SW-serien, DSC50FM, M10 G, MRD-serien, WCD Pro-serien alla dessa har HFC-fritt kylmedium R290 och möter EU:s kommande miljödirektiv redan idag.