Personvern

Wood’s er i samsvar med datatilsynet, GDPR, som har som mål å regulere hvordan selskaper behandler personopplysninger, som er informasjonen som direkte eller indirekte kan tilskrives en person. Alle former for håndtering av personopplysninger telles i henhold til lov som behandling, uavhengig av om du bruker automatiserte systemer eller ikke. Eksempler på behandling er samling, lagring, prosessering, overføring og sletting.

Målet vårt er å gjøre det enkelt og brukervennlig samtidig som du beskytter ditt privatliv.

Når du besøker nettstedet vårt for å få tilgang til informasjon og tilbud på nettstedet, blir det ikke samlet inn informasjon som kan identifisere deg som person, og IP-adressen din kan heller ikke identifiseres. Besøket genererer statistikk, men ingen data som kan identifisere deg som person.

Nedenfor informerer vi om vår behandling av personopplysninger som blir samlet inn.

PERSONLIG DATA MANAGER

Woods TES Sweden AB, org.no: 556691-5269, Maskingatan 2-4, 441 27 eier nettstedet og er dermed ansvarlig for personopplysninger.

GRUNN FOR INNSAMLING AV PERSONLIGE DATA

Personopplysninger kan behandles dersom loven støttes, dvs. har et såkalt juridisk grunnlag. GDPR støtter forskjellige formål for behandling av personopplysninger, vår behandling av personopplysninger er basert på: 

 • Samtykke
 • Berettiget interesse / balanse
 • Overholdelse av kontrakt / rettslig grunnlag
 • Juridisk forpliktelse

BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

Vi samler inn og behandler informasjon når det er et eksplisitt, legitimt formål og å:

Forbedre, tilby og utvikle woods.se slik at vi kan tilby en optimal service og best mulig service til gjester, bookere og samarbeidspartnere for å svare på spørsmål, håndtere kommentarer, sende ut materiale og kommunisere

 • Send ut relevant informasjon
 • Utføre forpliktelser og avtaler
 • Administrer sakshistorikk
 • Evaluer tjenesten og gi tilbakemelding til ansatte, utviklere og kunder
 • Oppfylle forpliktelsen i henhold til lov, myndighetsbestemmelser, vedtak eller retningslinjer

Personopplysninger behandles i følgende sammenhenger:

 • Når du velger å kontakte oss via e-postkommunikasjon, nettsted eller telefon
 • Når du bestiller vårt gratis materiale via skjema, telefon eller e-post
 • Ved aksept for å motta ytterligere informasjon om tjenesten, f.eks. Via e-post
 • Når vi samler inn data til individuelle formål, for eksempel for å informere eller sende ut materiale til bestemte målgrupper når vi vurderer at informasjonen er av interesse for mottakeren
 • I kunde-, leverandør- og samarbeidsrelasjoner

Når du som besøkende velger å dele informasjon i kontakt med oss, blir informasjon samlet inn for å yte service og svare på spørsmål. Vi behandler også informasjon som vi samler inn gjennom andre kanaler for å gi relevant informasjon om tjenesten. Kundedata behandles etter behov for å tilby best mulig service, oppfylle avtaler og forpliktelser, inkludert økonomiske transaksjoner som bestilling, fakturering og regnskap.

Leverandørinformasjon behandles for å oppfylle avtaler og forpliktelser, inkludert økonomiske transaksjoner mellom partene som betaling av fakturaer og regnskap. Informasjon som kreves for å inngå samarbeid blir behandlet for å tilby tjenester og oppfylle avtaler. 

TID FOR OPPBEVARING

Vi lagrer data til formål vi har skissert ovenfor og til et formål. Siden dataene vi behandler har forskjellige formål, lagres de også i forskjellige tidsperioder eller alternativt slettes etter avsluttet sak:

Personopplysninger generert ved kontakt med oss via kommunikasjon, spørsmål, synspunkter kan lagres i samsvar med lovområdet som kalles legitim interesse / balanse og deretter lagres til du velger å melde deg av, be om å slette informasjonen eller de vil bli slettet etter fullføring av sak. i tilfeller der vi mener lagring ikke er relevant.

Informasjon knyttet til økonomi, fakturering og regnskap lagres i samsvar med regnskapsloven.

For kontraktsforhold med kunder, leverandører og samarbeidspartnere lagres dataene i løpet av kontraktsperioden og 12–36 måneder deretter, avhengig av kontraktens art og innhold. Informasjon i forbindelse med avtaler knyttet til regnskapsloven lagres i samsvar med dette.

Sakshistorie i forbindelse med saker som ikke er behandlet av skog og som blir overført til en tredjepart vil bli avsluttet innen rimelig tid når saken er overført og ivaretatt.

Informasjon vi lagrer på grunn av plikten til å gjøre det ved lov, myndighetsregulering, beslutning eller myndighetsforespørsel lagres så lenge det relevante kravet angir. 

UTDELING OG OVERFØRING AV DATA

For å kunne tilby tjenesten og dens funksjoner, ansetter woods leverandører som vi deler data med oss for å optimalisere og utvikle tjenesten og for å tilby tilpasset, relevant informasjon og for å sende informasjon. Ansvaret mellom oss og leverandørene som vi deler informasjon med, reguleres gjennom avtaler om innføring av personopplysninger.

COOKIES

Nettstedet bruker informasjonskapsler, en teknologi som brukes til å forbedre besøkende og gi tilgang til alle funksjonene i tjenesten. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen din. Når du bruker tjenesten, samtykker du i at vi bruker denne teknologien, for eksempel for å lette navigasjon, gi tilgang til forskjellige funksjoner eller for informasjon om forskjellige valg. Det lagres ingen informasjon som kan identifisere deg som person, den brukes til å gjenkjenne hva som gjøres på nettstedet. Dermed lagrer ikke informasjonskapslene våre navn, kjønn eller annen personlig informasjon, ettersom informasjonen de gir er uidentifisert.

For å få et inntrykk av hvordan besøkende bruker nettstedet, bruker Google Analytics JavaScript og informasjonskapsler. Informasjonen gitt av Google Analytics er anonymisert og genererer ikke informasjon som kan identifisere deg som person, og heller ikke informasjon om IP-adresse.

Du kan velge å slette og blokkere bruken av informasjonskapsler selv ved å endre innstillingene i nettleseren på datamaskinen din. Husk imidlertid at nettjenesten ikke vil fungere optimalt når du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

DIN RETTIGHETER

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du rett til å be om og motta informasjon en gang i året om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be om at dine personopplysninger blir slettet (kan gis med mindre sletting ikke er i strid med juridisk forpliktelse), be oss om å rette opp eventuelle unøyaktigheter og begrense bruken av dataene. Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du mener at behandlingen av personopplysninger ikke er i samsvar med lovkrav i henhold til GDPR.

TAKK

Vi takker for tilliten din og håper du føler deg trygg med våre personvernregler. Hvis noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss, kan du enkelt gjøre dette via e-post til info@woods.se

Du kan lese mer om GDPR her:  https://www.datainspektionen.se/other-lang/